Mit tettél, Matyi?

Nem szakmai kritikát írok, mert Csáky Pál Virágeső című “Színpadi játék”-áról azt nem szabad; méltánytalan lenne a szakmával szemben.

Mit tettél, Matyi?

Tanulmány lehetne, s talán meg is születik, mert a műkedvelő színjátszásnak a mélypontjairól is meg kell emlékezni, ha komolyan vesszük a szlovákiai magyar színháztörténetet.

A (egy) Szerzőnek, ha a szlovákiai magyar színjátszás egyes időszakairól ír színpadi játékot,nem feltétlenül szükséges tövirül hegyire ismerni az egykori történetet, de az alapvető mozzanatokat igen, mert hazuggá és hiteltelenné válik az ő története...

A Szerzőnek nem, de Neked, Matyi igen, mert benne éltél, s volt idő, amikor vezető szerepet játszottál ebben a gyárban.

A Szerzőnek nem, de Neked tudnod kell, hogy az általad kimondott rengeteg szó között nincs egyetlen egy sem, ami a szlovákiai magyar színháztörténet valóságára tekintve igaz, ami hiteles lenne.

A Szerző ellenőrizetlen közlése csupán irodalmi indíttatású történelemhamisítást, de a Te szádból, Matyi alapvető identitászavart jelent, azaz önigazoló hazugságok sokaságát.

A Szerző, ha nem néz utána, leírhatja azt, hogy a (cseh) szlovákiai magyar színjátszás helyzete miként romlott 1968 után, de Matyi, akkor Te voltál a MATESZ igazgatója, s minden erőfeszítésed ellenére (amit korabeli dokumentumok hitelesítenek és igazolnak) megalakult Kassán a Thália  (Vox Humana) Színpad és olyan  előadások kerültek színpadra, mint például a Az én szegény Maratom, a Kőmíves Kelemen adaptáció, s elfeledted Csendes  Lacit a Bolyai estéjében? Kár.

A Szerzőnek nem, de Neked tudnod kell, hogyan raktuk a sorok közé az itteni emberek sorsát, akár a Csillag a máglyán-ban, akár Shakespeareban, de még Arbuzovban, vagy Ibsenben is.

A Szerzőnek nem kell tudnia- mert nincs viszonya a szlovákiai magyar színjátszáshoz-, de Neked igen, hogy 1989 novembere után intendáns ide, vagy oda, milyen ragyogó előadások születtek. Elfeledted a Hegedűst, Matyi? Te voltál a főszereplő én meg a dramaturg. A zsidók kiűzetését átírtam a (cseh) szlovákiai magyarok kitelepítésére. Feledted, mit mondott Bor Jóska a főpróba után? Azt mondta: Matyi, ne Tevjét a zsidó embert, hanem a gútai Kovács Józsefet mutasd meg a szerepedben.  És el tudtad felejteni a II. Józsefet, az Amadeust, az Isten veled Monarchiát? Mindent?

A Szerző által leírt, de ma általad  kimondott történeti hazugságok hiteltelenné tették a pályádat, a teljes színészi mivoltodat. Amikor a Szerző kimondatja Veled, hogy 1989. után a színházban minden a pénzről szól, egyben azt is kimondatja veled, hogy Matyi bá, ma kilóra felvásároltalak és végighordozlak a Felvidéken ömlesztve, mint a krumplit.

Terjeszted a történeti hazugságot, a felvidéki magyar közönség pedig boldogan vastapsol a róla szóló hazugságoknak. Felfogod egyáltalán, hogy mit tettél, teszel Matyi?

                                                                     2.

Tudom, ez számodra már mit sem jelent, de – minden  bicsaklásoddal együtt—a 20. század legjelentősebb szlovákiai magyar karakter színészének tartottalak. Máig.