Reális Zöldek Klub: A Bős-nagymarosi vízlépcső jó lett volna

Ha egy folyót a hajózás, vagy más érdekek miatt egyszer elkezdtek belépcsőzni, akkor azon a folyón a lépcsőzést a torkolatig folytatni kell. Ilyen a folyó a Duna is, amelynek Magyarország feletti és alatti szakasza egyaránt belépcsőzött, kivéve a magyart.

A rendszerváltásra hivatkozva megtiltották a magyarnak, hogy építsen a Kárpát-medencében. A hazugságban egész odáig mentek, hogy sztálini műnek nevezték azt a műszaki alkotást, amelynek a helyét még a Magyar Királyság idején, 1942-ben jelölte ki a napokban elhunyt világhírű magyar, Mosonyi akadémikus professzor.

Magyarország európai parlamenti képviseletét a nemzet érdekeit eláruló politikus ne láthassa el! A pártok és a média egyaránt elhallgatja, hogy öt évvel ezelőtt a Magyar Országgyűlés kénytelen volt hatályon kívül helyezni az "Alsó vízlépcsőt nem építünk" tételt kimondó 1992. évi XL. törvényét az EU felszólítására.

Az EU elveivel és a magyar nemzet érdekeivel egyaránt ellentétes törvény megszüntetésének tényét a pártok EU parlamenti listán szereplő politikusai közül többen nem hajlandóak tudomásul venni. Változatlanul csúsztatnak a Bős-nagymarosi vízlépcsővel kapcsolatban, magyar érdekként hivatkozván arra, amiről a szakemberek már húsz éve kimondták, hogy nemcsak nemzetközileg védhetetlen álláspont, de a magyar termőföldet is leértékeli.

Hazánktól az Európai Unió is elvárja, hogy a Duna magyarországi szakaszán a Duna Bizottság által meghatározott hajózási feltételek rendelkezésre álljanak. A "minden folyjék szabadon" liberális elképzelés által vezérelve a rendszerváltó magyar politikai elit – az európai gyakorlattal szemben – törvénybe foglalta vízlépcsők építésének tilalmát a Dunán és mellékfolyóin. Aszály idején így kevesebb a lehetőség öntözésre, jó termés esetén pedig a szállítási költségek emésztik fel a gazdák hasznát. Ha nincs lehetőség öntözésre, a magyar föld kiszárad, elértéktelenedik, és olcsó pénzért megveheti az, aki elegendő pénzzel és tapasztalattal rendelkezik a mocsarak lecsapolása és a vizek használata területén.

A haza árulói azok, akik "Nem építünk alsó gátat" jelszóval az Európai Uniótól várják el, hogy a hajói méretét a Duna magyarországi szakaszához faragja. A Dunán az EU szabványai szerinti hajózási feltételek megléte magyar nemzeti érdek, a magyar mezőgazdaság versenyképességének biztosításához nélkülözhetetlen feltétel.

A magyar föld terményeinek vízi úton történő szállítása ugyanis a magyar mezőgazdaság versenyképességének elengedhetetlen feltétele.

A Reális Zöldek bizonyosak abban, hogy a magyar mezőgazdaság, a kert-Magyarország lesz az ország túlélését biztosító ágazatok egyike. Ennek alapvető feltétele pedig a tervezett vízlépcsők és a Duna-Tisza csatorna megépítése.

Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke

OS/MTI