60 éves a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola: Nem csak a Csallóközben jelent perspektívát az érdeklődőknek

Megalakulásának 60. évfordulóját ünnepelte csütörtökön a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola.

60 éves a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola: Nem csak a Csallóközben jelent perspektívát az érdeklődőknek
Az egykori diákok (A szerző felvételei)

Az intézmény Mezőgazdasági Műszaki Középiskola néven 1957 őszén kezdte el működését, első igazgatója Slezák István volt. Az első érettségiző diákok – huszonketten – 1961-ben búcsúztak el az alma matertől.

Az ünnepi nagygyűlés közel 250 meghívottját – az egykori és mai tanárokat, az öregdiákokat, hazai és magyarországi baráti intézmények képviselőit – Szabó László igazgató köszöntötte, aki beszédében egyben a hatvan év iskolatörténéseit is összefoglalta. Egybek mellett elmondta: sok minden van, amiről számot adhatnak. Az intézményben annak  megalapításától kezdődően egészen 2002-ig kizárólag mezőgazdasági szakokat oktattak, majd a csökkenő érdeklődés miatt bevezették az élelmiszeripari képzést – élelmiszeripari menedzser és élelmiszeripari minőségellenőr szakon.


Szabó László igazgató köszöntőt mond

Később a populáció negatív irányba történő változása, a termelési ágazatok iránt mutatkozó érdektelenség, valamint a diákalapú finanszírozás bevezetése miatt az iskolában alaposan fogyatkozni kezdett a tanulók létszáma, szükségessé vált, hogy újabb szakokkal bővítsék a szakirányzatok kínálatát. A munkapiac igényeihez igazodva a szolgáltatások irányába nyitott az intézmény vezetése, bevezették a regionális idegenforgalmi menedzser és az idegenforgalmi szolgáltatások szakokat, az utóbbi sporttagozatos osztállyal bővült, így a közös igazgatású sportgimnáziummal együtt felkarolták a dél-szlovákiai magyar ajkú sporttehetségeket is. A lovaglás szerelmesei – Szlovákiában első ízben – 2010-től magyar nyelven tanulhatnak lótenyésztés- és lovaglás szakirányzaton. Az intézmény negyedik alappillére, a 2013/2014-es tanévtől működő vendéglátó- és szállódaipari tanulmányi szak pedig még vonzóbbá tette az iskolát a pályaválasztók körében. Az intézmény meg tudta szólítani a Dunaszerdahelyi járás határain kívülről érkező diákokat is – Érsekújvártól Kassáig –, színvonalas oktató-nevelő munkájával nem csak a Csallóközben jelent perspektívát az érdeklődőknek, hanem Dél-Szlovákiában az egész magyarok által lakott területen.


A tantestület tagjai

Az igazgató kiemelten szólt kollégái kiváló pedagógiai munkájáról, „ők azok, akik a diákokat bevezették a tudás világába, és megalapozták azon képességeiket, amelyek révén sikeresen továbbléphettek az életben”. Megköszönte nyugdíjba vonult pedagógustársainak szolgálatát, „mindazoknak, akiknek az élete egybeforrt az oktatással, külön a magvetőknek, akik már nem lehetnek közöttünk”. Az intézményvezető kifejezte köszönetét Nagyszombat megye önkormányzatának, „hogy az iskolát minden körülmények között maximálisan támogatták, mind az új szakok bevezetésénél, mind az iskolában történő beruházások jóváhagyásával, s így az intézménynek 60 év után sikerült megújulnia”.


A meghívott vendégek egy csoportja

Az iskolafenntartó Nagyszombat Megye Önkormányzata nevében Berényi József alelnök köszöntötte a jubiláló intézményt, majd Iveta Belányiovával, a megyei önkormányzati hivatal oktatásügyi szakosztályának igazgatójával együttesen díszoklevelet adott át Szabó Lászlónak. Üdvözlő beszédet mondott Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere is. Az öregdiákok közül az 1961-ben érettségiző Pongrácz Géza idézte föl a régi idők iskolájának szellemét.

A nagyszabású és méltóségteljes ünnepség kultúrműsorral és az elhunyt tanárok és diákok emlékére állíttatott emlékmű megkoszorúzásával zárult.

(lel)