Az első csallóközi egyházi hangverseny

2020. március 29. - 15:58 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LXXXI.

Az első csallóközi egyházi hangverseny

„A mai korban ritkaság számba megy egyházi hangversenyt hallani vidéken. Somorja – amint látszik – vezető lett, mert itt rendezték az első csallóközi egyházi hangversenyt” – írja a Csallóköz című hetilap száztíz évvel ezelőtt, 1910-ben.

A koncerten, mely az év május 22-én délután öt órakor folyt le a római katolikus templomban, Móczik Felicián Őfelsége Frigyes királyi herceg udvari káplánja is részt vett a vezetése alatt álló huszonkét tagú pozsonyi énekkarával. Az első számot éppen ő, a hírneves orgonaművész adta elő. Utána énekkara Peter Pielnek az „Ó esca viatorum” című vegyes karra írt szerzeményét szólaltatta meg. „Az ég kitárta...” kezdetű duett következett, énekelték Németh Istvánné és Tocsek Jenőné. A somorjai római katolikus egyházi kórus Vavrinecz Mór „Névünnepedre” című vegyes kari dalával mutatkozott be a hazai közönségnek. Vezényelt Németh István főtanító. Heitmann József Pozsonyból az Ave Mariát énekelte. A pozsonyi kórus műsorán a „Panis Angelicus”, a „Boldogasszony Anyánk” című ősrégi egyházi ének, továbbá a „Lauda Sion” hangzott el. A „Kinek első szent királyunk” kezdetű bariton szólót Husvéth Mihály somorjai királyi adóhivatali ellenőr adta elő. Krammer Ave Maria című négyhangú énekét a somorjai polgári iskola diákjai (a fiúk és lányok először léptek fel együtt közönség előtt) mutatták be. A produkciót ugyancsak Németh István tanította be. Németh Irénke III. osztályos polgári iskolai tanuló a „Názáretnek” című szoprán szólót énekelte, orgonán atyja, Németh István, hegedűn fivére, Pisti kísérte. A műsoron továbbá hármas szóló szerepelt – Heitmann József, Koch József és Németh Pisti a „Patrona Regni Hungariae” című éneket énekelték. A következő kompozíció (Mária Isten temploma, vegyes karú ének) érdekessége, hogy szövegét Tyukoss Ev. János püspöki plébános, zenéjét pedig Móczik Felicián szentszéki ülnök írta. Műsoron kívül elhangzott még Móczik Felicián „Ó salutaris hostia” című további saját szerzeménye. Végül a jelenlévők Kölcsey Hymnusát énekelték el közösen.

„A szépen sikerült hangverseny rendezéséért Simon Lajos somorjai plébánosé a főérdem. Különben Simon Lajos azok sorába tartozik, akik mindig népüknek, híveiknek közös érdekeiért dolgoznak. Nem mulasztjuk el e helyen megköszönni Móczik Felicián és Németh István fáradozásait, mert az ő tevékeny közreműködésükkel lehetett e minden tekintetben művészi színvonalon álló hangversenyt rendezni. (...) A hangversenyt nagyszámú előkelő közönség hallgatta végig. Nemcsak a felső-csallóközi járásból, hanem a szomszéd járások területeiről is számosan megjelentek. Az előkelőségek közül következők neveit sikerült feljegyezni: özv. gróf Batthány Józsefné, Winkler Pál Felbárról, gróf Korniss Szombathelyről, Leszkay Sándor Nagymagyarról, Majzon Methold stb. stb. Valamint a somorjai intelegencia [sic!] is teljes számban, felekezeti különbség nélkül jelen volt” – számolt be a regionális lap tudósítója.

A rendezvénnyel jótékosági célt követtek a támogatók – a bevételt ugyanis a templom belsejének újrafestésére fordították.

Lelkes Vince