„Az orosz foglyoknak naponta sok nézőjük akad”

2021. április 1. - 17:19 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXVIII.

„Az orosz foglyoknak naponta sok nézőjük akad”
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXXXIX. rész)

Az északi fronton harcoló s a przemyśli erőd kapitulációjával orosz hadifogságba került Fülöp Zsigmond, a Komáromi Ujság egyik szerkesztője és laptulajdonosa a következő levelet küldte hozzátartozóinak:

„Kérem továbbítani Fülöp Gergely címére: Komárom, Tolnai utca 8. Kedves Szüleim és Nővéreim! E hó 10-én (március 28-án) érkeztünk meg Asztrachánba 16 napi utazás után. Hála a jó Istennek, semmi bajunk nem történt. Kedveseim, legyetek nyugodtak, egészséges vagyok és jól érzem magam. Minden jól vagyunk itten. Négyen lakunk együtt egy házban, négy hadifogoly bajtárs. Egészséget és minden jót kívánok. Számtalanszor csókollak benneteket. Szerető fiatok, Zsiga. Utóirat: Üdvözlöm az összes ismerősöket! Asztrachánban, 1915. április 15. (április 3.)”

*

Kommentár nélkül másoljuk ide a helyi sajtó tudósítását, amely 1915. május 20-án jelent meg Komáromban: „Nap nap után orosz foglyokat szállítanak a vonatok. A fogságunkba esett oroszok, kiket az átutazás alkalmával nálunk élelmeznek, mindannyian boldog arcot vágnak s egy cseppet sem látszik meg rajtuk, hogy nagyon bánkódnának elfogatásukban. Az orosz foglyoknak naponta sok nézőjük akad.”

*

Csepy Teréz Lakszakállasról 100 koronát küldött a selyemfonoda kórházának. Az összeget közvetítőként a Komáromi Ujság szerkesztősége juttatta el rendeltetési helyére.

*

Hajdu Tibor dr. pannonhalmi főapát 1915. május 11-én délelőtt Komáromba érkezett, hogy hivatalos látogatást végezzen a bencésszékháznál és a főgimnáziumban.

Lelkes Vince