MKP-Via Nova vircsaft trollkodott Kassán!

Csehszlovák Kém | 2015. április 7. - 15:04
Üresfejű magamutogatásba fulladt a trollbuli: nincs semmi a ballonkabát alatt.

Jobbikos szellemben, figyelitasos logisztikai segítséggel, Kassán bukkant fel egy tucat, azaz tizenkét darab trollocska. Az antiszemita hagyományokat előszerettel ápoló, a Fidelitas és Jobbik által patronált MKP Via-Nova csoportosulás a Kassai Kormányprogram elfogadásának 70. Évfordulóján trollkodott egyet Kassán. A történelmi témákat meglehetősen szelektív módon felidéző csoportocska ezúttal egy történelmi múmiát kapargatott meg, fekete egyenruhában masíroztak a kelet-szlovákiai metropolisz utcáin.

Tudjátok, arról a szervezetről beszélek, amely jelenleg teljes hatalolmátvételre készül az MKP-ban, Szávay István Nemzetpolitikai kabinetfőnök 2013-as forgatókönyve alapján, amelynek lévai származású, ma már magyarországi állampolgárságú elnöke 2011-es hivatalos programjába emelte az irredentizmust? Ezek az antiszemita és irredenta magyarországi és szlovákiai suttyók, akiknek van pofájuk „a magyarság” nevében megszólalni, az etnikai felszültségkeltés jegyében, megpróbálják a szlovákiai magyarokba sulykolni, „háborús bűnösök vagyunk”.

Mert ki ne emlékezne a nemzetközi botránnyá dagadó antiszemita ponyavairodalom árusítására a Kövér László által is meglátogatott, rasszizmusban és kirekesztésben fogant Martosi Szabadegyetemre? Ki ne tudná ma már az antiszemita Kantár Csaba emlékét intézményesítő díjátadásokról vagy ki ne tudná sorolni, hogy a Via Nova helyi szervezetei a magyarországi szélsőjobboldali szubkultúra hány dicstelen alakját hívta meg, Szaniszló Ferenctől Zagyva Gyuláig, rendezvényeire, egy kis fejtágítsára?

A Via-Nova megkérdőjelezi a náci Németországot és csatlósait legyőző szövetséges hatalmak által újrateremtett Európa alapjait. Divatos dolog ez mostanában Moszkvában is. A gyűlölködés és a háborús uszítás feketekabátos követeinek performansza végén különösen hangzott Luxxy Lacika, budapesti Particsászár két bulika között elmondott siránkozása és a menet elején feltartott Békét akarunk! molino is. Vélt vagy valós jogtalanságra adott válasz soha nem lehet adekvát válasz, ha mi magunk is kirekesztő politikával válaszolunk és elhallgatjuk a tényeket.

Volt szlovák bocsánatkérés!

František Mikloško a szlovák parlament volt elnöke 2005-ben bocsánatot kért a szlovákiai magyaroktól az 1945 és 1948 között őt ért sérelmek miatt. Akkor őt ezért a magyar köztársasági elnök Szent Adalbert díjban részesítette. Mikloško akkor ezt mondta:

„A második világháború után a csehszlovák állami szervek a kollektív bűnösségre hivatkozva megfosztották állampolgárságuktól és vagyonuktól a kisebbségi magyarokat, s céljuk a magyar nemzetiségű lakosság kitelepítése volt. Ennek nyomán számtalan ártatlan ember szenvedett, sokuknak mély lelki traumával kellett szembenézniük. Legyenek akármilyenek is a bennünket ért sérelmek, a magam nevében azt szeretném mondani a Szlovákiában élő magyaroknak, bocsássanak meg”

Itt a példa: a szudétanémetek

Egybként úgy is lehetne csinálni, ahogy a szudétanémetek teszik. Nemrég a szudétanémetek egyesülete alapszabályt módosított, amelyből kihagyták az anyagi kárpótlásra vonatkozó passzust. Nem meglepő módon a cseh külügyminiszter ezt a döntést a kölcsönös bizalom erősödő jeleként értékelte. A szudétanémetek új alapszabályukban a népek és etnikai csoportok önrendelkezésén és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló nemzetek és államok közötti megegyezést hangsúlyozza úgy, hogy az egyéni kárpótlás lehetőségét – EU-s bíróságok előtt - továbbra sem zárta ki senki.

Meg tudjátok mondani, mit akartok?

Igaz, a szlovákiai magyar kitelepítetteknek nincs politikai szervezete. A probléma megoldását, egyéb lehetőség híján, a szlovákiai magyar pártok vállalták fel. De a Híd korábban már elmondta, hogy a problémát a két ország parlamentje kezelhetné, ha meg tud állapodni a kérdésben. Esetleg sor kerülhetne szimbolikus kárpótlásra is, ahogy az a zsidó kárpótlás esetén történt. Az MKP láthatóan béna kacsaként viselkedik, az ötletelgetések pedig kifulladnak a magamutogató, bárgyú és semmirekellő akciókban, amely az egyéni karrier építésén kívül más célt nem szolgál.

Ráadásul az sem világos: ha a magyar álkonzervatív/pszeudokeresztény és szélsőjobbos kultúrában divatos érv, miszerint nem vállanak felelősséget atyáik, nagyapáik bűnei miatt, már csak abból az okból sem, hogy nem éltek például a Vészkorszak idején, vajon miért gondolják, hogy van morális alapjuk számon kérni az egykori csehszlovák hatalom bűneit a mai szlovák politikai eliten, hiszen annak tagjai nem voltak tevékeny és aktív részesei az egykori magyarellenes intézkedéseknek? Vagy esetleg úgy gondolják, hogy ami rájuk nem vonatkozik, azt másokon számonkérhető?

A szlovákiai magyarok nem kérnek az MKP Via Nova kettős mércéjéből.