Zoboralji beíratási helyzet

Balkó Gábor | 2008. február 18. - 12:57
Kezembe került a Vasárnap 6. száma (2008. febr.8.), benne egy aktuális cikk a beíratásokról. Ez egy jó cikk, melyben a riportalanyokon keresztül megismerjük a beíratásokat befolyásoló tényezőket, miként próbálják az egyes iskolákban megnyerni a szülőket a magyar iskolának. Példaként olvashatunk a nagyszombati szlovák anyukáról, aki természetes dolognak tartja, hogy a gímesi iskola magyar részlegébe íratta gyerekét, amiről magyar férjével már a házasságuk előtt megegyeztek!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrabec Mária Zoboralja egyetlen hivatásos újságírója, jó tollú, igen termékeny, az olvasókat évek hosszú során lenyűgözi írásaival-riportjaival. Mindezen pozitívumok ellenére én nagyon neheztelek rá, mivel ezt a tehetségét nem állította a zoboralji magyarság megmentésének érdekébe! Hasonló cikkek sorával lehetett volna nevelni a régió magyarságát az őseink iránti tiszteletre, a zoboralji magyar iskolák és közösség iránti felelőségre, erősíteni az identitásunkat! Sajnos az elmúlt egy - másfél évtizedben Vrabec Mária Zoboralját érintő írásaival nem a közösséget szolgálta, hanem a karrierista törtetőknek segített a hatalom megszerzésében, akik Zoboralját a megsemmisülés határára vezették, volt-e ebben tudatosság részéről, erről vitázhatunk, de az tény, hogy a szakadék alján vagyunk! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ezredfordulón az említett Gímesi Alapiskola magyar részlegének szülei külön magyar igazgatóság létrehozását kérvényezték, amit sajnos nem sikerült elérniük, és nagyon sajnálatos, hogy az újságírónő egyetlen mondatban nem állt a kezdeményezők mellé, sőt! S mikor két sikertelen kísérlet után - 1999-ben kicsúsztunk a határidőből, 2000-ben a szlovák többségű iskolatanács ellenzésére hivatkozva nem hagyta jóvá a járási elöljáró - 2003-ban harmadik nekifutásra a gímesi önkormányzat MKP képviselői is a magyar igazgatóság ellen szavaztak, Vrabec Máriának egyetlen szava nem volt az ilyen felháborító cselekedetre, de a szlovákiai magyar média, az MKP és a többi országos szervezet is hallgatott! Irigylem a Via Novát, a beíratási körútjuktól hetekig hangos volt a média és minden országos szervezet támogatásukról biztosította az MKP ifjúsági csoportját, minket mindezek cserbenhagytak, sőt egyesek ellenünk dolgoztak! Ha a gímesi szülők kezdeményezése kellő támogatást kap a médiában és az MKP-nál, akkor most nem 65 diákja van a magyar részlegnek, hanem minimum 70 diákja lenne a Gímesi Magyar Tannyelvű Alapiskolának! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ladányi Lajos tavaly olyan kijelentést tett az Esterházy díj átvételekor(milyen érdemekért kapta?!), hogy jó és helyes úton haladunk, a magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket, egy hónapja a Pátria rádióban már azt mondta, hogy a beíratottak száma elérte a kritikus határt, ami alá már nem mehetünk, de a beíratottak létszáma az utóbbi években stabilizálódott. Mi változott meg néhány hónap alatt?! Lényegében semmi, csak Lajos igazmondásával van gond, a jó és helyes út a szakadék aljára vezetett, a középiskola ösztönző hatását nem érezni (az alapítóknak a valóságban nem is ez volt az elsődleges céljuk) és sajnos a kritikus határ is megdőlt,
Zoboralja 3 felsőtagozatos és 3 kisiskolájába idén
18 gyereket írattak be,
még két gyerek kérdéses volt, de a szülők inkább a szlovák iskola felé kacsingattak - nem hivatalos adat, örülnék, ha nem lenne igaz! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lajosék a rendszerváltás óta jelen vannak a járási közéletben, 1995-ben hatalmukba vették a járási Csemadokot (majd mi megmutatjuk...), 2000 óta pedig egész Zoboralja fennhatóságuk alá tartozik. Lajos 2002-ig Duray asszisztense, aztán 4 évig parlamenti képviselő, tehát 8-10-15 évük volt arra, hogy megfékezzék az iskoláink leépülését, de épp az ellenkezője történik, a szakadék aljára juttatták Zoboralját!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nem értem Duray Miklóst és az MKP-t, akik ezt a személyt nevezték ki a szlovákiai magyarok nemzetstratégiáját kidolgozó egyik csoport - a szórványműhely - vezetőjének! Ez felelőtlenség részükről, talán nem tudnak Zoboraljáról, hogy kockára teszik a szlovákiai magyarság létét?!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ha meg akarjuk menteni Zoboralját, akkor sürgősen radikális változásoknak kell bekövetkezni, első lépésben meg kell tisztítani a járási közéletet. Egyetlen napot sem szabadna tovább eltűrni funkcióikban az olyan vezetőket, akik a megsemmisülés határára vezették Zoboralja magyarságát!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ne feledjétek:
vétkesek közt cinkos aki néma!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Balkó Gábor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008. február 18.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrabec Mária: Hol terem A MAGYAR ELSŐS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.

(Esterházy János)