Politikusok az oktatás, a diploma, a fiatalok élete tükörképében - Kortárs politika

tagholnap | 2016. október 30. - 11:35
Mérsékelt demokrata álláspont: “Oktatás magyarság kérdése, népesedés kérdése, nem elsősorban gazdasági probléma.” Mérsékelt demokrata politika egyetlen tanulni, felsőoktatásban részt venni akaró gyermeket sem zárna ki a felvételi próbáján kívül más okból az egyetemekről. Országbíró Zoltán vezető mérsékelt demokrata a 2012 évi történéseket a magyar politika sokkjának tartotta.

Magyarországon a viták sokoldalúak az oktatásban, az oktatásról, ahogy a problémák is egymásra halmozottak.

 

Nők számára a gyermekeik sorsa nem elsősorban gazdasági megfontolás, hasonlóan ezt lehet elvárni a mindenkori kormánytól az oktatás vonatkozásában.

A fiatalok túlzó terhelése a kivándorlást erősíti, a magyar piacra kilépés helyett.

 

Ezen a fiatalok előnyére változtatni, a mérsékelt demokraták álláspontja szerint magyarság érdeke.

 

Videotalálatok erre: Országbíró Zoltán mérsékelt

 

Mérsékelt demokrata álláspont: “Oktatás magyarság kérdése, népesedés kérdése, nem elsősorban gazdasági probléma.”

Mérsékelt demokrata politika egyetlen tanulni, felsőoktatásban részt venni akaró gyermeket sem zárna ki a felvételi próbáján kívül más okból az egyetemekről.

 

Alkotmányban támogatandóan értéknek feltüntetett emberi méltóság egyik megjelenési formája, ha a fiatal saját maga dönthet és választhat a felsőoktatásban tanulásról, irányáról.

 

 

Az oktatás reformjai közben támogatni kell, minden leszakadást elhárítani akaró intézkedést.

Mérsékelt demokrata politika elhatárolódik minden olyan oktatást érintő szabályozástól, amely a bejutást, vagy a jelentkezést akadályozza.

 

Felsőoktatásban a mérsékelt demokrata politika megszüntetné az általános nyelvvizsga előírását a diploma átvétele feltételeként.

 

 

Mérsékelt demokrata politika a nők és gyermekek segítésére, minden diplomamentő forrást áttenne az általános iskolai nyelvtanárok képzésére, több nyelvtanár lehetőségének megteremtésére.

 

Nők élete ma attól sem lett könnyebb, hogy a diplomára váró fiatalok lassan kiábrándulnak saját országukból.

Ezzel a fiatalok gyorsabb piacra lépése a diplomával együtt valósulna meg a javuló általános iskolai nyelvtanítással.  

 

Emberarcú politika a mérsékelt demokrata, mely rendelkezik szakpolitikai koncepcióval a népesedés, oktatás és magyarság vonatkozásában.