Becsapják a hadbavonultak hiszékeny hozzátartozóit

2021. március 7. - 17:08 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCIII.

Becsapják a hadbavonultak hiszékeny hozzátartozóit
Komárom 1567-ben (Országos Képtár)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXXIV. rész)

A földmívelési miniszter felhívást intézett Komárom megye alispánjához. Benne felidézi, „hogy a kormányhoz érkezett panaszok szerint a falvakban tág lelkiismeretű ügynökök s követőik járnak, akik azzal a hazugsággal, hogy a kormányzat minden háziállatot és gabonaneműt olcsó árakon lefoglalni készül, arra hívják a tapasztalatlan és hiszékeny népet, hogy állatjaikat és gabonakészleteiket sietve és olcsón eladják. De olyan esetekről is tud a kormány, hogy ilyen ügynökök a hadbavonultak családjainak hivatalos kiadásokról mutatnak föl hamis tanúsítványokat, amelyek szerint katonai szolgálatot teljesítő hozzátartozóik elestek, és a megijedt asszonynépet arra igyekeznek rábírni, hogy ingatlanaikat olcsón eladják”.

A földmívelésügyi miniszter széleskörű intézkedést vár a hatóságoktól, hogy az ilyen veszedelmes szélhámosok üzelmeit lehetetlenné tegye.

*

Benedek József komáromi református segédlelkészt, aki rövid ideig tábori lelkészként működött, egyszerre két helyre, Újbarsra és Polgárdira is megválasztották. Ő az utóbbi gyülekezet mellett döntött.

A Komáromi Ujság korabeli közlése szerint:

– Polgárdi egyike a dunántúli egyházkerület legjobb eklézsiáinak;

– magas fizetés, állandó káplántartás, elsőrendű búzatermő földek, s valósággal kastélyszerű lelkészlak;

– dacára annak, hogy 22-en pályáztak – köztük esperesek is – mégis csaknem egyhangúlag választották meg őt a polgárdiak.

A tiszteletes kiváló szónok hírében állt, és sikeres szépirodalmi próbálkozásai is voltak.

*

Felhívás: „Fizessen elő a Komáromi Ujságra – a legjobb lap az egész vármegyében.”

Lelkes Vince