Bacsfa
2008 január 16., 23:32
Érvénytelen a bacsfai népszavazás – PARAVIDEÓ

Kihirdették a polgármesternő visszahívásáról szóló bacsfai népszavazás eredményét. Mivel nem mentek el elegen szavazni, a helyi referendum érvénytelen volt, így Vonyik Ilona polgármesternő továbbra is a helyén marad. Nézze meg videónkat!

2007 április 18., 13:11
Botrány Bacsfán

A bacsfai képviselő-testület harmadik ülése is botrányba fulladt: az ülést vezető Vonyik Ilona polgármesternő kirohant a teremből.

2007 január 22.
Eredménytelen népszavazás

BACSFA – A tör­vé­nye­sen előírt lét­szám­nál ala­cso­nyabb rész­vé­tel mi­att ered­mény­te­len lett az a he­lyi nép­sza­va­zás, amely alap­ján a kép­vi­selők le akar­ták vál­ta­ni Vo­nyik Ilo­na pol­gár­mes­tert. Mi­u­tán Végh Bri­git­ta, a vá­lasz­tá­si bi­zott­ság el­nö­ke is­mer­tet­te az ered­mé­nye­ket, a pol­gár­mes­ternő rö­vid be­szé­det in­té­zett a la­ko­sok­hoz és a kép­vi­selőkhöz.

Izgalmakat tartogat az időjárás jövő hétre

A sok napsütés mellett záporok, zivatarok is várhatók.

Aktuális
Ma
kedd
szerda
POZSONY
17 °C
23 °C / 15 °C
22 °C / 13°C
23 °C / 15 °C
DUNASZERDAHELY
17 °C
23 °C / 13 °C
22 °C / 12°C
23 °C / 15 °C
KOMÁROM
17 °C
23 °C / 12 °C
23 °C / 13°C
24 °C / 15 °C
PÁRKÁNY
17 °C
22 °C / 11 °C
23 °C / 12°C
23 °C / 14 °C