Kultúra a politikában?

Rigó Konrád | 2020. február 1. - 16:27
Oscar Negt német filozófus és szociológus írja, hogy senki sem politikus emberként jön a világra, de mindenki egy politikailag meghatározott térben él. Ezért, mint a demokratikus rendszer minden eleme a politikai ítélőképesség, véleménynyilvánítás és felelősség is tanulandók. De mit tanulhattunk az elmúlt napokban?

A 20. századi demokrácia alapeszméje, hogy minden egyes ember felelős a közjó állapotáért.  Természetesen más feladata és felelőssége van egy közszereplőnek, politikusnak, más az egyénnek, más a magán- és civil szférának. Sólymos László közelmúltban történt lépései a következő kérdéseket állította a társadalmi diskurzus középpontjába.

Mit várunk el a politikusoktól? Mit várunk el magunktól? 

Úgy vélem, ez szorosan összefügg azzal a jelenséggel, amely a demokratikus nyilvánosságot manapság meghatározza. A közügyek széles társadalmi és személyes diskurzusok témái a szociális hálókon, a médiában, a civil társadalomban megnyilvánuló aktivitásokban. A polgár számonkér és követel. Véleményt nyilvánít. Hozzáteszem, joggal. A politikustól elvárja, hogy a köz érdekében cselekedjen, döntsön, megvédje az alapvető emberi érdekeket és javakat. Integráló személyiséggel bírjon, amely felöleli a jelen sokszínűségét. Ugyanakkor legyen előrelátó és úttörő, aki a holnap témáit is oldja. Ebbe a képbe nem fér bele, hogy a politikus talán ugyanúgy személyes gondokkal küzd, mint bárki más az országban. Az már az egyénről szól, tapasztalatainak, előítéleteinek és jellemének állít tükröt, hogy hogyan ítéli meg e látszólagos kettősséget. 

Sólymos László emberként hibázott, amikor csetepatéba keveredett – bár a videókat látva ez bármelyikünkkel megtörténhet. Ám ő pontosan tudta, hogy egy politikus közszereplő esetében ennek következményei vannak, illetve kell, hogy legyenek. Nem olyan egyértelmű ez minden hazai politikus számára. Sólymos László levonta a konzekvenciákat, vállalta politikai felelősségét és lemondott. Mentegetőzés nélkül, és anélkül, hogy a nyilvánosságot empátiára késztetve megértesse tette mögött húzódó személyes tragédiáját. Tiszteletet tanúsított a politikusi szakma iránt, aminek renoméja, valljuk be, az elmúlt időszakban jelentősen megtépázódott a szlovák közéletben. Tiszteletet tanúsított a polgárokkal szemben. Tiszteletet tanúsított családjával szemben.

Tardoskedd

Az én tiszteletem pedig Sólymos Lászlóé, aki a bocsánatkérésével és leköszönésével szlovákiai viszonylatban nem a megszokott utat választotta.

Ezzel valóban példát mutat minden hazai politikusnak. Azt üzeni, hogy élhetünk egy olyan országban, ahol a politika nemcsak mentegetőzésről és egymás befeketítéséről szól. Számomra pedig ez az eset azt igazolja, hogy igen, lehetnek a politikusaink kulturált emberek. És ez is fontos számunkra.