Miért van szükség újra a Hídra?

Rigó Konrád | 2023. július 13. - 17:51
A kérdés teljesen helyénvaló, hiszen miért is kellene egy nemzeti kisebségnek egynél több párt? Sőt, tovább megyek, miért kell egy nemzeti kisebbségnek egyáltalán bármilyen párt? Szükség van-e etnikai alapú politizálásra? A legutolsó kérdésre két válasz is létezik, az igen meg a nem. Fura mód mindkettő érvényes, méghozzá úgy, hogy kéz a kézben jár egymással. Erről a kérdésről a közeljövőben bővebben is fogunk írni, de most nézzük az eredeti kérdést. Ahhoz viszont, hogy az eredeti kérdést meg tudjuk válaszolni, vissza kell mennünk a kiskályhához.

A politika ill. a politikusok dolga az, hogy képviseljék a polgárokat, biztosítsák számukra a feltételeket - melyeket egy állam nyújtani tud és köteles - a méltóságteljes, biztonságos élethez, olyan törvényeket hozzon, melyek az állam ill. annak polgárainak érdekeit szolgálják.

A politika kéz a kézben jár az ideológiával, a különböző -izmusokkal. Nem volt ez másképp korábban sem. A rendszerváltást követően úgy tűnt, hogy eljött a pragmatikus, téma- és célorientált politika ideje, amikor a döntéseket nem az államhatalom által gyakorolt aktuális -izmus határozta meg. Hirtelen szabad lett a világ, szabaddá vált a vélemény, és szabaddá vált a különböző “táborokhoz” való tartozás is. És ez így van rendben.

Pontosabban lenne, ha nem kerülünk abba a helyzetbe, ahol bizony már a nyúl viszi a puskát. Ez viszont szerintem, szerintünk nagyon nincs rendben.

Ha egy (vagy több párhuzamos) ideológia felülírja a valós problémákat, és az azok megoldására irányuló törekvéseket, ha nem célokat szeretnénk elérni, melyekkel jobbá tesszük az emberek életét, hanem mindenféle vélt vagy valós (ez a ritkább eset) veszélyek ellen harcolunk, eleve vesztes pozícióba helyezzük magunkat. Sokan kérdezték, hogy miután kiszorítottak a Szövetségből miért indulunk különálló politikai erőként.

Hát pontosan azért, mert mi úgy gondoljuk, hogy nem valami ellen kell harcolni, hanem jól meghatározott célokért kell dolgozni.

Mi pontosan ezt akarjuk tenni, beteljesítve azon kötelességünket, melyet tőlünk politikusoktól a politikában való részvétel és a társadalom megkövetel.

Szükség van tehát a Hídra? Szilárd meggyőződésünk, hogy igen!

A Szövetség egy nagyon szűk, érzelmi alapokra helyezett, veszélyekkel fenyegető, és azok ellen harcoló politikát folytat, mely nem az együttműködésre helyezi a hangsúlyt (akár a többségi társadalommal is). Ez véleményünk szerint nem célravezető, és végképp nem a választópolgárok érdekeit szolgálja. Ezért szeretnénk egy másik lehetőséget adni, megmutatva azt, hogy pragmatikusan és racionálisan, a megoldandó problémákra összpontosítva is lehet politizálni, és főképp célokat elérni, természetesen kiemelten szem előtt tartva a magyar kisebbség sajátos szükségleteit és igényeit. Ezért van szükség a Hídra!