Bár a tömeges megemlékezések elmaradtak, március 15-ről nem feledkeztünk meg

2020. március 15. - 18:25 | Kultúra

A Szlovák Köztársaság Központi Válságstábja a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében betiltotta a sportesemények, kulturális és nyilvános rendezvények megtartását az egész ország területén. Ebből kifolyólag a március 15-ei megemlékezések is országszerte elmaradtak. Ennek ellenére azonban a városok és falvak nem feledkeztek meg e napról.

Bár a tömeges megemlékezések elmaradtak, március 15-ről nem feledkeztünk meg
Wikipédia

Dunaszerdahely vezetősége csendes főhajtással emlékezett meg az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc áldozatairól. Hájos Zoltán polgármester, Karaffa Attila és A.Szabó László alpolgármesterek a városban található emlékműnél rótták le tiszteletüket.

Nagymegyer városa sem hagyta emlékezés nélkül március 15-ét. A 23. számú Arany János cserkészcsapat közösségi oldalán adott hírt arról, miszerint a cserkészcsapat képviseletében az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján Ollé Tamás cserkésztiszt, papnövendék március 14-én cserkészmécsest gyújtott a nagymegyeri katolikus temetőben, Szaiff József honvédorvos sírjánál, valamint a szomszédos református temetőben Szeghy Zsigmond nagymegyeri honvéd sírjánál. „Felidézte, hogy 1848-ban a város lakosai nem a kifogásokat keresték, hanem ők is büszkén álltak a forradalom ügye mellé, hisz az akkori 2380 lakosból 179-en álltak a hívó szó mellé Nagymegyeren és lettek nemzetőrök, köztük Nagy Rátz József későbbi nagymegyeri városbíró, nemzetőrparancsnok is. Mivel évekkel ezelőtt március 15-én hunyt el a cserkészcsapat egykori öregcserkésze, Vyberál Nándor - Nandi bá cserkésztiszt, ma róla is megemlékezünk mi cserkészek. Nandi bá édesapja cseh vagy morva származású volt, ő is harcolt az 1848-1849-es szabadságharcban, majd Nagymegyeren telepedett le, ott alapítva családot” – írják.

A nagymegyeri cserkészcsapat fotója (Facebook)

A környező falvak közül Nagymad községében szintén lerótta tiszteletét a város vezetősége. László Gábor polgármester egy videó segítségével közvetítette gondolatait a falu lakosai felé, melyet a következő kísérőszöveggel osztott meg: „Az alpolgármester úrral ebben a nehéz időszakban is fontosnak és kötelességünknek tartottuk megemlékezni az 1848-49-es szabadságharc hőseiről! Remélem és bízok benne, hogy a következő rendezvényeinken és emlékezéseinken már újra együtt lehetünk!”

László Gábor polgármester fotója (Facebook)

Csallóközkürt polgármestere Rabay Anikó a község hivatalos Facebook-oldalán írta meg ünnepi gondolatait, melyhez egy illusztrációs fotót csatolt. „… a forradalom kitörése után Jókai Mór, aki a következőket mondta:

’Míg magyar él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszagondolni ez évre, annak történelmére s történetalkotó alakjaira.’

Úgy legyen, és így maradjon a jövőben is! – válaszolhatjuk 172 év elteltével mi csallóközkürtiek is Jókainak” – írja.

Fotó: Sárosfa község Facebook-oldala

Egyebek mellett Sárosfa is csendben emlékezett. A helyi kisiskola diákjai március 13-án délelőtt kisétáltak a sárosfai temetőbe és szűk körben emlékeztek meg az 1848/49 forradalomról. A Bittó család sírboltjánál elszavalták a verseket, melyekkel a megemlékezésre készültek. Földváry Terézia polgármesterrel együtt lerótták tiszteletüket a hősök előtt, elhelyezték a koszorúkat majd mécseseket gyújtottak.

-para-