ajándék
2015 december 1.
2014 december 14.
2009 december 13.
2008 december 6.
Ajándék a Mikulástól

Mikulás-napi ünnepséget tartott szombaton délután a dunaszerdahelyi székhelyű Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás a nagyudvarnoki kultúrházban.

2008 augusztus 6.
Ismét egy rejtélyes adomány a HZDS-nél

Amint csitulnak az előző pártajándék feletti viták, már jön is egy újabb. Ezúttal egy tavaly december 18-án, a központi titkárnő, Zdenka Kramplová által aláírt, 11 millió korona (365,1 ezer euró) átvételéről szóló dokumentum burkolózik a homályba.

2008 augusztus 4.
2008 június 11.
Ingyenes körülmetéléssel kedveskednek!

Ingyenes körülmetéléssel kedveskedik több mint ezer fiúnak egy indonéz önkormányzat, további száz felnőttnek pedig a nyúlszáját és a szürkehályogját operálják meg ingyen...

2007 december 25.
2007 december 18.
Isten állatkertje

Azon a ka­rá­cso­nyes­tén, amely­re olyan éle­sen em­lék­szik, vé­gül meg­kap­ja, amit kért: nem ke­ve­seb­bet, mint egy vil­lany­moz­donyt, me­lyet, er­re már nem em­lék­szik, vagy egy já­ték­bolt ki­ra­ka­tá­ban lá­tott kör­be-kör­be fut­ni, vagy ta­lán va­la­me­lyik ba­rát­já­nak az ap­ját lát­ta ját­sza­ni ve­le. Ami­kor ki­mond­ta a ké­ré­sét, el­ma­gya­ráz­ták ne­ki, hogy az egyelőre na­gyon ve­szé­lyes a szá­má­ra, mi­vel még kis­gye­rek, nem mint­ha ma­ga a vo­nat vol­na ve­szé­lyes, ha­nem az, hogy nincs tisz­tá­ban az elekt­ro­mos­ság ve­szé­lye­i­vel. Há­la az Is­ten­nek azon­ban, Jé­zus (aki ugya­naz) me­gí­gér­te ne­ki, hogy egy na­pon meg­kap­ja.

IDŐJÁRÁS: Nem soká tartanak a 30-asok
Aktuális
Ma
vasárnap
hétfő
POZSONY
22 °C
33 °C / 18 °C
31 °C / 20 °C
29 °C / 19 °C
DUNASZERDAHELY
22 °C
33 °C / 18 °C
32 °C / 20 °C
31 °C / 21 °C
KOMÁROM
21 °C
32 °C / 18 °C
33 °C / 21 °C
32 °C / 20 °C
PÁRKÁNY
20 °C
31 °C / 18 °C
33 °C / 19 °C
30 °C / 18 °C