Bekezdés – Fiatal írók, költők, irodalomtörténészek az októberi Irodalmi Szemlében

Az októberi Irodalmi Szemle tematikája a „bekezdés”: olyan húszas és harmincas éveikben járó fiatal költők, írók, irodalomtörténészek szerepelnek a lapszámban, akik éppen csak „belekezdtek” a pályájukba.

Bekezdés – Fiatal írók, költők, irodalomtörténészek az októberi Irodalmi Szemlében

A folyóirat ezzel folytatja a hagyományt, amelyet a fiatal szlovákiai magyar szépírókat bemutató „Bevetés” tematikával megteremtett, ám – a műfaji sokféleség és a határon átnyúló válogatás szempontjával – tovább is gondolja azt.

Plonicky Tamás és Szeifert Natália prózával, Németh Gábor Dávid és Puskás Dániel verssel szerepel. Mellár Dávid Márai nőképéről, Pápay Szandra Parti Nagy Lajos költészetéről, Szemes Botond Nádas Péter prózájáról, Gregor Lilla Bodor Ádám novellisztikájáról, Balázs Katalin pedig Borbély Szilárd lírájáról értekezik.

Végül, de nem utolsósorban: a fiataloknak teret adó tematikát két jelentős alkotó, Parti Nagy Lajos verse és Bánki Éva regényrészlete vezeti be.

A lapszámot Koszorús Rita munkái illusztrálják.

(-)