„Az a kijelentés, hogy tíz órakor a Farkas úr megengedte a szelepet, nevetséges”

2019. augusztus 24. - 07:17 | Régió

Az ollétejedi lakosok és a dunaszerdahelyi városrész határában működő gumifeldolgozó tulajdonosai közti viszony megromlása óta bő két év telt el, azóta első alkalommal fordult elő, hogy a Dron Industriest üzemeltető Farkas család kiállt a sajtó elé. Tették ezt azután, hogy nyilvánosságra került egy mérési protokoll a belügyminisztérium alá tartozó nyitrai laborból, mely szerint az ollétejedi levegőből július 20-án vett mintában a fenol megengedett határértékét 50-szeresen meghaladó szintet mértek, és ezt a szennyezést a labor vezetője hozzájuk kötötte. Már tavaly ősszel, a járási hivatalnál megtartott értekezleten is kijelentették, hogy az ollétejedi gázszag forrása a gumifeldolgozó üzem. Farkas László és fiai, Gergely és Balázs, valamint Buják József gyártásvezető válaszoltak a sajtó kérdéseire.

„Az a kijelentés, hogy tíz órakor a Farkas úr megengedte a szelepet, nevetséges”
Farkas László - Fotók: Cséfalvay Á. András (További felvételekért kattints!)
Az ollétejedi gumifeldolgozóval és a lakosok panaszaival kapcsolatos összes cikkünk ITT érhető el.

Elképesztő méretű abroncshegyek, ledarált gumi, szinte fekete beton, hatalmas tartályok és vezetékek alkották a látványt, a szabad levegőn érezhető gumiszag, a reaktorok és a technológia között pedig erős gázszag fogadott bennünket, amikor a gumifeldolgozó gyártásvezetője, Buják József a cégvezetés sajtótájékoztatója után körbevezetett bennünket a cég területén. A szagok összetételét persze orral nem tudjuk kielemezni, és azt is lehetetlen megmondani, hogy ez ugyanaz a szag-e, amit már korábban mi is éreztünk Ollétejedben. A gumifeldolgozótól távolabb mindenesetre most nem volt érezhető.

„Amit itt mi az elmúlt 16 évben összehoztunk, hogy a halott vasból csináltunk egy élő berendezést, ami olyat tud, amit a világon más nem nagyon, azt nem így kéne kezelni, ahogy itt kezelik” – jegyezte meg nem sokkal korábban Farkas László, aki a sajtótájékoztató elején egy írásos nyilatkozatot nyújtott át nekünk.

„Üzemünkben egy 21. századi, környezetkímélő, zárt rendszerű, hőlebontásos technológia működik, ami mellesleg 2011-ben első helyezést ért el a szlovákiai Zlatý Mravec kiértékelése alapján. Többször hangoztattuk, hogy a gyártás legálisan, minden engedéllyel rendelkezve működik, időközönkénti szakmai mérések és ellenőrzések megtételével. Úgy látom, mégsem elég bizonyíték ez a nagyközönség számára, főleg azoknak, akik egyéni érdekből szabadulnának meg egy működő, több embert foglalkoztató létesítménytől. Az ellenünk szervezett állandó támadásokkal le akarják járatni üzemünket, fékezik a munkánkat, fenyegetnek, és trágár megjegyzésekkel illetnek, ami személyem, családom és munkatársaim ellen irányul” – állt többek között a közleményben.

Farkas László már legutóbbi megkeresésünkkor is visszautasította, hogy a nyitrai laboratórium által folytatott kiértékelés törvényes, és hogy a szag hozzájuk köthető.

„Hogy ez a szennyeződés a Dronhoz köthető, az minimum csúsztatás, hazugság.

(...) Honnan van a fenol, mikor nálunk zárt rendszer működik? Végigtárgyaltam szakemberekkel, a mi méréseink alapján, ha a kéményeinkben lévő összes fenolt megmérnék, akkor is csak a töredéke lenne annak, amit kimutattak. Az a mérés, amihez a polgári védelem vette a mintát, nem felelt meg a vonatkozó előírásoknak. Egy sima ballonos mérés irreleváns arra, hogy arra alapozzon valaki olyan kijelentést, miszerint itt ebbe bele fogunk dögleni” – húzta alá.

Buják József gyártásvezető ezt kiegészítette azzal, hogy a kötelező méréseiket évente törvényesen elvégzik. „Ezt csakis akkreditált laboratóriumok végezhetik el, ilyenekből Szlovákiában nagyon kevés van. A mérések alapján töredékét használjuk ki a törvény által megszabott értékeknek.”

Tulajdonképpen megkérdőjelezik azt is, hogy a mintavételek során kimutatott szennyezőanyagok nem lehetnek jelen a levegőben.

„A szennyezőanyagok jelen vannak, nemcsak itt, de bárki udvarán. Ezek a vegyi anyagok ott vannak mindenütt. Tudjuk nagyon jól, mit dolgozunk fel, mi ezeket az anyagokat szétszedjük, maximálisan zárt rendszerben dolgozzuk fel” – szögezte le Farkas László.

Emlékeztetett arra, hogy számukra a fenolból a megengedett szint munkakörnyezetben 4 ppm (milliomod részecske). A július 20-án vett mintában ugyanakkor 4,5 ppm-et mértek. „A határértékeket illetően megállapítható, hogy a fenol koncentrációja a munkakörnyezeti norma tekintetében körülbelül 2-szeres, míg a kinti szabad levegőt illetően 50-szeres” – figyelmeztetett jelentésében Miloš Kosír, a nyitrai labor vezetője.

Farkas László szerint viszont ki van zárva, hogy tőlük származnak azok a szennyezőanyagok. „A mérési procedúrával van a gond, mivel azt 8 órán keresztül kellene mérni, kontinuálisan, és abból kellene átlagot vonni” – magyarázta.

Évente azonban kétszer is leállnak hosszabb időre, javítások, karbantartás céljából, árulja el Buják József, majd hozzáteszi, hogy ha van valamilyen szivárgás, akkor az ilyenkor fordulhat elő, mert a berendezést szétszedik, és kiszabadul némi bűz. Hozzáteszi viszont, hogy a szerelőik napközben dolgoznak, nem pedig este vagy éjszaka, mint amikor Ollétejedben rendszerint érzik a szagot.

„Ez nem egy hűtőgép vagy egy televízió. Ez egy bonyolult rendszer. Mindig van ún. finomítás, javítás, valorizációs folyamat. De nem azért finomítunk a berendezésen, mert dől belőle a bűz, hanem mert például az olaj minőségére vonatkozóan fellépnek bizonyos igények” – egészítette ki Farkas László.

Elismerte, hogy két évvel ezelőtt a rendkívül magas júniusi hőmérséklet és az enyhe déli szél „összpontosíthatta a szagokat”, ugyanakkor szerinte ezt több száz méterre az üzemtől biztosan nem lehetett olyan intenzíven érezni. „Akkoriban néhány hetente volt reklamáció, ám annak a finomítási folyamatnak, ami végigment, az d, hogy tavaly október óta mostanáig egyszer sem jelezték, hogy büdös van” – fűzte hozzá.

Tavaly októberben zajlott az illetékes állami szakhatóságok és városi szervek valamint szakemberek és a cégvezetés részvételével az ominózus értekezlet, mely után Hájos Zoltán polgármester a sajtó előtt kijelentette, hogy most már egyértelműen a Dronhoz köthető a szennyeződés.

Ollé Mónika ollétejedi lakos szerint viszont az nem egészen igaz, hogy azóta nem érezték a gázszagot, mindössze tartani próbálták magukat ahhoz a megegyezéshez, ami az októberi értekezleten született. Az arról kiadott jelentésben többek között leszögezik, hogy a bűzről szóló bejelentéseket a 112-es segélyhívón abban az esetben fogják akceptálni, ha mentőre van szükség valakinek az ellátásához. Emellett a nyitrai labor által akkoriban rendszeresen folytatott méréseket felfüggesztették.

Október végén pedig lejárt a Dron Industries két új reaktorának próbaüzeme, a járási hivatal környezetvédelmi főosztálya szerint viszont az nem teljesítette az ide vonatkozó 2015-ös minisztériumi rendeletben megfogalmazott előírásokat, ennélfogva nem javasolták az állandó működtetésének elindítását. A város végül nem is adta ki a használatbavételi engedélyt.

Farkas Balázs, Farkas Gergely és Farkas László

Ennek kapcsán már akkor is felmerült, hogy a 2015-ös rendelet alapján meg kellene vizsgálni azt is, hogy a régi három reaktor egyáltalán működhet-e. Azóta e téren nem történt előrelépés, Morvay György, a járási hivatal elöljárója is csak a héten kezdeményezte ennek vizsgálatát.

Farkas Lászlót erről is kérdeztük, ő azonban úgy látja, hogy a 2009-ben engedélyezett reaktoraiknak az akkor érvényes előírásoknak kell megfelelniük.

Farkas Gergely, a társaság másik ügyvezetője szerint nem igaz a szóbeszéd, hogy nem rendelkeznek engedélyekkel. Az egyik ilyen, hasznosításra vonatkozó engedélyük szavai szerint az idei év végén jár le, de tervezik megújítani. „Ezt 2009-ben kaptuk meg először, 2014-ben a következőt. De a csarnokokra, reaktorokra, kibocsátásra és több mindenre is érvényes engedélyeink vannak” – fogalmazott.

Farkas szerint a legfontosabb dokumentum, amit ezen a területen az utóbbi időben elkészíttettek, a Regionális Közegészségügyi Hivatalhoz benyújtott, az általuk folytatott tevékenység közegészségre gyakorolt hatásairól szóló tanulmány. Ennek összefoglaló megállapítása az, hogy „amennyiben a Dron Industries betartja a jóváhagyott technológiai eljárásokat, a gumifeldolgozó működése nem gyakorol jelentős hatást a lakosok egészségére”.

Jól érzik, a hangsúly azon van, hogy „amennyiben”. A lakosok véleménye ugyanis az, hogy a reaktorok működése során felgyülemlő gázok egy részét engedik ki a Dronnál a levegőbe.

Rákérdeztünk a cégvezetőknél, hogy pontosan annyi gáz keletkezik-e a működés során, amennyire szükségük van, esetleg több vagy kevesebb, illetve hogy az esetleges többlettel mi történik. „Szabadalmaztattuk a berendezést, világviszonylatban levizsgázott. Kontinuális vegyi, hőlebontásos folyamat zajlik benne. Azzal, hogy ez folyamatos, mi állítani tudjuk a számítógépes rendszeren, hogy milyen hőmérséklet, milyen nyomás, sebesség, mennyi gáz keletkezzen. Azért van egy gáztartályunk, hogy ezt pufferként használjuk” – válaszolta Farkas László, majd hozzátette, minden gázt felhasználnak.

„Az a kijelentés, hogy tíz órakor a Farkas úr megengedte a szelepet, nevetséges. Ha több gázt termelnénk, és kiengednénk, akkor kevesebb olajunk lenne, kevesebb terméket tudnák előállítani. Ez nem logikus” – folytatta.

Buják József szerint olyan ellenőrzéseken mentek keresztül, amire Szlovákiában nincs precedens. „A feltárt hibák amellett, hogy mit dolgozunk fel, elenyészőek voltak. És nem a környékről jöttek ide ellenőrizni” – emlékeztetett.

„171 mérést végeztek itt, és nem ballonba fújták bele azt a levegőt. Ezek után, ha valaki idejön és egy rosszul elvégzett mérésre fog hivatkozni, azt állítva, hogy 50-szer rosszabb a levegő, akkor én azt mondom, hogy az nemcsak mitőlünk. Ami ott le van írva, mind téves és dezinformációt tartalmaz. Most pedig már úgy döntöttünk, hogy jogi útra fogjuk terelni az ügyet” – nyomatékosította terveiket Farkas László.

Ami pedig a lakosok és az általuk alapított Pro Ollétejed polgári társulás terveit illeti, augusztus 29-én 17.00-ra hivatalos tüntetésre invitálnak az ollétejedi kultúrház udvarára. „Hogy kifejezzük nemtetszésünket a környék legnagyobb légszennyezőjének működésével kapcsolatosan. Tegyünk közösen a tisztább Csallóközért!”

(SzT)