Politika mérsékelt demokrata állásponttal: Vita ma, vita holnap a politikai vélemények között természetes!

tagholnap | 2017. január 11. - 11:09
Mérsékelt demokrata politikai vélemény, hogy 2004 óta a választásokon megválasztott párt fokozatosan árulja el szavazóit, azokat, akikre hivatkozik. Megtévesztő választási kampányok, számtalan jogsértés a választásokkal összefüggésben, majd soha előre be nem jelentett változtatások. Választók nem szavaztak olyan intézményi és jogkör változtatásokról, melyeket a választások után egyes hatalomra került pártok létrehoztak. Igaz volt ez Medgyessy Pétert ért durva puccs politikai gátszakadására és utána következő hatalmi politika politikai mélyrepülésére, majd a 2010 óta eltelt politikai időszakra egyformán. Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata határozott álláspontja, hogy a civilekre nagy szükség van ilyen politikai morális válságban, noha nehezen érthető módon, egyfajta kommunikációs belterjesség jellemezte a külföldi források elosztását. Nyitottság és partnerség helyett a maguktól felálló és alkotó civilekkel. Kutatásaik, összegzéseik azonban helytállóak és minden politikai irány, párt komoly tanulságokat vonhat le belőle.

Mérsékelt demokrata nézőpont, hogy egyetlen politikai párt sem képes önmagában a társadalom összes és valódi jelzését megérteni és kezelni!

 

Civilekre és független alkotó csoportokra, független politikai véleményekre, független politikai mozgalmakra és irányzatokra Magyarországnak van szüksége, a magyar nemzetnek van szüksége.                                      Egyetlen politikus sem hordja, sohasem hordta magánál a bölcsek kövét!

 

 

Vita és politika a választó érdeke.                                              Konstruktív politika támogatja a bürokráciát és terheket csökkentő politikai döntéseket!

 

 

Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata szerint: " A civilek, független forrásokból dolgozó közéleti társadalmi szervezetek kritikáit nem szabad elhallgattatni, sőt tanulni kell belőlük a hatalomnak.

Sem az alkotmány, sem a jogalkotás nem válhatna üressé és választó ellenessé, ha a társadalom és politika érzékeny civilekkel közös gondolkodás, az erős kritika megértése és a hibák kijavítása a mai politikai kultúra része lenne.  

Egy emberarcú politika kialakulásakori Magyarországon nem minden politikai véleményformáló, politikai kritikus akarna pártot alakítani, annak súlyos torzulásaival."

 

 

Egyes politikai hatalmi kritikák nem alaptalanok a nagy forrásokkal rendelkező civilek irányában, viszont fordítva is igaz - a civilek megfogalmazott kritikái erősen megalapozottak.  

Emberi méltóság, joghoz való hozzáférés, politikai vélemények szabadsága, sajtószabadság, hiteles és független tájékoztatás, tisztességes eljáráshoz való jogok esetében a magyar ember jogai kevesebbedtek 2004 óta növekvő ütemű veszteségekkel!

 

 

Mérsékelt demokrata politikai álláspont, hogy a milliárdokkal, százmilliókkal gazdálkodó civilszervezetek vezetői esetében a vagyonbevallás lehetséges megoldás, természetesen párhuzamosan a túlzottan titkosított támogatások, közérdekű adatok hozáférésének érdemi megkönnyítése mellett!         Különben a politikai hatalom érvelése Janus-arcú marad.

 

Önkéntes munkával, kis forrással (pl. 50 millió alatt), lakossági támogatással dolgozó civilek esetében a minimálisra kell csökkenteni a bürokráciát, egyszerű papíralapú éves jelentéssel, melyet bárki 8 általánossal tudjon kitölteni!  

 

Meg kell szabadítani a magyar civileket a fojtogató bürokráciától stb.   Független és bürokrácia mentes működésük, Magyarország egyetlen a választók érdekét szolgáló politikai megoldása.