Megyei elismerések a kultúra területén

Délelőtt adták át a Nagyszombat megyei kitüntetéseket azoknak az egyéneknek és csoportoknak, akik a megye kulturális életében tevékenyen kiveszik a részüket. Többen kaptak elismerést a Dunaszerdahelyi és Galántai járásból. Az ünnepélyes ceremóniára a nagyszombati Ján Palárik Színházban került sor.

Megyei elismerések a kultúra területén
Csepi Zsuzsa bábos, népművelő (A szerző felvételei)

Tibor Mikuš megyefőnök nevében Zdenko Čambal alispán köszöntötte a díjazottakat. Elmondta, örül annak, hogy olyan embereknek adhatja át az elismerést, akik nagyban hozzájárultak és hozzájárulnak szülőföldjükön a kultúra ápolásához. „Az élet a falvainkban és a városainkban önök nélkül, akik sok esetben önkéntesen végzik a munkájukat, nem lenne az, ami” — emelte ki Čambal. A megyefőnök távollétében az emlékplaketteket Zdenko Čambal alispán és Bárdos Gábor megyei képviselők adták át.

A teljesség igénye nélkül következzen néhány személy, akik a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásból részesültek az elismerésben.

Csepi Zsuzsa a kulturális és népművelő tevékenységéért, az Aranykert bábszínház alapítójaként, több szervezetben végzett kiváló munkájáért és a Csallóközben kifejtett kulturális tevékenységéért vehette át az emlékplakettet.

Győri Béla a szülőfalujában végzett kultúraépítő munkájáért, mint az Aranykalász volt táncosa, a Nemeshodosi citerazenekar és a Gyöngyharmat énekkar tagja, a Hodosban tevékenyen a kultúrát ápoló egyénként kapta meg az elismerést.

Győri Béla, a hodosi CSEMADOK elnöke

Méhes Ilona a Csallóközi Könyvtár könyvtárosa 40 és Varga Márta 42 éves könyvtárosi munkája elismeréseként érdemelte ki az emlékplakettet.

Méhes Ilona, a Csallóközi Könyvtár könyvtárosa

Varga Márta, a Csallóközi Könyvtár könyvtárosa

Jana Svetlovská a Dunaszerdahelyen működő Csallóközi Népművelési Központ igazgatónőjeként, a kulturális és népművelő munkájáért kapta meg a megyeelnök emlékplakettjét.

Jana Svetlovská, a Csallóközi Népművelési Központ igazgatónője

Tóth Lýdia a Csallóközi Könyvtár igazgatónője a könyvtárosi és bibliográfiai munkájáért érdemelte ki az elismerést.

Tóth Lýdia, a Csallóközi Könyvtár igazgatónője

Danter Izabella a galántai Honismereti Múzeum kurátora 30 éve dolgozik a múzeum alkalmazottjaként, töretlenül igyekszik azon, hogy feltárja és bemutassa őseink kultúráját.

Danter Izabella, a Galántai Honismereti Múzeum munkatársa

Fellinger Károly író, költő és helytörténész a helyi értékek dokumentálásáért és publikációs tevékenységéért érdemelte ki a megyeelnök emlékplakettjét. (Sajnos nem tudott részt venni az ünnepélyes átadáson.)

Ibolyan Ildikó a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Város Művelődési Központ igazgatónője a kultúra területén végzett munkájáért, illetve kultúramegtartó tevékenységéért kapott elismerést.

Ibolya Ildikó, a dunaszerdahelyi  Csaplár Benedek Város Művelődési Központ igazgatónője

Rigó Sándor Pozsonyeperjesről, aki a helyi Csemadok elnökeként és a községben működő Kisduna Vegyeskar tagjaként szintén a kultúra terjesztésére és ápolására tette fel az életét.

Az egyéneken kívül csoportok is megkapták az elismerést, mégpedig a Nagymagyari fúvósok, a Somorjai Csalló néptáncegyüttes, a somorjai Híd Vegyeskar, a bősi Kék Duna Énekkar és többek közt a Pántlika népzenei együttes.

Nagy Péter a somorjai Híd Vegyeskar nevében veszi át a kitüntetést

(ls)