Az MKP magyar közösségben gondolkodik

A magyar kormány anyagi tá­mogatásával, az MKP stratégiai partnersége és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szakmai felügyelete mellett induló felvidéki magyar óvodaprogram célja, hogy a jelenlegi, Kárpát-me­dencei szinten 54 ezer főre tehető magyar óvodás száma ennek kö­szönhetően 60 ezerre emelkedjen. A meghívásos pályázatok a Bethlen Gábor Alapon keresztül érhetők el. Ez a támogatás az új magyar önépítésnek egy fontos mozzanata.

Az MKP magyar közösségben gondolkodik

A Kárpát-medencei óvodaprogram egy olyan rendszerszintű beavatkozás, amely a gazdaságfejlesztési és ok­tatásügyi beruházásokkal együtt az egész Kárpát-medence magyar megmaradását kívánja szolgálni. „Ha óvodai szinten nem alapo­zunk, akkor 5-15 év múlva nem lesz az alapiskoláinkat, középiskoláinkat, egyetemeinket mire alapozni” – mondta Menyhárt József az óvo­daprogram indítása kapcsán. 

”Az MKP magyar közösségben gondol­kodik, nemcsak pártban, hanem egy élő közösségben. A Magyar Közösség Pártja ugyan nem kormánypárt és nem parlamenti párt, de ez minket nem akadályoz meg abban, hogy a magyar kormány stratégiai partne­reként ne hozzuk azokat az eredmé­nyeket, amelyeket tőlünk várnak. Az anyanyelvi oktatás a magyar óvodák­ban kezdődik. Az óvodák megerősíté­se alap dolog. És örülünk annak, hogy Magyarország kormánya ezt támogat­ja” – fogalmazott Menyhárt József.

„Mi nemcsak ígérgetünk, hogy majd lesz kulturális támogatás, amely nem érkezik meg, hanem azt mond­juk, itt vannak a konkrét számok, itt van a konkrét támogatás, mely szak­mailag megalapozott, és a magyar közösség szempontjából fontos be­ruházás lesz, amely a magyar nemzet határon innen és határon túli érdekeit képviseli.” „Az MKP szorgalmazza, hogy olyan településeken is nyíljanak magyar óvodák, ahol jelenleg még nincs, hi­szen az egész felvidéki magyar okta­tás origója az óvodai nevelés. Azon gyerekek, akik magyar nyelvű óvodá­ba kerülnek, nagyobb eséllyel foly­tatják tanulmányaikat magyar isko­lákban.”– mondta Kiss Beáta, az MKP oktatási alelnöke.

Grezsa István bejelentette: jövőre folytatódhat a most elindított óvodaprogram, így további településeken újulhatnak meg a magyar óvodák.

 

(PR-cikk)