Béna katonák, elaggott iparosok segélyalapja

2021. február 27. - 17:04 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXCVIII. Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Béna katonák, elaggott iparosok segélyalapja
(Forrás: vasutallomasok.hu)

(LXIX. rész)

A miniszterelnök intézkedésére az egész ország minden nagyobb városában olyan műhelyt állítanak föl – jótékony egyesületek közreműködésével –, ahol a béna katonák új foglalkozásukhoz megfelelően kiképeztetnek.

*

Az Országos Hadsegélyző Bizottság a háború kitörése után felolvasó sorozatot indított el államférfiak, főpapok, tudósok, írók és politikusok közreműködésével. „A hazafias, igaz magyar szellemtől áthatott beszédek retorikai szempontból is rendkívül becsesek.” A honvédelmi minisztérium ún. „Népszerű Füzetekben” nyomtatott formában is közzétette a szónoklatokat – Apponyi Albert, Csernoch János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf Andrássy Gyula, Prohászka Ottokár, Rákosi Jenő és mások gondolatait.

*

Felhívás: „Akinek véletlenül van használt betegkocsija, kérve kérjük őt – s tesszük ezt az elfagyott lábú sebesültek nevében –, a segédeszközt kölcsönözze oda a kultúrpalota kórházának, ahol egyben sok szenvedéstől menti meg a derék katonákat, akiknek elfagyott lábai a legkisebb mozdulatra is rettenetesen fájnak. Akinek van, kölcsönözze oda! A szenvedők hálája kíséri a nemes emberbarátot.”

*

Az elaggott iparosok segélyalapjára a Komáromi Első Takarékpénztár igazgatósága 50 korona, a Komáromi Vidéki Takarékpénztár vezérkara szintén 50 koronát adományozott.

*

Hajdu Béla nemesócsai posta–távirda-növendék letette szakmai vizsgáit Sopronban.

Lelkes Vince