tagholnap blogja


Tolerancia és társadalmi részvétel jogos igény Magyarország felé Colleen Bradley Bell részéről

Az új, kijelölt amerikai nagykövet meghallgatásán megtett felvetéseit a napi Magyarországon zajló politikai gyakorlat és a társadalmi részvétel erősítése, a közmédiumok valódi társadalmi nyitottsága kell, hogy feleslegessé tegye - véli Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata.

2014. január 23. - 08:29 | tagholnap

Az élő munka terhei (foglalkoztatás és vállalkozás) drasztikus csökkentése mérsékelt demokrata gazdaságpolitika egyik oszlopa

A mérsékelt demokrata gazdaságpolitika Országbíró Zoltán nyilatkozata alapján az ÁFA mérséklése mellett a legjelentősebbnek a kisvállalkozások által foglalkoztatottak utáni járulékok markáns lecsökkentését tartja.

2014. január 16. - 06:48 | tagholnap

Politikai idők változnak Magyarországon? Választói tudatosság írhatja át a 2014-es választásokat.

A rendszerváltásban kiérlelődött pártpolitizálás lassan alkonyul - ez az üzenete a mérsékelt demokrata politikai gondolkodás új irányvonalának.

2014. január 12. - 09:00 | tagholnap

Népesedés és mikrovállalkozási jogi-pénzügyi környezet hibái összefüggnek a mérsékelt demokraták szerint

Generációs hatásokat, károkat okoz a 2007 óta késlekedő kormányok mulasztása a népesedésben! Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata, Róna Péter közgazdász az USA súlyos tapasztalataira időben irányították a közvélemény figyelmét.

2013. november 23. - 11:23 | tagholnap

Európai ügy a székely autonómia - a mérsékelt demokrata és Európa barát politika segíti a törekvéseket

Éppen Brüsszel adja jó példáját az autonómia különböző lehetőségeinek fogalmazza meg álláspontját Országbíró Zoltán. A mérsékelt demokrata politikus, szakemberként az európai parlament egyik magyar érdekérvényesítője, aki a székely autonómia fokozatosságáért és megvalósulásáért fordul Jose Manuel Barroso az Európai Bizottság elnökéhez európai lobbi indítvánnyal.

2013. október 26. - 16:14 | tagholnap

Minden politikai radikalizmus helyett: Józan, mérsékelt politizálás az egyetlen valós alternatíva Magyarországon

Döbbenetes élmény a nehéz sorsban élő magyar állampolgároknak a radikalizmust hírdető Gyurcsány Ferenc, az Európával virtuálisan hadakozó radikális és "szabadságharcos" Orbán Viktor minden TV csatornát bejáró tudósításai.

2013. október 12. - 19:21 | tagholnap

Politikai termékek és tudatos választói döntések Magyarországon - ez 2014 kihívása!

Mérsékelt politikai nézőpontból a politikai kommunikáció helyett a tettek és társadalmi veszteségek mértéke az irányadó a politikai állásfoglalásnál, vagy szavazásnál.

2013. október 10. - 07:46 | tagholnap

Magyarország esélyei Közép-Európában mérsékelt demokrata szemmel

Sokadszorra újből politikai szónoklatok és politikai magyarázkodások tárgya magyar politikusok nem megfelelő földrajzi, vagy társadalmi környezetben elmondott gondolatai, szavai. Ezek összhatása sem Európában, sem szűkebb környezetünkben nem erősítette Magyarország befolyását, diplomáciai elfogadottságát.Mérsékelt demokrata politika egyik eleme a mértéktartó diplomácia, Országbíró Zoltán ennek magasabb színvonalát tartja fontosnak pártvezetők, politikusok esetében.

2013. augusztus 18. - 17:18 | tagholnap

Azzal lehet kooperálni a kormányfőnek, akinek van elképzelése a társadalomról és Európáról

Döntési deficitek terhelik a magyar társadalmat a magyar kormányok részéről lassan egy évtizede a devizahiteles ügyben. Azzal kell a kormányfőnek kooperálni akinek társadalompolitikai víziói és megoldásai vannak.

2013. július 26. - 08:22 | tagholnap

Nemzeti közérzet javulása egyben a mérsékelt demokrata politika elvárása a kormányzattól

Az Eurostat legfrissebb adatai a magyar állampolgárok életminőségének és vásárlóerő paritásának lehangolóan valós képét mutatják. Ezek tükrében a nemzeti közérzet, mint gazdaságpolitika formáló tényező javítása egyértelműen Magyarország közérdeke erősíti meg a mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán.

2013. június 3. - 08:31 | tagholnap

Politikai feudalizmus helyett életminőség politikát szorgalmaznak a mérsékelt demokraták

Korszakos fordulat állhat be a magyar választásokon. Megértheti a magyar választó, hogy egyéni érdekeire, jogainak védelmére helyezze a hangsúlyt az urna magányában a zajos pártkampányok helyett - véli Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus. Két világkép között bizonytalankodik a magyar választó.

2013. május 18. - 10:29 | tagholnap

Életminőség és deregulációs európai lobbi Budapesten a magyar emberekért

Felelős politikai erőtől a magyarság érdekében különösen elvárható, hogy felismerje saját maga által létrehozott rendszer káros túltengéseit. Életminőség javítása a deregulációnál, a naponta emberek ezreinek kárt okozó jogszabályok gyors módosításánál kezdődik el. Hasonlóan közérdek Magyarországon egy jól szervezett KKv támogatás és kedvezményes hitel könnyű elérhetősége a vállalkozások számára - állítja Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus.

2013. április 13. - 13:20 | tagholnap

Mértékadó politikai vélemény és állampolgárok jogai a mérsékelt demokraták világa

Eltűnődve a Budapesti Szemle 1905-ben kiadott elemzésén, nyilvánvaló párhuzamnak tűnik Orbán Viktor és a Kossuthról elmondottak, Kossuthra jellemzőnek tartott politikai jellemvonások azonosságai.

2013. március 15. - 10:37 | tagholnap

Magyarországot mérsékelt politikával az emberek felé kell fordítani - politikai számmisztika kevés!

Mérsékelt demokrata álláspontjában Országbíró Zoltán az intézményi és társadalmi teherelosztási arányosság,kiegyensúlyozottság és megfontolt jogalkotás hiányát érzi a legjobban lesújtónak a jelen Magyarországában. Az állampolgár, az egyén jogait és érdekeit újra hangsúlyosan figyelembe kell venni európai módon állítja a politikus.

2013. március 7. - 09:58 | tagholnap

Mérsékelt demokrata vélemény - egy új politikai pólus többet ér Magyarországnak, mint egy tehetetlen parlamenti frakció

A mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán értékes folyamatnak tartja az LMP-ben zajló változásokat. Egy új, akár a választásokon igen sikeres politikai pólus jöhet létre az átalakulásokat követően.

2013. február 9. - 06:42 | tagholnap

Politikai térkép - Mérsékelt demokrata politika nem összetéveszthető

Az Országbíró Zoltán által képviselt mérsékelt demokrata politikai irányzat útelágazást jelenthet a 89'-es rendszerváltó politikai erők és az új társadalmi generációk politikai tapasztalata és igényei között! Múlt, vagy jövő?

2013. február 1. - 13:59 | tagholnap

Mérsékelt demokrata politikus a jogalkotás társadalmi párbeszédét valóssá tenné

Az egész magyar kormány és a Fidesz frakció hitelességét rombolják azok a jogszabályok, melyek előkészítése mellőzte a hatástanulmányokat, a valódi társadalmi párbeszédet Országbíró Zoltán mérsékelt politikus megfogalmazása szerint.

2013. január 5. - 08:31 | tagholnap

Új irányba forog a politikai tájoló? - Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán

A mérsékelt politizálás újra és újra felbukkant a magyar politika áramlataiban, majd a radikálisabb politikai erők rendre teret nyertek Magyarországon. Mérsékelt politikai erők 1848-1849, vagy éppen a bécsi emigráció idején a társadalomban a mérsékelt politizálás iránti igényre létrejött válaszok voltak. Magyarországon a választói érdek és a pártérdek messze elszakadt egymástól az utolsó 10-12 évben.

2012. december 22. - 10:49 | tagholnap

Mérsékelt politikus Országbíró Zoltán az európai integráció és a fiatalok felsőoktatási esélyei mellett

Egy értékelhető állami támogatási elosztási rendszer kerül nem valós társadalmi feltételekről alkotott vízió szerint bevezetésre - állítja Országbíró Zoltán mérsékelt politikus. Rendre tapasztalható - a mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán véleménye szerint - hogy a kormányzat elveszti a kapcsolatot az egyes társadalmi csoportok valódi körülményeivel, valódi nehézségeinek megítélésével kapcsolatban.

2012. december 7. - 08:32 | tagholnap

A józan, magyar szavazó tudja - új politikai törésvonalak mellet teheti le voksát a magyar politikai életben!

Magyarnak lenni, Magyarországon élni ma több, mint szociális és gazdasági kihívás. 1989 óta zajló terhelések és elvonások együttesen a még alkotni, dolgozni akaró emberek ellehetetlenítését eredményezték. Józan, mérsékelt politikai erők látják a régi út nem járható!

2012. november 20. - 09:51 | tagholnap

Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán szerint - Többet ésszel, mint erővel!

Magyar vezető politikusok a múlt században és azt megelőzően Franciaország és Anglia politikai világa, mint példák között osztották meg politikai vonzalmukat. A fontolva haladás igénye a szélsőséges központosítás konzervatívizmusa, vagy éppen a szélsőséges liberális elgondolások között korhűen bukkantak fel.

2012. november 12. - 12:20 | tagholnap

Társadalompolitikus nézőpontja - Mikrovállalkozások tehermentesítése, a jogszabályok deregulációja lehet a gazdaságélénkítés előfeltétele 2012-2013-ban

2012 őszi jogalkotásának két iránya minden körülmények között hatással lesz a 2013 év várható makrogazdasági adataira. Mikrovállalkozások bátor léptékű tehermentesítése az Országbíró Zoltán által közérdekű érdekérvényesítés útján jegyzett javaslatok egyik fő iránya, amelyhez a munkahelyvédelmi program alá bevonandó vállalkozási kör erőteljes kiszélesítése csatlakozik az indítványokban.

2012. november 7. - 08:47 | tagholnap

Választónak lenni, állampolgárnak lenni nehéz - Die Wähler in Ungarn

Számos politológus, politikus jelezte a választások jogi átszabályozása belföldön és külföldön igen komoly eltérő véleményekre ad majd okot.(Wählerregistrierung - Választói regisztráció külföldi véleményekkel)

2012. november 4. - 19:34 | tagholnap

Karlsruhei döntés hatással lesz az elkövetkező évtizedre Országbíró Zoltán politikusi álláspontja szerint

Németország alkotmánybírái olyan többoldalú döntést hoztak, amely Németország fejlődését nem akadályozza, így erős támasz maradhat az európai integráción belül. Gazdasági és Pénzügyi Unió kereteiben olyan konkrét megoldások lépnek életbe, amely minden tagállam számára egy új időszámítást jelenthet az Európához való tartozásban.

2012. szeptember 28. - 09:02 | tagholnap

Társadalompolitika Magyarországon - Magyar vállalkozók, magyar fiatalok nélkül nem megy!

Európa átszervezni készül önmagát, tagállamai helyzete változatos. Magyarország a kormánypártok által választott útján a központi média tájékoztatás nagyobb politikai támogatással dolgozik, mint amilyen erkölcsi támogatással él a magyar kisvállalkozó, vagy a magyar fiatalság.

2012. szeptember 22. - 08:00 | tagholnap