Politika ma és veszélyhelyzet Magyarországon? Mai magyar emberek segítő állam nélkül, máskor rossz törvények között!

tagholnap | 2023. április 18. - 13:34
Országbíró Zoltán mérsékelt politikusi álláspontja: Számos várt és támogatható jó döntés nem érezteti a hatását az utóbbi félévek, veszélyhelyzeti évek váratlanul antihumánus, magyar lakosoknak kárt okozó jogi "taposó aknái" miatt. Hol a segítő állam a szinglik, a háztartásbeli emberek, a munkaerőpiacon helyet nem találók, a torzuló piacokon még létező KKV és egyéni vállalkozók részére? A kihirdetett veszélyhelyzet a mai magyar embereknek, azok nagyobb részének okoz kárt, hátrányt! A rossz, antihumánus jogszabályok ezt tovább rontják- szemben megtörtént, több jó döntéssel!

 

Mai mérsékelt demokrata nézőpontból a politika és gazdaság első számú meghatározója a háború és annak szerteágazó következményei! Mindent visz.......egy szóval.

Politika ma - mérsékelt demokrata felfogásban - elsődlegesen a károk enyhítése, a lakosság minden ponton való kímélete feladait kellene, hogy megoldja!

 

Mérsékelt politikus, de minden választó érti, hogy a költségvetés a politikai akarat hű tükörképe! Mire jut, s mire nem - ma egy görbe politikai értéktükör?!

 

Támogatandó és jó kezdeményezés az országbérlet, a megyebérlet. Jó törekvés a fogyasztóvédelem fokozott jelenléte, a minőség gyakori hiánya miatt, a munkaerővel való bánásmód miatt az áruházláncok egy részénél!

Hol a parlamentben a valóban magyar, mai fontos kérdések vitája?   Mikor lesz olyan ellenzéki politikai párt - az állami támogatottak közül -, ahol a mai jogszabályok súlyos kárait fedik fel?

Halálozási statisztikák után, azok lesújtó számai után, hol a betegút gyorsítása, a felismerés és terápia közötti súlyos és gyakran felesleges, időben eltolt tevékenységek határozott javítása?

 

 

Országbíró Zoltán " Magyarország, ahol 2003 óta a problémák nem változnak, a hatalmi szereplők néha...!"

Országbíró Zoltán " 2003 óta a problémák alig változnak, a hatalmi szereplők meg néha...!"

 

 

 

Számos, meghozott  jó kormányzati, vagy parlamenti döntés eredménye alig érzékelhető vidéken, vagy éppen a nagyvárosi élettérben.

Ma a fogyasztás számai, a vállalkozók többségének piaci tapasztalatai a segítő állam beavatkozását igénylik, hol pénzzel, hol azonnali jogszabály igazítással a valós veszélyhelyzet állapotához, ha pénz éppen már nem jut, de a valós statisztikákhoz!

 

Hogyan illeszkednek bele ebbe a helyzetbe, a háborús veszélyhelyzetet el nem ismerő hatósági határozatok a vidéki és budapesti lakosok ügyeiben?

Miért gyorsították fel természetellenesen a végrehajtások jogi határidő lehetőségeit?  Miért jó ez Magyarországon most? 

Hol a veszélyhelyzetben az irreális jövedelmi, vagyoni különbségek miatti segítő állam, a konkrét pénzbeli támogatás a lakosoknak, a bevételük nagyobb részét (akár 80% felett) vesztett vállalkozásoknak, egyéni vállalkozásoknak?!

 

Mérsékelt demokrata nézőpontból, a valós gazdasági és lakossági károkat felmutató, érdemi javaslatokat a társadalommal kibeszélő pártok hiányoznak a mai politikából.

Magyarország politikai életének, máig erős hatással bíró eseménye volt Medgyessy Péter miniszterelnök útja és az általa felvázolt, merész szociáldemokrata politikai irány eltörése........a magyar politikai állapotok mélypontjairól, ma  a kiút, az akkori politikai károkozásban részt nem vett politikusok centrista összefogása az ellenzék számára.

Mai politika, ma erős szociáldemokrata párt nélkül, számosan károkat halmoz fel jelen időben, s hatalmas károkat a jövő időben!  Pusztán egy politikai irányból - úgy tűnik - már nem lehet jól kezelni a nagy válságot, különösen nem a fizetett politikusoknak!

 

Ezt mutatta meg 2008-2009 válsága, s lassan és nyivánvalóan ezt mutatja fel a 2020-2022 válsága.  Mérsékelt demokrata gondolkodás a szakértői kormányzás, s a széles társadalmi hátterű, eltérő szakmaiságú politikusi parlamenti összetétel sikerességében hisz.   

Virágozzék száz szál virág a magyar politikai térben!  Erős baloldal számára a munkavállalók sorsa, családjaik sorsa bőven adna témát! Milyen statisztika szól a munkaerőpiacon kívüliekről?

Hogyan zajlanak a munkavállalói munkaidő és más igénybe vett idők és a bérek, kifizetések az áruházláncoknál?    Van-e diszkrimináció pl. adókedvezmény miatt, vagy nemek között bizonyos nagy cégeknél? Miért vesztes ma a 30-55 év közötti munkaerő, ha állást keres?   Van téma, amiről hallgat a mai politikai beszéd!

 

Mérsékelt politikai álláspont, hogy a társadalom kárainak fékezése, a gazdaság és versenyképesség egyik előfeltétele! Minden politikai párt részéről ezért kell tenni!

Ma már vitán felülálló megállapítás az idő és történelem múlásával, hogy a mérsékelt demokrata javaslatokkal, például egy időben elvégzett jogi dereguláció mellett kevesebb lehetne a lakosság kára, a vállalkozások kára, az ország kára! 

Ami megvalósult a mérsékelt demokrata politikai ötletekből, javaslatokból az a mai magyar emberek javát, életminőségét szolgálja.