Kuciak gyilkosság utáni kormányválság

Balkó Gábor | 2018. március 17. - 10:31
A gyilkosságok után, a tüntetések előtt többször javasoltam a Hídnak a kilépést, hogy ezzel megmenthetik a pártot és elégtételt szolgálnak azoknak a választóiknak, akik épp Fico nyugdíjaztatását várták tőlük 2016-ban.

Kuciak gyilkosság utáni kormányválság

A gyilkosságok után, a tüntetések előtt többször javasoltam a Hídnak a kilépést, hogy ezzel megmenthetik a pártot és elégtételt szolgálnak azoknak a választóiknak, akik épp Fico nyugdíjaztatását várták tőlük 2016-ban.
De a taktikázás, késleltetést látva, kibővítettem, néhányuknak üzenetben, hogy ha mégis maradnak Fico szekerén, és ezt másodszor is lenyeljem, és még őket válasszam, nálam az ára az Oktatási és Kulturális Autonómia beterjesztése a kisebbségek részére a parlamentbe. Mert csakis ilyen komoly követeléssel tudja megtartani a magyar választóit, a szlovákok elvesztésével nem foglalkozom, nem tudom megítélni a veszteségeket, a közvélemény kutatások megteszik és majd a választások.
Ha a Fico kormány nem hajlandó az OKA beterjesztésére, akkor ki kell lépni, nálam ennyi.
De az OKA beterjesztésének másik lényeges vetülete is van!
Ha a törvénytervezet bekerül a parlamentbe, ezzel a kormány teljesíti a Híd magyar érdekeltségű törvényjavaslatát, a Híd pedig egy nagyon lényeges lépést tesz a magyarság és kisebbségek érdekében.
De mivel nem sima törvény kell, hanem alkotmányba iktatás, mert az OKA-nak teljesen függetlennek kell lenni a parlamenttől és kormánytól, hogy ne a szlovák kormány és parlament packázzon a kisebbségekkel minden választási ciklusban más-más.
Az alkotmány garantálja az OKA működését és meghatározza a költségvetésben a működéséhez szükséges részt az állami kasszából, de ehhez szükséges az ellenzék is, hogy meglegyen a 90 szavazat, és ekkor mutatkozna meg az "ellenzék magyarszeretete", hogy valóban milyen őszinte volt például Matovič dörgölődzése az MKP-hoz!
Az OKA-val kapcsolatban többször említettem a Kisebbségek Minisztériumát, de ennek valószínű még kisebb esélye van az autonómiára-függetlenségre, mint az OKA-nak, hisz minisztériumként a kormány jogot tartana rá, ezért a KM helyett "A Kisebbségek Oktatási és Kulturális Autonómiájának Intézménye" lehetne!
Én ebben látom a Híd esélyét a magyar választóinak megtartására.
S miért tartom fontosnak a Híd létezését?
Mert a szlovák-magyar békés együttélés pártja, független Budapesttől, hisz épp ez a bűne, mert nem hajlandó alárendelt szolga szerepre, Szlovákia magyarságának ilyen pártra mindenképp szüksége van, mert egyelőre még jó ideig az életünket Pozsonyból irányítják, nem Budapestről.
Bár a magyarság megmaradására, az asszimiláció megfékezésére a Hídnak úgy 10% befolyása lehet, mert a magyar érdekvédő szervezetek, Csemadok, Pedagógus és Szülői Szövetség, a Duray által szabályellenesen megkaparintott SZAKC birodalom stb., mind az MKP fennhatósága alá tartoznak, és a forintfüggőségük miatt lényegében a Fidesz kormánytól függnek.

A jövőt illetően pedig minimalizálni kell a pártok befolyását a magyarságunk megmaradására, mert a pártok eleve megosztják a közösséget, és náluk elsődleges a párt és politikus érdek, ezért kell a dominanciájukat jóval 50% alá szorítani.
Külön kell választani a települések-lakosság érdekvédelmét, ez a pártok feladata a parlamenteken keresztül, a magyarság megmaradását pedig egy Legfelsőbb Szervnek kell irányítani, melyben a civileké a főszerep, szülők, óvodák, iskolák, pedagógusok, érdekvédő szervezetek, de ezeknek először függetlenedni kell, az MKP szatellitjeiként nem működhetnek.
Ezt a javaslatomat azzal szoktam befejezni, hogy ez UTÓPIA, mert a pártok sose mondanak le a dominanciájukról, ezért sose jön létre a megmaradást garantáló Szlovákiai Magyarok Legfelsőbb Szerve. Mert Zoboralja asszimilációs példa, hamarosan teljesen leégnek az iskoláink, de nem kértek a Zoboralji Magyarok Autonóm Közössége projektből, melynek fő célja a gyerekszaporulat megduplázása differenciált gyerektámogatással születéstől az iskolák befejezéséig, hosszútávon önfenntartó Zoboralja megteremtése!
Szlovákia magyarsága pedig Zoboralja útját járja, mely a történelem süllyesztőjébe vezet!