Alistál hitközség rabbijai

2019. május 26. - 19:05 | Kultúra

Az alistáli fiók-hitközség a legnagyobb volt a Középső-Csallóközben, és a szerdahelyinél is régebbi. Önálló életet élt, s fennállásának rövid időszakait kivéve, rabbikat is fenntartott. Forrásanyagaink 1810-től 1937-ig ismerik névsorukat.

Alistál hitközség rabbijai
Slomo Stern síremléke az alistáli zsidótemetőben (Képarchívum)

Juda Arje Szemnitz 1815 körül szolgálta hitközségét, előtte Óbudán működött. A rabbi-székben Sálom Friedmann váltotta fel őt, aki később Galgócra költözött. Veje, Slomo Stern volt a következő rabbi közel húsz évig. A hivatalos jelentés szerint „közlekedési” baleset áldozata lett 1860. május 1-jén, halálának valódi oka sohasem derült ki. Engel Alfréd írta róla a következő sorokat: „Kis hitközsége nem tudta megélhetését biztosítani, és ezért mellékfoglalkozásként kereskedett is. Egy ilyen üzleti útjáról hazatérve a kocsi kerekei alá került, amelyek úgy roncsolták testét, hogy halálát okozták.” Leszármazottai máig látogatják alistáli sírhelyét, amelyet 2012-ben felújíttattak. Utódja fia, Mose Cvi Stern rabbi lett, aki harminc évig fejtett ki rabbi-tevékenységet. Később Dunaszerdahelyen telepedett le, és ott is alussza örök álmát. Jesaja Neusatz volt a soron következő alistáli rabbi, utána Dávid Jehuda (Léb) Silberstein (a későbbi váci rabbi). A község utolsó rabbija Slomo Goldberger volt. Nyolcvannégy éves korában, Szerdahelyen temették el 1937-ben.

A rabbik „a zsidó világban elismert tekintélynek örvendtek, különös tiszteletben részesültek itthon is, és mély tisztelettel viseltetett irántuk a hitközség igen nagy többsége. A rabbinátus élén állott az áv-bét-din, a főrabbi, mellette a ros-bét-din és a dájánok. Ezeknek a száma időnként a szükségeshez képest változott. A rabbiság feladatai közé tartozott a község irányítása, a nevelés és a tanítás szemmel tartása, a templomi szónoklatok, a felügyelet a vágásra, a kóserságra, a mikvére, az éruvokra stb. A rabbinátus határozta meg a szombat és az ünnepek idejének bejövetelét és kimenetelét, vitás esetekben döntött, bíráskodott és egyeztetett. Hosszú ideig ők vezették a születési, házassági és halálozási anyakönyveket.”

Aki részletesebben akar tájékozódni a csallóközi zsidóság életéről, keresse a könyvtárakban – egyebek mellett – Engel Alfréd A dunaszerdahelyi zsidó hitközség emlékkönyve című megrendítő dokumentumanyagát. A kötet a Kalligram Könyvkiadó gondozásában jelent meg Pozsonyban, 1995-ben, előtte 1975-ben Tel Avivban adták ki. „A csallóköziek történelmi önismerete hiányos lenne e szolid tudással és nagy szívvel megírt könyv nélkül, s míg újabb zsidó helytörténeti munkákat várok Kiskönyvtárunkba, a szörnyűségek szenvedő és túlélő tanújának Emlékkönyvét az Olvasó szeretetébe ajánlom” – írja az Utószóban Koncsol László, a Csallóközi Kiskönyvtár sorozat szerkesztője.

Bőséges forrásként szolgálhat az érdeklődők számára a Ján Hevera helytörténész által gondozott, a rabini–rabbik–rabbis című portál, amely a mai Szlovákia területén, ezen belül a Csallóközben élt és szolgált egykori rabbik élettörténéseit dolgozza föl és mutatja be.

Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán

Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd

Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán

Lelkes Vince