Irány a jövő – zártan és korlátok közt!

 

     „Semmi sem korlátozott – sem a források, sem más. Csak az emberi elme teremt korlátokat.”

Engedjétek meg, hogy írásomat ezzel a Rhonda Byrne idézettel kezdjem, amely a zártságról, a nyitottságtól való félelemről és az általunk kiépített korlátok szilárdságáról fog szólni.

 

     Nagyon sok zárkózott és korlátokkal körbezárt embert ismerek. Sőt, néha még én is zárkózottan viselkedem és egy-egy korlát legyőzése után ismét megjelenik nálam is egy újabb. Amit viszont már megtanultam az az, hogy nem szabad feladni a harcot a korlátok ellen! Az emberi álláspont, vélemény, világlátás változó tényező ebben a harcban és a tapasztalatokkal, élményekkel és az idővel változik.

Amíg az emberek zárkózottságát és szorongásait kívülről többnyire csak megfigyelhetjük, mivel azok legyőzése mindenki saját harca, addig az önkormányzatnál és a többi hatalmi szervnél a zárkózottság és korlátok ellen harcolnunk kell!

És pont az ilyen önkormányzati korlátok ledöntése és a zártság megszüntetése céljából terjesztettem be a dunaszerdahelyi városi képviselő-testület elé két javaslatot még az áprilisi ülésre.

Az első javaslatom arról szólt (volna), hogy a Városi Hivatal kezdje el az együttműködést egy egyszerű hiba- és észrevétel bejelentő portállal, www.odkazprestarostu.sk, amely leegyszerűsítené a lakosoknak a mobiltelefonról vagy otthoni számítógépről való hiba vagy észrevétel bejelentését a hivatal felé. Hogy ne essünk tévedésbe, ez a portál egy non-profit szervezet által működtetett szolgáltatás, amely az önkormányzatok és lakosok számára is teljesen ingyenes. Meggyőződésem, hogy ez megkönnyítené a lakosok számára az egyes problémák bejelentését, valamint ellenőrizhetnék a Városi Hivatal által megtett lépéseket a bejelentett ügyben. Sokan ismerjük a „Szerdahelyiek – Dunajskostredčania” Facebook csoportot, ahol napi szinten kérik a lakosok egyes problémák megoldását a Városi Hivatal felől. Itt csak az a gond, hogy ezt a virtuális csoportot nem a város működteti, így az itt leírtakat nem lehet bejelentésnek tekinteni a hivatal felé!

Ennek a javaslatomnak szomorú vége lett. Mivel a Városi Tanács a polgármesterünk javaslatára elutasította, így nem került a városi képviselő-testület elé sem! Ez a lépés már magában sántít, mivel ennek ellenére a képviselő-testületi ülés programpontjai közt kellett volna szerepelnie. A Városi Tanács ezzel kapcsolatosan megbízta a Városi Hivatalt, hogy keressen más ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, de inkább idézem:

„…a Városi Tanács javasolja a Városi Hivatalnak, egy modernebb lakos – hivatal kommunikációs rendszer kiválasztását, amelynek progresszívabb a fejlesztése …… (mint pld.a www.citymonitor.sk).”

Én, személy szerint örülni fogok bármilyen megoldásnak, bár a két felhozott portál közt van egy nagy különbség. Mégpedig az, hogy az általam javasolt szolgáltatás ingyenes, a másik viszont tiszta nyereségre hajtó fizetett szolgáltatás az önkormányzat számára. És hogy melyik a progresszívabb? Nézzétek meg. A tanács által javasolt portál technikailag biztosan nem szárnyalja túl az általam javasolt portált, amelynek egyébként a mobil verziója díjnyertes is! Ismétlem. Én bármilyen megoldásnak örülni fogok, csak ne fizessünk olyanért, amit grátisz is kaphatunk! És főleg legyen valami előrelépés a 21.század felé!

 A másik  javaslatom viszont eljutott a városi képviselő-testület elé, ami egyes képviselőknél fel is kavarta a megszokott mindennapokat. Ez egy egyszerű javaslat volt, amely biztosította volna a nyíltságot és nyitottságát a lakosok felé. A cél az volt, hogy a város internetes oldalán megtalálható „nyitott város” jelző, ne csak virtuális legyen, hanem kézzel fogható is. A javaslatom változást hozott volna a szakbizottságok tárgyalási rendjébe, mégpedig azzal, hogy nyilvánossá tette volna azokat. És ez nagyon sok képviselőnek nem tetszett. Részben értettem is az ellenkezésüket, közülük sokan talán félnek bevállalni a kimondott véleményüket a lakosok előtt. Ezt abból merítem, hogy nem vállalják miért és hogyan szavaztak az egyes ügyekben. Testületen kívül elhangzott olyan vélemény is, hogy a tárgyaláson ott lévő érintett lakosok hatással lehetnek az egyes képviselők döntéseire!!!! De akkor kit is képviselünk mi? Kinek kell, hogy hatással legyen a döntéseinkre, ha nem a lakosoknak? Vagy úgy kell ezt értelmezni, hogy egyes képviselők összecsinálják magukat, ha éppen egy lakos nyílt véleményt mond, és akkor majd máshogy szavaz, mint ahogy azt a becsület és képviselői mandátuma követeli?! Vagy csak szimplán zárkózottak? Bármi is az igazság, a lakosok megérdemlik azt, hogy tudják miért és hogyan születtek a döntések, melyik választott képviselő hogyan képviselte az Ő vagy a városunk javát a bizottságokban is. És ezt bizony nem lehet kiolvasni a jegyzőkönyvekből!

A polgármesterünk részben úgy nyilatkozott, hogyha a bizottságok nyilvánosak lennének, akkor akár a Városi Tanács ülését is nyilvánossá kellene tenni, ami érezhetőn számára elképzelhetetlen. De igen, az egyes városi szervek tárgyalásainak nyitottá tétele, csakis tőlünk, képviselőktől függ. A mostani testületi felállás matematikai szempontjából, csak a polgármesterünktől. Szóval hajrá! A korlátokat csak az emberi elme teremti, Polgármester úr!

A javaslatom sorsát a képviselő-testületben nyolc MKP-s „ellene” szavazat, hat MKP-s tartózkodó szavazat és nyolc HÍD és független „támogatom” szavazat a kukába küldte. De legalább a tartózkodókat legyőztük – írom ezt ironikusan.

Különben tudjátok mi a közös az MKP és a SMER-SD pártokban?

Akkor írok még egyet.

A Szlovák Nemzeti Tanács márciusi ülésére, az ellenzék beterjesztett egy törvénymódosítást, amely az önkormányzatokról szóló törvényt módosította volna. És ez a javaslat a Városi Testület mellett működő szakbizottságok működését szabályozta volna, és pedig nyilvánossá tette volna ezeket a lakosság felé. Ismerős? Hasonló volt az én javaslatom is. A Szlovák Nemzeti Tanács elé való beterjesztés végeredménye pedig a következő lett. A SMER-SD nem szavazott, vagy ellenezte ezt a javaslatot, az ellenzék 47 szavazata viszont nem volt elegendő a módosításhoz.

Szóval a közös bennük az, ahogy éppen olyan erővel és bedobással harcol mindkét párt a lakosság általi ellenőrzés ellen!

Hogy ne nézzetek engem Don Quijote-nak azért, hogy önkormányzati szélmalmokkal harcolok, az általam beterjesztett javaslatok már több városban működnek. És ezek a városok nem szenvednek anarchiában, és nem is lettek kitörölve a térképről!

De nehogy csak irkáljak és kiabáljak. A napokban a Városi Hivatal internetes oldalán megjelentek az személyes elérhetőségeim is. Én ezzel szeretném kinyilvánítani a személyes nyitottságomat a lakosság és a választóim felé. Bízom benne, hogy ezt a példát több képviselő társam is követni fogja majd.

 

     Mivel az írásomat, nem tipikusan, idézettel kezdtem, engedjétek meg, hogy egy Nelson Mandela idézettel zárjam is le, üzenetként:

„Vannak olyan időszakok, amikor egy bölcs vezető éppen attól válik felelősségteljessé, ha új irányba indul el, főleg ha teljes bizonyossággal tudja, hogy a lehető legjobb útra tereli népét.”