„Értékesebb az összefogás, mint a széthúzás”

Fogalmazta meg Szent István hagyatékát a mára nézve Nagy Péter, a pozsonyi magyar nagykövetség munkatársa a dunaszerdahelyi megemlékezésen, a Szent István téren.

„Értékesebb az összefogás, mint a széthúzás”
Nagy Péter, a pozsonyi magyar nagykövetség munkatársa (Fotók: Paraméter)

Nagy Péter arra is emlékeztetett, hogy „a nemzet túlélését mindig maga biztosította, és eközben arról sem feledkezett meg, hogy a világ számára is maradandót alkosson”.

„Amíg vannak céljaink, baj nem érhet bennünket. A jó céljainkban megerősít, ha tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül” – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a Szent Korona most is egységbe szólít minden magyart. „Megtanultuk ugyan, hogy a nyugati polgárosodás révén megőrizhetjük és gyarapíthatjuk érdekeinket, de azt is, hogy szabadságunk nem adomány, nem örök időkig tartó állapot, hanem felbecsülhetetlen érték, amelyért minden nemzedéknek meg kell harcolni” – figyelmeztetett.

Úgy vélekedett, az idő igazolta Szent István aggodalmait is a téren, hogy amikor a magyar külföldről remélt döntő segítséget, az erőfeszítései mindig kudarcba fulladtak.

„A magyarnak saját magának és elsősorban saját magával kell harcát megvívnia, hogy talpra álljon. A jövő útja Európában. Magyarországon és a Kárpát-medencében is az együttműködésen, egyezségek megkötésén keresztül vezet. Az egység csak akkor jön létre, ha van bizalom. Ezért értékesebb az összefogás, mint a széthúzás” – szögezte le Nagy Péter.

Az államalapító szentté avatásának évfordulóján beszédet mondott A. Szabó László, dunaszerdahelyi alpolgármester is, aki egy kutatásra utalva arra mutatott rá, hogy sokan talán nem is tudják, mit ünneplünk ma. „Egy elszomorító gyorsjelentés arról számol be, hogy a Szlovákiában élő magyar fiatalok gondolják a legkisebb arányban, hogy ők a magyar nemzet részét képezik” – húzta alá, hozzátéve, ilyen körülmények között lehet-e egyáltalán üzenete Szent Istvánnak a mai kor számára.

A. Szabó László

„Példája és ezer év tapasztalata mondatja velünk, soha nem volt könnyű egy vezető sorsa. Egy király, egy államfő, egy miniszter vagy akár egy polgármester sem találkozott még mindenki egyetértésével és megbecsülésével, viszont csak azok maradtak pozitív fényben az emberiség emlékezetében, akik megértették, hogy nem legyőzni, hanem inkább párbeszéd révén meggyőzni kellene a másképp gondolkodókat. Azok voltak a nép mindenkori hiteles és elismert képviselői, akik az egység megteremtésén fáradoztak. Akik nem a megosztottság zászlóvivői voltak, akik a bizalmat nem ellenségképek felvázolásával, nem lázítással, bujtogatással vagy türelmetlenséggel próbálták megszerezni” – folytatta.

A. Szabó László és Horváth Zoltán, Dunaszerdahely alpolgármesterei

Utalt arra, hogy a közösségi hálón gyakran terjed az a nézet, hogy aki a politika talajára lép, az ezt csak saját boldogulása érdekében teszi, ugyanakkor szerinte ezzel szemben sokan vannak, akik szeretnének tenni a közösségért. „Aki nem érti meg, hogy egy közösség irányításának, vagy a hatalom megértésének nem holmi kiváltságok, előjogok vagy előnyök hajhászásáról, hanem sokkal inkább a felelősség vállalásáról kell szólnia, annak nincs keresnivalója a közéletben. Végsősoron pedig egy józanul gondolkodó társadalom, egy egészséges szervezet úgyis képes kivetni magából a testidegen elemeket” – magyarázta. Kijelentette, „nyugalomra és bölcsességre van szüksége ennek a városnak és a magyarságnak is”.

Rigó Konrád és Sárközy Irén koszorúz

A megemlékezésen részt vett Rigó Konrád kulturális, illetve Csicsai Gábor (Híd) földművelésügyi államtitkár, továbbá Sárközy Irén (Híd) parlamenti képviselő, továbbá Menyhárt József, az MKP elnöke is.

Az esemény a városi intézmények, az MKP és a Híd, valamint az egyház és civil szervezetek képviseleteinek koszorúzásával zárult.

(SzT)