Mi lesz veled Selye Egyetem?

Barak László | 2009. január 19. - 15:03

Albert Sándor, a komáromi Selye Egyetem január végével leköszönő rektora az oktatási intézmény 5. évfordulójának hétfői ünnepsége előtt arról beszélt, hogy az elkövetkező hónapokban komoly megmérettetés vár az egyetemre, mivel a szlovák oktatási minisztérium három kategóriába készül besorolni a felsőoktatási intézményeket, és fenyeget a veszély, hogy az egyetemet szakfőiskolává fokozzák le.

Nem vagyok ugyan oktatásügyi szakember, ám itt jegyezném meg csendben, azok, vagyis az oktatásügyi szakemberek számtalanszor és több fórumon is folyamatosan arról beszélnek, hogy országos, de különösen nemzetiségi szinten jóval több pedagógust képeznek a szlovákiai felsőoktatási intézmények, mint amennyire valójában szükség lenne. A magyar nemzetiségű egyetemisták Pozsonyban két karon, a komáromi Selye János Egyetemen és a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen is pedagógiai szakirányzaton tanulnak. Vagyis voltaképpen teljes gőzzel folyik a diplomás munkanélküliek képzése. A végzősök jó része ugyanis a csökkenő gyereklétszám miatt eleve nem kaphat pedagógusi állást. Ezért aztán a sok végzősnek legfeljebb más munkahelyek után kell néznie, ahol viszont kellő szintű további szakképzés nélkül semmire nem mennek a pedagógusi diplomával...

Nos, a Selye Egyetem, amint tudvalévő, két éven belül garmadával ontja majd a diplomás pedagógusokat, hiszen ez idáig az ugyancsak behatároltan piacképes teológián kívül jobbára pedagógusi irányultságú szakokat tudtak csak akkreditálni.

Joggal vetődik hát föl a kérdés, vajon nem a leköszönőfélben lévő Albert Sándornak kellene-e leginkább elgondolkodnia azon, hogy az általa felvázolt „vészhelyzetet“ nem közvetlenül ő maga okozta-e? A Magyar Koalíció Pártja-beli „keresztapáival” együtt? Azzal, hogy a könnyebb ellenállás irányában manőverezve, mintegy, ahogy esik, úgy puffan alapon, a pedagógusképzésre alapozták a „magyar egyetem“ jövőjét…

Meg kell jegyezni egyébként azt is, hogy az égvilágon semmit nem változtat a Selye helyzetén az sem, ha majd a „békesség kedvéért“, vagyis politikai meggondolásokból hagyják meg az oktatásügyi illetékesek a szakfőiskolai helyett az egyetemi besorolást a Selyének. Azon kívül ugyanis, hogy az oktatói kar tagjai a szakfőiskolainál magasabb egyetemi gázsit kapnak majd, jó ideig még ugyanúgy, mint most, csupán a diplomás munkanélküliek képzésére lesz alkalmas az intézmény…