„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”

2019. június 15. - 16:37 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XXXIII.

„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”

A Csallóközi Múzeum irattárából származó, a fenti címmel jelölt dokumentum egy árajánlatot tartalmaz, melyet Wyberal József kőművesmester állított ki „a dunaszerdahelyi római katolikus templommal történendő munkákra” s az illetékes egyházközségi hivatal felkérésére készült Dunaszerdahelyen, 1911. július 22-én. A költségvetés-tervezet az elvégzendő konkrét tennivalókat sorolja föl, a munkák tárgyának, „méretének” és összegének leírásával:

„1. külsőleg vakolatjavítás a templom alján; a vakolt vagyis javított rész meszelésével átlag számítva 50 korona.

2. a szegények háza burkolata czement lappal lerakva – méretek: 6,50 négysz. mtr., egyes ár 5 korona, összeg 32 korona 50 fillér.

3. egy drb. lépcső készítés – méretek: 2,60 folyó mtr., egyes ár 7 korona, összesen 18 korona 20 fillér.

Munkák összesen: 100 korona 70 fillér.”

A nagyméltóságú Kegyúr megbízása folytán a költségvetést a gróf Pálffy család „koridőbségi uradalma” nevében Weinert Győző fogadta el (a pecsét lenyomata és az aláírás tisztán olvasható Wyberal mester beadványán, időpontot azonban nem tartalmaz). A Nagyszombati Érseki Helynökség részéről Marcis Gyula helyettes nagyszombati érseki helynök láttomozta és látta el pecsétjével (Nagyszombatban, 1911. július 31-én).

Egy külön iratban (Nr. 2190), mely szintén Nagyszombatban kelt és ugyancsak július 31-én, Julius Marcis latin nyelven igazolja: egyetért az elvégzendő munkákkal és a 100,70 korona összegű költségvetéssel, és hogy állásfoglalását a parókia tudomására hozza.

(Lelkes Vince)