Sátán vs. Semjén 2:0

Csehszlovák Kém | 2012. november 27. - 15:57
Újra akcióban a Fidesz-KDNP tálibja. Múlt héten Bin Semjén akkor tette próbára az állampolgárok türelmét, amikor megpróbálta elhitetni, hogy majdnem negyven oldal vendégszöveg beemelése a doktori értekezésébe, nem plágium. Aztán olyan nyilatkozatot adott ki, amely hangulata a szlovák nemzeti párt elnökének Jan Slotának legszebb korszakát idézte.

 

Történet, hogy a Szlovák Nemzeti Bank emlékérmet rendelt meg a körmöcbányai pénzverdétől Cirill és Metód bizánci hittérítők a mai Szlovákia területére való érkezésének 1150. éves évfordulójára. A szlovák emlékérme eredeti, vallási szimbólumokat – kereszt, glória – ábrázoló külalakja kiverte a biztosítékot néhány euró zónás tagországban. A panaszról az Európai Bizottság tájékoztatta Szlovákiát. Az emlékérme módosított változatát, a szlovák képviselővel együtt, az Európai Tanács ezt követően megszavazta. Az esetet ezt követően kapta fel a média és okozott meglehetősen nagy vihart a szlovák közvélemény vallásos részében. Majd a nemzeti bank újabb közleményt adott ki, miszerint nem hátrálnak meg Brüsszellel szemben és tartják magukat az eredeti tervekhez. Semjén képviselő szolidaritási nyilatkozatban biztosította Szlovákiát támogatásáról.

Symphaty for the devil

Az ügy a lehető legtökéletesebben adja vissza Európa retrográd, magukat sokszor kereszténynek nevező, nacionalista részének gondolkodását és a rá épülő politikai bizniszt. Nézzük, milyen az, amikor nem a józan ész és a tolerancia diadalmaskodik térségünk politikusaiban, közszereplőiben.

Az eset egy régen látott-hallott médiamanipulációval eszkalálódott a tágabb közvéleményben. Az alaphangot a Szlovák Nemzeti Párt elnöke adta meg, aki a "sátánizmussal való szimpátiával" vádolta meg Brüsszelt, ahol "műveletlen sátáni barbarizmust" követtek el a szlovák történelemmel szemben. Ezt követően a szlovák püspöki kar is tiltakozott a határozat ellen, mivel szerintük a bizottság "nem tartja tiszteletben az ország történelmét". Nem használt a tisztánlátásban, hogy a totális választási vereség után talán ez volt az első ügy, amely összerántotta a szlovák ellenzéket is: az SDKU, a KDH és a Híd közös nyilatkozatban ítélte el a brüsszeli döntést. A médiában mindenki "brüsszeli diktátumról", "önkényeskedő brüsszeli csinovnyikokról", "megfosztásról" beszélt - a hiszti ismerősen hangozhatott Magyarországon is ahol gyorsan aktivizálódtak egy letűnt kor alvó ügynökei.

Az érzelmi húrokat pengető, sérelmi alaphelyzetet megfogalmazó, féligazságokat tartalmazó kommunikációval ellentétben a tények a következők: az euróövezet minden országának joga van évente kibocsátani egy nemzeti témájú kéteurós emlékérmét. Bármelyik tagország benyújtott tervezete ellen/mellett bármelyik ország kifejtheti álláspontját. Ezt követően a bizottság az euróövezet minden országra felé továbbítja az esetleges észrevételeket, amelyet szintén véleményezni lehet. A konkrét esetben a bizottság az EU vallási chartájában lefektetett vallási semlegesség elvére hivatkozva javasolta a vallási jelképek eltávolítását az érméről. Hasonló eset korábban már fordult elő a Vatikánnal kapcsolatban, akkor a miniállam respektálta Brüsszel kérését.

It’s only rock’n’Roll

De mi az, ami történt, tulajdonképpen mivel szolidarít a Fidesz-KDNP-s képviselő Semjén? A tudatosan elferdített média-megjelenés után nézzük az eset tartalmi kritikáját. Először röviden kibontom, milyen többszörös jelentéssel bír Szlovákiában a két bizánci misszionárius alakja, majd az eset kapcsán felmerült tévhiteket és a katolikus egyház múltjának átfestésére irányuló törekvéseket mutatom meg.

Gyakorlati szempontból Konstantin és Metód látogatása a Kárpát-medencében élő szlávok számára különösebb következmények nélkül járó, múló epizód volt csupán. A két korabeli diplomata útjának célja a nyugat-európai területek és Bizánc közé ékelődő pufferzónában található népek közötti bizánci befolyás elősegítése volt. Küldetésük mégis több olyan következményekkel járt a későbbi korokban, amelyet a kortársaik nem is feltételezhettek.

A két bizánci diplomata elűzött diákjai a Balkánon két fontos kulturális és vallási központot alapítottak, amelyekre a későbbi korok szláv államai támaszkodhattak. Ciril és Metód alakja kitörölhetetlenül a szlovák, cseh és bolgár nemzeti történelem és kulturális hagyomány részévé vált. Másodszor: A 18. század végétől, a szlovák politikusok a két bizánci diplomata történetére a magyar nemzetállami törekvések elleni konkurenciaképes kulturális-politikai ellensúlyként tekintettek, amelyet a kor szokásainak megfelelően, meglehetősen romantikus és eltúlzott külsőbe csomagoltak. Harmadszor: biztosnak tűnik, hogy a két diplomata Szlovákia mai területére nem a bizánci kettős kereszttel érkezett, ugyanakkor Bizánc korabeli hatása olyan erős volt, hogy a szimbólum később Hungária egyik állami jelképévé vált. Minden bizonnyal Stúrékat megelégedettséggel töltötte el, hogy a jelképet felhasználták saját szlovák nemzeti céljaikra és tökön rúghatták vele a felsőbbrendűnek vélt magyarosító arroganciát.

Time Is On My Side

Hát nem jogos Semjén, vagy a szlovák nemzetiek felháborodása? Hiszen a kereszténység Európa egyik alapcivilizációja, a két papot 914-ben szentté avatták, 1980-ban Európa patrónusainak nevezték ki? Szlovákiában a lakosság hatvan százaléka katolikus, logikusnak tűnhet az emlékérmén szereplő vallási szimbólumok szerepeltetése. Egy dologról azonban megfeledkeznek az Eu-s döntésen felháborodók: a Szlovák Köztársaság alkotmány első paragrafusa kimondja, hogy az országot nem kötődik semmilyen ideológiához vagy valláshoz. Ez azt is jelenti, hogy a szlovák állami és egyéb nyilvános intézményeik nem léphetnek fel bármilyen vallás - például: kereszténység - nevében a nemzetközi kapcsolatok szintjén, hanem csak a Szlovák Köztársaság polgárainak nevében.

Úgy érvelnek a most nagyon felháborodott emberek, hogy Szlovákia és Magyarország vagy éppen Svájc és a skandináv országok jelképeiben is ott szerepel a kereszt, csak idő kérdése és azokat is betiltja az Eu? Ez az érv azért nem áll meg, mert ebben az esetben a kereszt állami szimbólum és soha fel sem merült betiltása. A szlovák állami címerben nem szerepel Cirill és Metód alakja. Éppen elég muszlim él Európában, ha mondjuk, legközelebb egy félholdat mecsettel szeretnének az emlékéremre tenni, ugyanazok a keresztény fanatikusok lennének a legjobban felháborodva, akik most nem értik, mi a gond a glóriával. Másrészt kedves keresztények, ugye nem gondoljátok komolyan, hogy a melegek, leszbikusok, biszexuálisok jogegyenlőségét akadályozzátok, a másrészt iszonyatosan fel vagytok háborodva, ha az eurózóna országaiba bevezetett új érmén nem szerepel a glória? Ez az önök toleranciája, alázata és szerénysége?

Felmerülhet a kérdés, miért fordulnak elő időről-időre ezek a botrányok? Mire fel ez a nagy buzgalom, Bin Semjén? Hiszen pont a katolikus egyház vetette börtönbe Metódot - Konstantin Rómában meghalt - és majd ezer évig tudomást sem vettek róluk? A botrány azt mutatja, hogyan próbálja a katolikus egyház történelmét átfesteni, amely nem más, mint totalitárius és abszolutisztikus rendszerekkel folytatott kollaborációk története, az utóbbi időben épp a fasizmussal, nácizmussal és a kommunizmussal. A modern Európában a multkulti lényege pontosan abban rejlik, hogy nincs egyik vagy másik vallás, világnézet túltámogatva. Legyen akár az a kereszténység is, amely valláson a ma ismert Európa egykor létrejött, de amely vallás elhozta számunkra az inkvizíciót és a megégetéseket is.

Az Eu remekül döntött az ilyen vallási jelképeknek nincs keresnivalója Eu-s tagállamok pénznemén. Anna Záborská (szlovák kereszténydemokrata), Semjén Zsolt (magyar kereszténydemokrata) és a többi tiltakozó terjesszék ideológiájukat és pszeudotörténelmi érveiket parlamenti frakciójukban vagy pártgyűléseiken, de ne az Eu országiban bevezetendő, új pénznemen. Csak és kizárólag az EU nagyon szigorú szekularizmusa segíthet eltüntetni bármiféle vallási fanatizmust és annak patologikus megnyilvánulásait, legyen az az iszlám vagy a kereszténység, vagy bármilyen más ideológia.

Mit gondoltok, a Föld forog a Nap körül vagy a Nap a Föld körül? Csak aztán jól gondoljátok meg a választ, nehogy keresztényi szeretetből megégessenek.