Megmérgezhetik a Csallóközt!

Csicsai Gábor | 2015. május 20. - 18:19
Március végén a Pozsonyi Televízió beszélgetést rögzített a pozsonyi Istrochem, a valamikori „Dimitrovka“ néven ismert illegális veszélyeshulladék-lerakójának állapotáról.

Nem akartam hinni a fülemnek, amikor a BVS (Bratislavská vodárenská spoločnosť - Pozsonyi Vízmű) szakembere egyértelműen elismerte, hogy  a lerakat valós és nem is távoli katasztrófaveszélyt jelent a csallóközi víztartalékokra, amely köztudottan Európa egyik legnagyobb, egyelőre tiszta vízkészlete, s amelyből nemcsak a mi régiónk, hanem Szlovákia számos térségének az ellátását is biztosítják. Utánakeresve a témának, megdöbbenve tapasztaltam, hogy a gond  ténylegesen súlyos és sajnos nem új keletű. A pozsonyi és lassan fél évszázados illegális, több évtizedes lerakat a felszín alatt szunnyadva óriási veszélyt jelent víztartalékainkra. Az üggyel bővebben Juraj Stubniak, polgári aktivista is foglalkozik. A történet dióhéjban: A múlt század hatvanas éveinek végén a Duna pozsonyi, Vereknye /Vrakuňa/ városrész közelében lévő kiszáradt holtágába az akkori Dimitrov Vegyi Művek becslések szerint 90 000 köbméternyi vegyi hulladékot helyezett el, méghozzá szigetelés nélkül, egyenesen a kiszáradt kavicságyra helyezve a fémhordókat. Ezután, hogy eltüntessék, termőföldet hordtak rájuk (az épülő bősi vízi erőmű építése miatt volt bőven honnan hordani) – „amit a szem nem lát, a szívnek nem fáj“ alapon. Közben megépült a bősi erőmű, amelynek mellékhatása az lett, hogy a zárás fölötti részeken megemelkedett a talajvíz. Minden valószínűséggel ez elérte a hordókat is, amelyek már korrodálódtak, és tartalmuk lassan a talajvízbe szivárog... 2002-ben a városrész polgármestere rendelettel megtiltotta a helyi kutakból való víz felhasználását, de úgy, hogy még öntözésre sem engedélyezte! A rendelet a mai napig érvényes.

Vereknye a pozsonyi víztartalékokat rejtő Csallóköz határán helyezkedik el. A "Dimitrovka" illegális hulladéklerakójából szivárgó szennyezőanyagok évi 3 – 5 kilométere becsült terjedési sebessége mellett legkésőbb tíz esztendő múlva, de lehetséges, hogy ennél hamarabb is, eléri a Felső-Csallóközt, és megállíthatatlanul ihatatlanná teszi a felszín alatt rejlő víztartalékainkat!  

Azonnali intézkedésekre van szükség a minisztérium és a kormány részéről!  A feltételezett szanálási költség tízmilliós nagyságrendű, bizonyos források szerint százmilliókról van szó, és ez az összeg minden egyes nappal csak növekszik. És mivel a környezetvédelmi miniszter nagy melldöngetéssel meghirdette az illegális hulladéklerakók felszámolását, a helyzet komolyságára való tekintettel, joggal reméljük, hogy a „Dimitrovka“ abszolút elsőbbséget élvez majd. Ami számomra egyelőre nem világos, hogy mennyire lesz elég a hivatalosan erre szánt 17 millió euró?! Reméljük, hogy ez csak elírás volt a tárca részéről és a végösszeg minimum egy tizedes jeggyel magasabb lesz majd...

Ettől függetlenül, élve a lehetőséggel a csütörtökönként esedékes parlamenti Kérdések Órája keretén belül megkérdeztem a miniszter urat, hogyan is áll az ügy. A  válasz megítélését az olvasókra bízom, megtalálható a parlament honlapján, illetve a mellékletben. A kötelező szócsatákat, cikornyákat leszámítva mindössze csupán annyit árult el az illetékes tárcavezető, hogy az ún. monitoring megkezdődött, sőt belátható időn belül be is fejeződik a helyzetfelmérés. Hogy mennyibe kerül mindez, és konkrétan eddig milyen munkálatokat végeztek el, azt sajnos, nem tudtam meg. A zárójelentést viszont a válasz szerint 2015 július folyamán kell leadniuk az illetékes szerveknek. Ez jó hír. Ígérjük miniszter úr, hogy júliusban is itt leszünk és újra meg újra rákérdezünk erre a halaszthatatlan feladatra!