csallóköznádasd
2017 december 15.
2017 szeptember 9.
2016 november 5.
2016 szeptember 26.
2015 március 1.
2015 február 28.
2008 május 27.
Intézkedés helyett irigykedés

CSALLÓKÖZNÁDASD – Fe­lú­jí­tottt há­zuk és ren­de­zett kert­jük vé­gé­ben kény­te­len meg­le­hetősen nagy ka­mi­on­for­gal­mat és zajt el­vi­sel­ni töb­bek kö­zött a Ma­tus csa­lád. In­gat­lan­juk a te­le­pü­lés csa­lá­di há­zas ré­szén, te­hát nem a fa­lu­vé­gen ta­lál­ha­tó. Hi­va­tal­ról hi­va­tal­ra jár­nak azért, mert kert­jük vé­gé­ben ta­lál­ha­tó, kö­rül­be­lül 50 férőhe­lyes ka­mi­on­par­ko­ló­ból szin­te fo­lya­ma­to­san árad fe­lé­jük a por, füst és zaj. Ugya­nis egy ka­mi­o­nos szál­lít­má­nyo­zó cég ter­mi­nál­ja ta­lál­ha­tó a köz­vet­len szom­széd­sá­guk­ban.

IDŐJÁRÁS: Elképesztően hideg lesz az éjszaka!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjszakára és vasárnapra.

Aktuális
Ma
vasárnap
hétfő
POZSONY
-1 °C
0 °C / -5 °C
-3 °C / -7°C
-3 °C / -8 °C
DUNASZERDAHELY
0 °C
1 °C / -5 °C
-2 °C / -7°C
-2 °C / -7 °C
KOMÁROM
0 °C
1 °C / -3 °C
-2 °C / -6°C
-1 °C / -7 °C
PÁRKÁNY
1 °C
2 °C / -3 °C
-2 °C / -7°C
-2 °C / -8 °C