Kevesebb az oktatásügyre, több a választópolgárok lekenyerezésére

Csicsai Gábor | 2015. november 16. - 17:06
Robert Fico második kormánya mostani megbízatási idejének utolsó költségvetését terjesztette be a parlamentbe. Ez a büdzsé első pillantásra nem vált ki heves érzelmeket. Nagy hiba lenne azonban felszínesen úgy vélekedni, hogy minden a legnagyobb rendben van. Valamivel alaposabb elemzés után kénytelenek vagyunk leszögezni: sajnos, ennek éppen az ellenkezője az igaz. A Fico-kabinet olyan költségvetést terjesztett a parlament elé, melynek se kitűzött prioritása, se ambíciója. A kormány itt is a populista módon beharangozott saját biztonságára játszik, miközben kihagyja a nagy ziccert, a közpénzek konszolidációját.
Főleg az a tény elszomorító, hogy az államháztartás hiányának csökkentésére már hosszú ideje nem voltak kedvezőbb feltételek, mint mostanság. Gazdaságunk dinamikusan fejlődik, az energia és az üzemanyagok árai alacsonyak, a munkanélküliség csökken, az adóbevételek pedig már néhány, egymást követő év során növekednek. Ha a kormánynak lenne ambíciója, már 2016-ra kiegyensúlyozott költségvetést tervezhetne, de a Fico-kormány nyilvánvalóan lemondott bármifajta konszolidációs intézkedésről. Ez a kabinet a választási populizmus oltárán a kiegyensúlyozott költségvetést áldozza fel az úgynevezett szociális csomagok érdekében. Az ingyenes vonatok ugyan szereznek jócskán szavazatokat, de Szlovákia hosszú távú fejlődéséhez vajmi kevéssel járulnak hozzá. Ráadásul azokban a régiókban, ahol nincs vasúti közlekedés, a polgárok kimaradnak ebből a kedvezményből. Ezek a szociális csomagok sajnos csak a kormány tehetetlenségét takargatják, amely nem képes Szlovákia fejlődésének hosszú távú vízióját felvázolni. Ehelyett szórja a közpénzeket, éspedig értelmes koncepció nélkül. Egyáltalán nem orvosolja a legégetőbb problémákat. Például az iskolaügy súlyos gondjait, a köznevelést csak a szavak szintjén tartja fontosnak. Így aztán a jövő évi költségvetésben kevesebb pénzt szánnak az oktatásügyre, mint az idén! A pedagógusok fizetését nem rendezik méltányosan, hanem mindössze némi kozmetikázással emelik valamennyivel. Hazánk az oktatásügyre fordítandó közpénzek tekintetében továbbra is az utolsók között kullog az OECD országai között. A realitás viszont az, hogy minden egyes elszalasztott esztendő lényegesen hátráltatja oktatásügyünk fejlődését, lehetetlenné teszi, hogy a jövő nemzedékek olyan képzésben részesüljenek, amely megfelel a világ kihívásainak, és ez gazdaságunk versenyképességét is negatívan befolyásolja. Ha megnézzük közelebbről a költségvetés számait, kérdéses, hogy egyáltalán hihetünk-e ezeknek. A 2017-2018-as évre vonatkozó tervek nagyon merészek, ezért aligha válthatók valóra. Sajnos, minden eddig ismert tény arra mutat, hogy a költségvetési hiány idén jóval magasabb lesz, mint ami a tervben szerepel. Az ezzel kapcsolatos kétségeket nemcsak a független szakemberek, hanem az Európai Bizottság, valamint Költségvetési Felelősség Tanácsa is egyaránt megerősített. Mindkét intézménynek komoly aggályai vannak a költségvetés sikeres konszolidációjával kapcsolatosan az elkövetkező évekre vonatkozóan. Főleg azért, mert a kormánynak nincs kellő ambíciója a közpénzek szükséges mértékű konszolidációjára. Alighanem a kabinet által deklarált sarokszámok csak papíron állják meg a helyüket, ráadásul nem képeztek semmiféle tartalékot arra az esetre, ha a jelenlegi európai gazdasági konjunktúra üteme lelassulna. Fico jól időzítve nyújtja be a költségvetést. Azt a büdzsét, amely a kedvező gazdasági fejlődés ellenére megemeli a közkiadásokat. Ezúttal sem a közpénzek növelésének stratégiailag átgondolt változatáról van szó, hanem a választói szavazatok vásárlásáról. Nagy kár ezért, hiszen valószínű, hogy aligha adódik kedvezőbb alkalom a költségvetési konszolidáció megvalósítására. És ha netán rosszabb évek jönnek el, nem marad pénz a nélkülözhetetlen kiadások fedezésére. Ezért egyértelműen a Fico-kormány lesz majd felelős. Az a kabinet, amely nem cselekedett megfelelően, távlatosan és valóban az ország érdekében, amikor erre kiváló lehetősége lett volna.