Akad néhány község a Dunaszerdahelyi járásban, amely megfelel Matovičék kritériumainak

2020. november 11. - 09:07 | Régió

Ugyan a honvédelmi minisztérium egyelőre nem hozta nyilvánosságra, milyen eredménnyel zárult az országos tesztelés első, illetve annak második, szűkebb köre településenként, a települések némelyike közölte azt. Ezeknek az adatoknak próbáltunk utánajárni a Dunaszerdahelyi járásban. Nincs információnk minden községből, de amelyikből van, azt megosztjuk.

Akad néhány község a Dunaszerdahelyi járásban, amely megfelel Matovičék kritériumainak
Fotók: Cséfalvay Á. András

A Központi Válságstáb azt javasolta, hogy olyan településeken végezzék el ismét a tömeges tesztelést, amelyeken a legutóbbi alkalommal 1% felett volt a pozitív antigén tesztek aránya. Ahol nem zajlott második forduló, ott az első kör eredményei számítanának. Hogy valóban lesz-e harmadik forduló, arról még a kormánynak is döntenie kell.

A Dunaszerdahelyi járás az első kör után csaknem egészében elérte az említett szintet (0,96%), noha jókora eltérések mutatkoztak településenként, sőt, városonként is, mert míg Somorján csupán 0,37% volt a pozitívak aránya, addig például Nagymegyeren vagy Bősön is elérte 1,5%-ot. A legutóbbi hétvégén ugyanakkor mindegyik járásbeli városban 1% alatt maradt.

Gyakorta került elő az az érv, hogy a járásban azért is haladta meg a második forduló feltételéül szabott 0,7%-os határértéket a pozitív tesztek aránya, mert sokan jöttek a tesztelésre más járásokból. Nos, abszolút értékben, tehát számbelileg minden bizonnyal több pozitív volt a járásban velük, mint nélkülük, de arányában nem valószínű, ez ugyanis csak abban az esetben lenne érvényes, ha a végül alacsonyabb fertőzöttségi mutatót produkáló környező járásoknak azon lakosai érkeztek volna a dunaszerdahelyibe teszteltetni magukat, akik tudták magukról, hogy pozitívak lesznek/lehetnek. Még egyszerűbben elmagyarázva: ha 1000 dunaszerdahelyi járásbeli lakoshoz, akik közül 9 pozitív (0,9%), csatlakozik 1000 pozsonyi, akik közül pedig csupán 3 pozitív (0,3% körüli volt az arány Pozsonyban az első forduló után), akkor ugyan 12 pozitívat mutatnak ki a Dunaszerdahelyi járásban, de az arányuk 2000 főből már csupán 0,6% lesz, tehát javul. Persze nem zárható ki ennek ellenkezője sem, amit az elmúlt hétvégi komáromi járási példa mutat.

A második körben az elsőhöz képest 23 ezerrel többen teszteltették magukat a Dunaszerdahelyi járásban, miközben az arány alig haladta meg a 0,5%-ot. Ronthatott volna ugyanakkor egy picit ezen az arányon, ha a Dunaszerdahelyi járásba érkeztek volna a tesztelésre azok, akik Komáromot vagy Lakszakállast választották. Előbbi városban a Matica-házban működött mobil mintavételi pont, és 1216-ból 21 teszt lett pozitív (1,73%), ami az első körös járási eredményhez (0,56%) képest kissé meglepő. Lakszakállason pedig hét szomszédos település (Lakszakállas, Szilas, Bogya, Bogyarét, Gellér, Zsemlékes Nemesócsa) összefogásával zajlott a hétvégén azok tesztelése, akik ugyancsak a Dunaszerdahelyi járásba készültek ezen a héten munka- vagy magánügyben. Később közölték, hogy 1668 tesztből végül 15 lett pozitív (0,9%).

Ha a komáromi vagy lakszakállasi tesztelésen résztvevők a Dunaszerdahelyi járásba jöttek volna, akkor 2884-gyel emelkedhetett volna a járásban elvégzett tesztek száma, és 36-tal (1,25%) a pozitívaké. Mivel ez az összes járásbeli teszt alig több mint 2,6%-a, így különösebben ez sem növelte volna meg a pozitívak arányát, de mindenesetre ezen a járási lakossághoz képest viszonylag kis mintán belül a koronavírus-pozitívak aránya (1,25%) kétszer olyan magas, mint egy héttel korábban az egész járásban.

Akadt ugyanakkor a Dunaszerdahelyi járásban ettől függetlenül is néhány olyan település, melyben 1% fölött volt a pozitív tesztek aránya, ergo besorolhatják őket a következő tesztelési körbe, ha marad a miniszterelnök által közölt, válságstáb által javasolt kritérium. Egy héttel korábban a nyilvánosan rendelkezésre álló adatok közül (azokból a községekből nincs adatunk, amelyek azt nem tették közzé) Nyékvárkonyban volt a legmagasabb, 4,2%. Az elmúlt hétvégén ugyan már ennek felére csökkent, de még mindig majdnem elérte a két százalékot. 1555-ből 31 lett pozitív, ami 1,99%-nak felel meg. A község a hétvégén közölte azt is, hogy a járványhelyzetre való tekintettel a nyilvánosság előtt bezár a községi hivatal, a Tündérkert óvoda, a Mesekuckó bölcsőde és továbbra is zárva tart a Móra Ferenc Alapiskola.

A Dunaszerdahelyi járásból két százalék feletti pozitív tesztarányról adott hírt Gomba község, ahol a hétvégén 487 tesztből 10 lett pozitív (2,05%). Közülük 348 személy rendelkezett gombai állandó lakhellyel, és 5 polgár tesztje lett pozitív. Arról nem közöltek információt, hogy a többiek között milyen arányban vannak járáson belüliek és azon kívüliek, mindenesetre ha csak a gombaiakat vesszük alapul, a pozitív tesztek aránya még úgy is 1,43%.

Kevéssel, de ugyancsak meghaladta az 1%-ot a pozitív tesztek aránya Légen, ahol az elvégzett 2858 tesztből 32 lett pozitív (1,12%). Ehhez képest egy héttel korábban még éppen 1% alatt maradtak: 25 pozitív 2507-ből (0,99%).

Királyfiakarcsáról nem rendelkeztünk adatokkal az első fordulóból, de a másodikban a közzétett mutatók szerint 1,09%-ra rúgott a pozitív tesztek aránya, így ez a falu is számíthat harmadik fordulóra a jelenlegi kritériumok szerint. 1100 tesztből 12 lett pozitív (1,09%).

Egyelőre nem kaptunk adatokat Ekecsről, ahol 2,6%-os volt a pozitív tesztek aránya (68/2611) az első forduló után, ugyanakkor Alistálon, ahol szintén elérte a 2%-ot (31/1550), az elmúlt hétvégére jócskán visszaesett az arányuk. 1640 elvégzett tesztből csupán 9 lett pozitív, ami 0,55%-ot jelent.

Sok falun kívülivel, de az első fordulóban ugyancsak 1% felett volt a pozitív tesztek aránya Kisudvarnokban, Csallóközkürtön és Nyárasdon, most viszont mindhárom faluban alacsonyabb. Kisuvarnokban 1250 tesztből 8 lett pozitív, ami 0,64% (legutóbb: 15/1170, 1,28%), Csallóközkürtön 1079-ből 7, ami 0,65% (legutóbb: 13/1052, 1,32%), míg Nyárasdon 2828-ból 19, ami 0,67% (legutóbb: 24/2125, 1,12%). Utóbbi falu közölte azt is, hogy mostani pozitívjaik közül 10-en nyárasdiak, 9-en nem. Azt nem tudjuk, mennyien érkeztek a tesztelésre a falun kívülről.

Az elmúlt hétvégén megközelítette a pozitív tesztek aránya az 1%-ot Pódajeden és Csallóköznádasdon. A Dunaszerdahely melletti faluban 1132 tesztből 11 lett pozitív (0,97% - eggyel több esetén az arány már meghaladná az 1%-ot). A falu ugyanakkor közölte azt is, hogy a leteszteltek közül csupán 607 volt pódafai állandó lakhellyel rendelkező polgár, és közülük 5 lett pozitív (az arány így is 1% alatti). Egy héttel korábban itt még 1,12% volt a pozitívak aránya, 1164-ből 13 lett pozitív. Ugyancsak épphogy 1% alatt maradt az arány Csallóköznádasdon, ahol 405 elvégzett tesztből 4 lett pozitív (0,99%), legutóbb 835-ből 5 (0,6%).

Az előző héthez képest jellemzően sokkal több tesztet végeztek el a Dunaszerdahelyi járás határán fekvő településeken. A már említett Nyárasdon 800-zal, Ekecsről nincs információnk, de Vásárúton is például több mint 300-zal volt magasabb a teszteltek száma. 2073-ból viszont csak egy esetben mutatott a teszt fertőzést, ám itt az előző héten elvégzett 1744-ből is csupán 6-szor (0,34%).

Pozsonyeperjesen, mint azt korábban megírtuk, egy helyett két tesztelőpont működött, és az elvégzett tesztek száma is megduplázódott. 1912 tesztből 4 lett pozitív, ami rendkívül alacsony arány, csupán 0,21% (egy héttel korábban: 1/985, 0,1%).

Csaknem kétszer akkora mennyiségű tesztet végeztek el Vörösmajorban (Hviezdoslavov), mint amekkora a falu lakossága. Amint azt a falu közölte, a pozitív tesztek aránya a 3834 teszten belül jóval egy százalék alatti (az első napon 7-ről adtak hírt, 1% 39 lenne). Egy héttel korábban 12 lett pozitív 2222-ből (0,54%).

Mintegy harmadával több tesztet végeztek el Csallóközcsütörtökben, 1689-ből 5 (0,3%) lett pozitív, míg egy héttel korábban 1240-ből 9 (0,73%).

Ugyancsak a járás határán fekszik Jányok, ahol 1291 tesztet végeztek, melyek közül 5 személyé lett pozitív (0,39%), ám a falu közölte, egyikük sem jányoki lakos (legutóbb 793-ből 7).

Illésházán 2499-ből 5 (0,2%), Úszoron 2436-ből 6 (0,25%), Békén 445-ből 1 (0,22%), Nagypakán 892-ből 2 (0,22%) esetben mutatta ki a teszt a fertőzést. Nem közöltek egyelőre adatokat Nagymagyarról, ahol egy héttel korábban a pozitív tesztek aránya megközelítette az 1%-ot (18/1941, 0,93%). A helyi magyar tannyelvű alapiskola viszont arról tájékoztatott, hogy pénteken kiderült, az egyik diákjuk PCR-tesztje pozitív lett - ezért az iskola 2. és 3. osztálya online folytatja az oktatást. Hozzátették, az említett diák a múlt héten már nem volt iskolában.

A felvetett kritériumok szerint nem kell majd részt vennie a tesztelés harmadik fordulójában a jövő héten Csiliznyáradnak, ahol 668-ből 4 teszt lett pozitív (0,6%), Dióspatonynak, ahol 1609-ből 4 (0,25%), Dercsikának, ahol 604-ből 3 (0,5%), Dunatőkésnek, ahol 1354-ből 4 (0,3%), Egyházgellének, ahol 1697-ből 4 (0,24%), Felsővámosnak, ahol 902-ből 2 (0,22%), Nagyszarvának, ahol 1100-ból 7 (0,64%), Sárosfának, ahol 982-ből 6 (0,61%) és Felsőpatonynak sem, ahol pedig csak annyit közöltek, hogy az 1841 elvégzett tesztből jóval az egy héttel korábbi alatt maradt a pozitív tesztek aránya. Egy hete 13 lett pozitív 1323-ból (0,98%).

(SzT)