Világoš: Kapsz a pofádra!

Csehszlovák Kém | 2013. október 7. - 13:26
Október 6-ról a cseh és szlovák köznyelv is megemlékezik.

Október 6. Magyar nemzeti gyásznap, amelyre a cseh és szlovák köznyelv is megemlékezik: Világoš.

 Magyarországon nem ismert, hogy a szlovák és a cseh nyelvben bevett szó

 Szlovákiában nem ismert, hogy Magyarországon ez egy fájó történelmi esemény

 Csehországban nem ismert, hogy ez egy magyar eredetű szó

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Hungáriában az etnikai alapon különböző politikai elitek számára, különböző érdekek mentén szakítást jelentett. A hungaroszláv elitek akkor szakítanak véglegesen a gondolattal, hogy Hungária más nyelvű, de ugyanolyan állampolgárai legyenek a hazának. A kossuthi alternatíva jegyében nem volt más út: vagy az etnikai magyar politikai lojalitás választjuk vagy a hűséget saját nyelvünkhöz. A folyamat végeredménye Trianon és a mai napig tartó pitiáner szembenállás e kis népek nacionalista szubkultúrái között.

A figyelmeztetést elküldtük 1847-ben (Michal Miloslav Hodža):

"Figyelj magyar! Te vendég vagy itt Európában, szóval ne kiabálj itt úgy, mint egy vad tatár. Beszélj, énekelj, kiabálj ahogy csak szeretnéd a saját nyelveden, de ne kaszabold le azokat, akik nem úgy csinálják, ahogy szeretnéd. Ne várd el, hogy csöndbe maradjunk, ha mi nem úgy kiabálunk, mint te."

Hasonlóan azokhoz az etnikai magyarokhoz, akik továbbra is a nemzetek felett álló dinasztia és a hungarus-tudat mentén gondolkoztak, a modern nacionalisták Bécs-barátsággal, nemzetellenességgel, hazafiatlansággal vádoltak meg a szlovák etnikai politikai elit is Bécsben kereste a megoldást. A Habsburgok végül mégis a birodalom legsikeresebb lázadóival állapodtak meg és a különböző hungaroszláv koronahű igényeket figyelmen kívül hagyták. A magyar nyelv, Hungária története során először, speciális szerephez jutott.

Az értékelhető és érzékelhető érdekkülönbségek miatt aztán az 1848/49-es szabadságharc leverését jelképező szimbólumok is más tartalommal töltődtek meg.

Verés, vereség, csata, utcai box

ez a jelentése Szlovákiában a világoš szónak. Amíg Magyarországon október 6. “nemzeti gyásznap”, amely a korabeli etnikai magyar politikai elit kudarcát örökíti meg a későbbi generációk számára, addig szlovák nyelvterületen már a 19. században más jelentéstartalommal - ti. "Dostaneš világoš!" = "Verést kapsz!" - honosodott meg a szó, amely később Csehszlovákiában és Szlovákiában is elterjedt.

Akinek nem világos, pontosan mint jelent a szó nálunk, nézze meg ezt a videót.

De használjuk a kifejezést akkor is, ha nemcsak egy alapos verésről van szó, de egy előre nem látható, váratlan és megalázó végeredmény van kialakulóban egy sokkal gyengébb ellenféllel szemben, mint az történt 2009-ben, Svájcban az A csoportos hoki világbajnokságon, amikor csak az utolsó pillanatokban sikerült bebiztosítani a győzelmünket a magyarok felett:

Véres, hatalmas veszteségekkel járó csata

jut egy cseh embernek eszébe, ha meghallja a szót, világoš. A kifejezés szlovák közvetítéssel terjedt el Csehországban, de az ottaniak többségének fogalma nincs már a szó eredetéről, sokan azt sem tudják, hogy egy magyar elnevezésről és történelmi eseményről van szó, ráadásul a cseh fül számára a szónak meglehetősen balkáni, vad hangzása van.

“Maradj nyugton ember, mert kapsz egy Bíla Horát" (Fehérhegyet)!

így lehetne legjobban elmagyarázni egy cseh ember számára, a rosszul jársz kifejezést. Ráadásul a cseh nyelvben létezik egy másik, hasonló értelmű, szintén történelmi hagyomány alapján keletkezett kifejezés is, amely pedig Magyarországon ismeretlen: “Dopadli jsme jako sedláci u Humpolce” (Úgy járunk, mint a humpoleci parasztok). Röviden: 1775-ben Chlumecben parasztfelkelés tört ki, amelyet három nap alatt levertek, a helyi kastélyba 400 felkelőt börtönöztek be, később egy részüket a prágai bíróság elé küldték.

Egy lényeges különbséget mindenképp találunk Világos és az 1848/49-es Szabadságharc szlovák és cseh megítélése, illetve annak véres leverése kapcsán: amikor a magyarok híres nem koccintunk sörrel 150 évig történet előkerül a kocsmában és cseh asztaltársaságunk megtudja, hogy a hagyomány Habsburg-ellenes éllel keletkezett, menthetetlenül elnyeri ez a furcsa, Han shot first beállítottságú, de egyébként csupaszív, balkáni népség szimpátiájuk.