Magyar politikus paktum - Alkotmánybíróság kiegészül, méltányos jogállam nincs!

tagholnap | 2016. november 19. - 15:21
Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata, több megnyilvánulásban kifejtette:” Méltányos jogállam léte nélkül, a tolerancia szegény Magyarország, a magyar társadalom súlyos károkat fog elszenvedni. Mérsékelt demokrata politikus a méltányos jogállam létért, létrejöttéért vállal feladatot a politikai térben. A jogállam szűk jelen állapotának következménye lesz a középosztály erős sorvadása, az ország gazdasági tudathasadása szegényekre és nagyon gazdagokra.”

Magyarországon a versenyképesség nehezen javítható - lakosság számára érzékelhetően - a mérsékelt demokrata szakpolitikai javaslatok megvalósítása nélkül.

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata sem a középosztály durva sorvadását, sem a két Magyarország (szegény kontra ultragazdag) létrejöttét nem tartja elválaszthatónak, a méltányos jogállam hiányától ma.

 

Sokan a magyar politikusok közül sarokpontnak tekintik a magyar jogállamiság viszonylatában a 2010-ben elfogadott jogszabályi változásokat az alkotmánybíró jelölés rendjéről.

 

Az akkori jogszabályt a Köztársasági Elnök megfontolásra küldte vissza……………..

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy az 1989-ben kialakított rend a jogállam erősebb támaszát adta.

 

Alkotmánybírók jelölése ma a jogalkotó parlament kizárólagosságában van.            Kis túlzással a saját jogalkotási hibái feletti kontrollt a parlament hozza létre?!

Nemzetközi példák egészen más jogalkotási megoldásokat ismernek.

Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy a bíróságok és más jogalkalmazó szervek, illetve a parlament, valamint szakmai szervezetek között, nem parlamenti túlsúllyal rendelkező alkotmánybíró jelölés jobban segítené a parlamentet, későbbi megfontoltabb jogalkotási munkájában.

Ma messze nem így van.

 

Ebben a helyzetben, napjaink politikai vitája az alkotmánybíró jelölés paktumát illetően jogos kérdések sorát veti fel.

Sem a hiányos helyzet, sem a jelenlegi kiegészítés nem optimális a magyar társadalom számára.

Szakmaiságában a jelöltek elismerésre méltóak, megnyilatkozásaik és politikai beállítódásuk már nehezebben biztosítja a függetlenséget…………………………………….

 

Mérsékelt demokrata politika, az alkotmánybíró független és megkérdőjelezhetetlen szakmaiságát, különböző szakmai karrier utáni jelölését látja a méltányos jogállam programjának egyik szükséges lépésének!