Albrecht János Komáromban

2020. november 27. - 20:50 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Albrecht János Komáromban
A régi Komárom (Archív felvétel)

(XIX. rész)

Albrecht János pozsonyi tankerületi főigazgató 1914 tavaszán a komáromi főgimnáziumban tett látogatást. A jeles vendég „szemlét tartott a cserkész csapaton is, melynek ügyes és életrevaló mutatványai teljes megelégedését és elismerését vívták ki”.

A komáromi kultúrpalota parkírozása közben a szakemberek számos, az 1696. és az 1717. évből való téglára és régi bombadarabokra bukkantak, amelyeket a múzeumban helyeztek el.

A nagytanyi Fiedler-féle lengyárnak hosszú éveken át népszerű igazgatója, ifj. Fiedler János megvált állásától, és birtokára, a csehországi Weckelsdorfba (ma Teplice nad Metují) költözött. Helyébe igazgatónak Thurzó Vilmost nevezte ki a tulajdonos (1914).

Bölcs Salamon után címmel megjelent Sohár Kálmán kötete, amely „a jónevű szónoknak a megyercsi templomban elmondott egyházi beszédeit” tartalmazza. A szövegek könyv alakban való kiadását az egyházközség presbitériuma határozta el és támogatta. A szerző neve egyébként nem ismeretlen az irodalom berkeiben sem, hiszen több lapnak állandó munkatársa.

A komáromi ipartanonciskola kebelében működő ifjúsági egyesület tagjai 1914. március 29-én megalakították az Iparos Testgyakorlók csapatát. Az új klub „az atlétikát és a footballt fogja művelni”, s alapító közösségébe 45 fiú jelentkezett. A felszerelésről rászben a város, rászben az iskola igazgatósága gondoskodott. A csapat a Pintyőke ligetben kezdett gyakorolni, a tréningeket Dezső László és Pethő Sándor vezették. A klub színe: kék, testen fehér kör. A Komáromi Ujság munkatársa lelkesen kapcsolódott rá a hírre, a következőket fűzve hozzá: „Örömmel üdvözöljük az iparostanonciskola vezetőségének ezt az egészséges ideáját, mert ezzel megvédve látjuk az új iparos generációt az ifjúkor számos kinövése ellen. Egyben őszintén kérünk mindenkit, de különösen az iparosok társadalmát, hogy vegyék pártfogásba ezt az alakulást”.

Lelkes Vince