Lassan zárul a jelentkezési időszak a Selye János Egyetemen!

Az alapszakok és mesterképzések jelentkezési határideje egyaránt június 30-án zárul. A 16 alapszintű (Bc.) képzés mellett, 14 mesterszintű (Mgr.) tanulmányi programra is lehetőség van jelentkezni.

A mesterképzések közül a Református Teológiai Kar Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás  képzésén és a Tanárképző Kar 12 tanulmányi programjainak mesterképzésein kívül a Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan és menedzsment képzésén is megkezdhetik tanulmányaikat a hallgatók szeptemberben.

A gazdaságtudományi mesterszintű képzésre jelentkezhet, aki alapszakon sikeresen elvégezte a 3.3. Közgazdaságtan és menedzsment csoporthoz tartozó tanulmányi programok bármelyikét vagy a 8.1.1 Idegenforgalom szak tanulmányi programját.

Mindhárom kar kínál harmadik szintű (PhD.), doktori képzést is.

"Szeretettel várjuk az új hallgatókat a 2017/2018-as akadémiai évre, emellett nagy örömmel várjuk vissza azon diákjainkat, akik a sikeresen lezárult alapképzés/bakalárképzés után továbbtanulnának és tovább fejlesztenék magukat az adott szakterület mesterképzésében is.

Jól jársz, ha ide jársz - legyen szó, alap-, mester-, vagy akár doktori képzésről!“

(PR-cikk)