A 36 éven felüliek besorozása

2021. január 25. - 14:11 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

A 36 éven felüliek besorozása
Archív felvétel

(LIII. rész)

Komárom vármegyében 1915. januárjáig bezárólag már az összes besorozott népfelkelőt behívták katonai szolgálatra. A fennálló törvények és rendeletek szerint ugyan nem volt lehetőség arra, hogy a 36 éven felüli népfelkelői kötelezetteket a hatóságok ténylegesen besorozzák, ami viszont nem jelentette azt, hogy ezek a korosztályok teljes mentelmet élvezhettek. A hadvezetőségnek ugyanis joga volt „rendelkezni felettük“ (ahogyan azt meg is tette) a taxatíve felsorolt beosztásokat illetően:

a/ különféle kézművesek katonai célokra dolgozó felszerelő intézetekben,

b/ bárki kórházi szolgálatban,

c/ sütők, molnárok katonai élelmező kórházak számára,

d/ munkások egyéb, a honvédelem érdekei által követelt bármily nemű munkálatokra.

*

A honvédelmi miniszter rendelettel intézkedett a katonai felülvizsgáló bizottságok beosztása és működése felől. Az országban összesen huszonhat ilyen bizottságot hoztak létre. Komáromban a felülvizsgáló bizottság elnöke Kürthy István főispán, helyettese Asztalos Béla vármegyei főjegyző lett.

*

A magyar királyi igazságügyminiszter Tóth Lajos királyi aljárásbírót az ógyallai királyi járásbíróságtól a komáromi királyi törvényszékhez helyezte át.

*

A komáromi királyi törvényszék Tolnai Józsefné született Balázs Máriát, aki csicsói születésű és illetőségű, 44 éves, református vallású, legutóbb kolozsnémai lakos, elmebetegség miatt gondnokság alá helyezte.

*

1915 januárjában megjelenésének XV-ik évfolyamába lépett a Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közigazgatási hetilap, a Komáromi Ujság, amely a Komáromi Vörös Kereszt Egylet és a Komárom vármegye Tűzoltószövetségének hivatalos lapjaként hirdette magát. Szerkesztőként Fülöp Zsigmond és Baranyay József jegyezték. Kiadta Spitzer Sándor könyv- és papírkereskedése, Komárom, Nádor utca 29.

Lelkes Vince