Ágyúszó mellett mulattak a magyar honvédek

2021. január 8. - 18:49 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Ágyúszó mellett mulattak a magyar honvédek
(Forrás: Lévai Jenő: Éhség, árulás, Przemyśl. A Magyar Hétfő kiadása, Budapest, 1933)

(XLIV. rész)

A Komáromi Ujság felelős szerkesztője, Baranyay József dr. címére levelezőlapot kézbesített a posta 1915. január elején. Feladói az Északon harcoló honvédek voltak. „Kedves Doktor Úr! Ma Szilvesztert ünneplünk jó vörös borocska mellett és boldog új évet kívánunk. Kérjük a Komáromi Ujságban közzétenni, hogy így mulatnak ágyúszó mellett a magyar honvédek messze a szép magyar hazától. Emlékeznek-e még ránk odahaza?” Aláírók: Stern Oszkár, Trestyán, Vagyerák András őrmester, Miskovics János szakaszvezető, Czeller Károly (és néhány további olvashatatlan aláírás).

*

Gróf Kálnoky Sándor komáromcsicsói nagybirtokosnak, a Radetzky huszárezred tartalékos hadnagyának az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül Vilmos német császár a II. osztályú Vaskeresztet adományozta. A korabeli sajtó értesülései szerint, „a fiatal hadnagy fontos küldetéssel volt megbízva, s küldetését az ellenséges golyózáporban halálmegvető bátorsággal végezte. Ezért jutott jól megérdemelt osztályrészéül a német császár kitüntetése”.

*

Felhívás: „Kijátszott kártyákat kérünk a sebesülteknek!“

*

Epstein Béla nagykereskedő, a komáromi kereskedővilág tekintélyes tagja, 49 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 1915. január 15-én volt.

*

Herczeg István komáromi városi számtiszt 1914. december 26-án eljegyezte Mészáros Sárikát, Mészáros Pál vendéglős lányát.

*

A község elöljárósága hirdetményben közölte a nyilvánossággal, hogy Gútán az 1915-ik évben az országos vásárok a következő napokon tartatnak: 1. Judica vasárnapi, március 22-én; 2. Páduai Szent Antal-napi, június 14-én; 3. Szent Máté apostoli, szeptember 20-án; 4. Újévi, december 27-én (mindig hétfőn).

Lelkes Vince