Agyoncsapták az olgyai községi bírót

2021. november 24. - 17:51 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXLIV.

Agyoncsapták az olgyai községi bírót
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCXIV. rész)

Az 1915. esztendő legutolsó hivatalos veszteség-kimutatásai szerint az alsó-csallóközi illetőségű katonák közül a herctereken elestek: Kovács János (Tany, 1887), Marsalik András (Örsújfalu, 1885), Ollé István (Gúta, 1889) – közlegények a 12. gyalogezredből, Madarász Ferenc (Gúta, 1889) – szakaszvezető az 5. huszárezredből.

Kórházban hunytak el: Hacsik József (Ekecs, 1895, sebesült), Szénássy Lajos (Aranyos, 1872, beteg) – közlegények a 31. honvéd gyalogezredből. Az elhunytakat katonai pompával temették el.

*

1915 utolsó heteiben cigány karaván telepedett le Olgya község határában. Tagjai éjszakánként be-belopództak a településre, s magukkal vittek mindent, ami útjukba került, mi több, megtámadták és kirabolták az embereket. A helybeliek – megsokalva a történtteket – ásóval, kapával, kaszával felfegyverkezve elindultak a 12 garázda elfogására. Élükre a községi bíró állt, akinek a cigányok azonnal nekiestek és két irtózatos ütéssel agyoncsapták, négy további embert pedig félholtra vertek. Véres tettük elkövetése után Apácaszakállas község határában, a Dióskúti dűlőben egy szalmakazalban húzták meg magukat. Dávidházy János nemecsócsai főszolgabíró fegyverbíró emberei a Nagymegyerről odaérkezett három csendőrrel 1915. december 26-án, vasárnap hajnalban elindultak a Dióskúti dűlő felé és a karavánt körülkerítették. A cigányokat összefogdosták, akiket aztán láncra verve elszállították a bíróságra.

*

A komáromi K. Teréz hathetes csecsemőjét 1915. december 26-án, vasárnap hajnalban a Darányi liget egyik bokrába rejtette el, mert – mint kiderült – szégyelte a magzatját szülei előtt. A csecsemő sírására a Ferenc József-rakparton posztoló Bóna János rendőr lett figyelmes, majd a kisdedet elhelyezte a kórházba. A rendőrség közben a vasutasoktól megtudta, hogy a Kishídon órákon keresztül egy női személy tartózkodott. A rendőr aztán a vasutas jelentése alapján az anyát az újvárosi vasútállomáson megtalálta, és őt is a kórházba vitte, gyermeke mellé.

Lelkes Vince