Bacsfa
2008 január 16., 23:32
Érvénytelen a bacsfai népszavazás – PARAVIDEÓ

Kihirdették a polgármesternő visszahívásáról szóló bacsfai népszavazás eredményét. Mivel nem mentek el elegen szavazni, a helyi referendum érvénytelen volt, így Vonyik Ilona polgármesternő továbbra is a helyén marad. Nézze meg videónkat!

2007 április 18., 13:11
Botrány Bacsfán

A bacsfai képviselő-testület harmadik ülése is botrányba fulladt: az ülést vezető Vonyik Ilona polgármesternő kirohant a teremből.

2007 január 22.
Eredménytelen népszavazás

BACSFA – A tör­vé­nye­sen előírt lét­szám­nál ala­cso­nyabb rész­vé­tel mi­att ered­mény­te­len lett az a he­lyi nép­sza­va­zás, amely alap­ján a kép­vi­selők le akar­ták vál­ta­ni Vo­nyik Ilo­na pol­gár­mes­tert. Mi­u­tán Végh Bri­git­ta, a vá­lasz­tá­si bi­zott­ság el­nö­ke is­mer­tet­te az ered­mé­nye­ket, a pol­gár­mes­ternő rö­vid be­szé­det in­té­zett a la­ko­sok­hoz és a kép­vi­selőkhöz.

IDŐJÁRÁS: Éjjel megint havazni fog, vasárnap meg megint elolvad

Aktuális
Ma
hétfő
kedd
POZSONY
1 °C
3 °C / -1 °C
2 °C / -3°C
0 °C / -1 °C
DUNASZERDAHELY
0 °C
5 °C / -2 °C
3 °C / -4°C
1 °C / -1 °C
KOMÁROM
0 °C
4 °C / -2 °C
3 °C / -3°C
1 °C / -1 °C
PÁRKÁNY
0 °C
2 °C / -2 °C
3 °C / -3°C
1 °C / -2 °C