Ladányi Lajos 2014 áprílisában központi iskola alapításán ügyködött, még Pék Lászlót, az országos Pedagógus Szövetség elnökét és Balla Istvánt, a járási Pedagógus Szövetség elnökét is „megnyerte” az ügynek, erről bővebben itt: Ladányi Lajos felhívása központi iskolára ,
ezen a linken már a nagycétényi magyar óvoda alapításával is foglalkozom.
De itt van a friss Pátria Rádió riport, Vasík János az óvoda alapításáról érdeklődött Mészáros Ferenc polgármesternél, és megszólaltatta az „alapítókat” is:

Pátria Rádió: Iskolatáska – Hoztam is meg nem is, volt is meg nem is…2017. jún. 3.

Mészáros Ferenctől megtudhattuk, hogy a nagycétényi óvodában nem hivatalosan kétnyelvű foglalkozás folyik, és tavaly az önkormányzat elfogadta a magyar óvodai csoport létrehozását, az ügyintézés eléggé hosszadalmas, de már az iskolaügyi minisztériumban a kérvény.
Tehát Nagycétényben jelenleg kétféle magyar óvoda alapítási kezdeményezés van életben…

Ladányi Lajos nem árulta el, hogy a Bethlen Alaptól lenne a támogatás, s hogy kinek vannak ilyen jó kapcsolatai, ha biztosra mennek a támogatás elnyerésében, és védte a Video Alapítványt (ennek a tulajdona lenne az óvoda épülete), mert a Video Alapítvány kisbuszos projektje segítette a kálazi gyerekek utaztatását Nagycéténybe.

Tóth Klára is védte a Video Alapítványt, „ők már bizonyítottak”, szintén a kisbuszos diákutaztatást említette.
A Video Alapítvány kisbuszos projektjéhez:
– elsősorban öncélú projekt, mert a kisbuszok az alapítvány tulajdonai, nem pedig az iskola mellett működő szülői szövetségé vagy más erre a célra létrehozott helyi civil szervezet-alapítvány tulajdona. Azt nem tudom megítélni, milyen „üzlet” ez a Video számára, de mindenképp valami érdek van mögötte, hogy nem a „felhasználók” a tulajdonosok, és mint hallhattuk (a médiában), dicsőséges magyar iskolamentők a forint milliókból, miközben semmi egyebet nem kell tenniük az iskolák megmaradásáért, mint jó kapcsolatokat ápolni a forint milliós pénztárnokokkal!!!
– másodsorban nem Kálazról kellett Nagycéténybe utaztatni a diákokat, hanem Kálazra a Verebély környéki gyerekeket, akkor még talán most is működne a magyar iskola. De ez kemény és hosszadalmas munka lett volna, mert könnyebb volt Duray Miklós „oszd meg és uralkodj” programjának a megvalósítása a „keresztapa” gyámkodása mellett, könnyebb volt „iskolaalapítóként” beülni a szlovák parlamentbe, az Illyés Közalapítvány, Apáczay Alapítvány, vagy utóbb a Bethlen Alap támogatásain élősködni, valami morzsákat elszórni az iskolák, hagyományőrzők és más csoportoknak, mint keményen, őszintén és önzetlenül dolgozni Zoboralja magyar iskoláinak megmaradásáért!
A Zoboralja közhasznú társaság, melynek alapítói Ladányi Lajos és a Video Alapítvány, az utóbbi 5-6 évben 56 millió forint támogatást kapott a Bethlen Alaptól, tavaly 1,6 milliót. Ez a társaság szerezte meg az Amerikába emigrált tulajdonostól Nyitrán a Farská 44-es ingatlan felét, évente mennyi bevételük lehet az épület bérleti díjaiból, 20 év óta milyen summa lehet, melyből mondhatom semmi sem jutott a zoboralji iskolák megmentésére?!

Idézem Tóth Klárát: „Mivel 1 év eltelt anélkül, hogy megalakuljon a magyar nevelési csoport, sőt évtizedek teltek úgy el, hogy megalakuljon a magyar óvodai csoport a nagycétényi óvodában…!”

De épp a durayista Ladányi társaság, melynek Tóth Klára is oszlopos tagja, akadályozta meg az 1985-ös évben megszüntetett magyar óvodák beindítását. Kezdeményezésemre László Béla tanár úrral 1999-ben Nyitracsehin szerveztük a magyar csoport beindítását, ekkor hangzott el Ladányi Lajostól, a “hülyeség magyar óvodát kezdeményezni” kijelentés, az eredmény ismert, az iskolahálózatunk végveszélyben, Nagycétényban is, idén a 3 beíratottból csak 1 nagycétényi!!!
De sokan védelmezik Ladányit a kijelentéséért, mint Fibi Sándor, aki tavaly a Nyitra és Vidéke Célalap iskolamentő fórumán belém fojtotta a szót, pedig csak válaszoltam Pék Lászlónak, aki a zoboralji magyar óvodák hiányát emelte ki az iskoláink megmaradásának legnagyobb problémájaként. Mert az okokat és okozókat nem szabad megismertetni, mert hagyjuk a múltat, a szennyest a szőnyeg alá kell söpörni és ott tartani, hagy fertőzze a közösséget!
Néhány védelmező szerint lehetetlen, hogy ilyet kijelentett Ladányi Lajos, milyen érdekből tette? Zoboralja 2000-es leigázása után az MKP központi utasítása, hogy Zoboralján semmi sem történhet Ladányi nélkül, vagyis minden más kezdeményezést meg kell akadályozni, mert ezzel elhalványul a koronájának fénye, a durayista média pedig az ezredforduló óta elvégzi a fényezést, glorifikálást.
Néhány védelmező pedig bizonyítékot kér, az értelmesek részére elég bizonyíték, hogy csak Kolonban van magyar óvodai osztály, épp ezért vannak az iskoláink és Zoboralja a szakadékban, amiért épp a Duray Miklós – Halzl József – Ladányi Lajos – Paulisz Boldizsár társaság a felelős, de a hithű szolgák még a videós bizonyítékot sem ismernék el!
1999 óta eltelt 18 év, az óvodák hiányára régóta figyelmeztetek, példaként említem a koloni magyar óvodai osztályt az alapiskola megmaradását biztosító tényezőként, ha 1985-ben nem mentik meg a koloni szülők, már rég nem lenne Kolonban, de Gímesen sem magyar alapiskola!
Tehát ezek azok a tények, amiért a Ladányi-Tóth Klára-Video Alapítvány nagycétényi magyar óvoda alapítása csakis a bizniszről szól, néhány év múlva elfogynak a magyar óvodások, az épület megmarad a Video Alapítvány tulajdonában, és az utolsó lehetőség ingatlan szerzésre!
Kálazon, Ladányi Lajos szülőfalujában jó pár éve nincs magyar beíratott, ez is az MKP által a Fidesz kormány Máértjába delegált állandó szórvány szakértő „bizonyítványa”, és ez a személy akar magyar óvodát Nagycétényben!

Balkó Gábor
http://www.zoboralja.sk
Kolon, 2017. jún. 4.