Augusztus 20. - Mit tenne ma István?

Rigó Konrád | 2019. augusztus 20. - 19:58
Ezer évvel ezelőtt válaszút előtt állt Európa. Ahogy azóta többször, és napjainkban is. Ezer évvel ezelőtt Szent István pontosan tudta a megfelelő választ. Megértette, hogy csakis Európával, csakis az európai értékeket elfogadva, közösen képzelhető el valós jövő. Más körülmények közt, a problémákra adott más válaszokkal, de nincs másként ma sem. 

Ezer évvel ezelőtt a kereszténység volt a kötőanyag, a kereszénységre épülő hatalmi rendszer jelentette a megmaradás biztosítékát. Napjainkban a nyugati kultúra egyik csúcsterméke, a liberális demokrácia működik ilyen erőként. Miközben nagy feladat előtt állunk: az új körülmények között újra kell gondolnunk ezt a demokráciaelképzelést és az ezen alapuló hatalmi struktúrákat. A tagadása rövid távú sikereken túl visszavetné a térség fejlődését.

A szándék ezer évvel ezelőtt az volt, hogy sok népcsoport, mind-mind a maga szuverenitását élvezve közös erőt képviseljen. A harmadik évezred elején pedig egy olyan európai közösség létrehozása lehet célunk, mely nagyban épít az őt alkotó nemzetekre, de egy hatalmas egységként képes szembenézni a klímaváltozás, a gazdasági harcok, a geopolitikai mozgások és hatalmi törekvések, illetve a tudományos fejlődés kihívásaival. Elaprózódva az európai országok nem képesek érdemben beleszólni a világot befolyásoló folyamatokba, így csak elszenvedői lehetnek azoknak.

Szent István öröksége talán innen nézve ragadható meg a leginkább: a haladó eszmék pártolásában és közös képviseletében. Meggyőződésem, ha Szent István ma élne, az Európai Únió egyik vezető politikusaként az európai egység megerősítéséért és a liberális demokrácia jobbá tételéért harcolna. 

(A fenti szöveg eredetileg németül a Szent István ünnepségen a 30 Jahre Paneuropäisches Picknick rendezvényen hangzott el Bad Deutsch-Altenburgban 2019. május 26-án.)