Nesze semmi...

Csicsai Gábor | 2014. november 28. - 14:06
A mezőgazdasági tárca a fiatal gazdák, valamint a kis, családi gazdaságok földhöz jutását elősegíteni kívánó törvényt terjesztett a parlament elé. A mostani javaslat tipikus esete a régi magyar közmondásnak: nesze semmi, fogd meg jól – ahogy azt már a tárca eddigi javaslatainál megszokhattuk. Jó az elgondolás, viszont a kivitelezés már kevésbé... Miniszter úr, önt megvezették! - mondtam parlamenti felszólalásomban. A törvény rendelkezései alapján szép számmal akadna olyan gazda ebben az országban, aki jogosult lenne a földszerzésre, de az is teljesen világos, hogy közülük csak páran fognak ténylegesen földhöz jutni. A kérdés csak az, hogy a hivatalnokok szakmai dilettantizmusával állunk-e szemben, vagy egy bizonyos csoport magas fokú professzionalizmusával, amely célirányosan „csavarosra írta” a jogszabályt, görbítette a paragrafust annak érdekében, hogy a nagy cégektől még csak véletlenül se lehessen elvenni az állam kezelésében lévő termőföldet.

Mivel a törvény alapvető elgondolása jó, bizonyos módosításokkal hatékonnyá lehetne tenni. Sajnos módosító javaslataim közül csak egyet szavaztak meg, éspedig azt, hogy a Szlovák Földalap előbérleti jogot biztosítson a fiatal gazdáknak, valamint a kis-és családi gazdaságoknak. A parlament az általam beterjesztett ötpontos módosítási koncepcióból csak egy pontot ragadott ki és fogadott el, amivel a módosítás kissé fogatlanná vált.

Apró, inkább pirruszi győzelem, sajnos.  De nem adjuk fel. Nem hagyjuk veszni a lehetőséget. Mozgósítani fogjuk a gazdákat, hogy igényeljenek termőföldet, és árgus szemmel figyeljük, majd nyilvánosságra hozzuk, mennyien lesznek közülük sikeresek. Konkrét esetekkel fogjuk bizonyítani a 2015. január 1-től életbe lépő törvény alkalmatlanságát. Ezután pedig újra és újra indítványozni fogjuk a parlamentben a szükséges módosítások elfogadását. Konkrét esetekkel bizonyítjuk igazunkat és a szükséges változtatások megalapozottságát. Mert életbevágóan fontos, hogy megfelelő feltételekkel segítsük az életképes kis és családi gazdaságokat, miként a fiatal gazdákat is. Jogos bizakodásra adhat okot az is, hogy az Európai Unió új költségvetési periódusában éppen a fent említett mezőgazdászoknak is lesz számos kedvező lehetőségük lesz, hogy sikeresen pályázzanak.