A hatalom gyalogosainak arroganciája

Sólymos László | 2013. július 1. - 14:47
Minden totális rendszerre jellemző, hogy a politikusok „nagy és megkérdőjelezhetetlen gondolatait” leglelkesebben a hivatalnokaik védelmezik. Ők a hatalom igazi „kétkezi munkásai”. Az előző rezsim nagyhatalmú hivatalnokaira sokan emlékeznek közülünk. Néhányan a mai napig is itt vannak közöttünk, és mellettük újak bukkannak fel újra és újra.

A hivatalnokok az utóbbi napokban ugyancsak felhívták magukra a figyelmet. Előbb a közlekedésügyi minisztériumban azok, akik egy évig fáradhatatlanul kerestek kifogásokat ahhoz, miért nem lehet feltüntetni 180 községben a vasútállomások és vasúti megállóhelyek nevét a kisebbségek nyelvén is. Találtak. Nem okoztak csalódást. Ebben az országban, ahol a törvény szent, ahol a jog érvényesítése rekordokat dönt, megtalálták a törvényben azt a kiskaput, ami ezt a magyarok, ruszinok, romák számára lehetetlenné teszi. Biztosan dicséretben részesültek. De még így sem tudták lekörözni a kormány legfőbb hivatalnokát, Igor Federičet. Ő ugyanis gyorsan és kérlelhetetlenül teszi a dolgát. A. Nagy László széke még ki sem hűlt, a biztonság kedvéért még egy nappal azelőtt, hogy befejezte volna hivatali ténykedését, Federič már ki is rúgta a kormánybiztosi hivatal igazgatóit. És mert a diktatúrának totálisnak kell lennie, egy nappal később kirúgta az Ifjú Szivek Táncszínház igazgatóját is. Egy intézményét, amelynek semmi köze a politikához. Tette ezt önhatalmúlag, vita nélkül. Csak mert ő ezt is megteheti, mert sérthetetlen és mert jó baka. Az már nem érdekli őt, hogy erről a kisebbségi kulturális intézményről nagyon keveset vagy talán semmit sem tud, ahogyan az sem, hogy az ilyen beavatkozások az Ifjú Szivek működésébe könnyen az intézmény létezését is veszélybe sodorhatják. Nem érdekli őt az sem, hogy a leváltott igazgató a népművészet élvonalába tartozik Szlovákiában. Számára az Ifjú Szivek csak egy intézmény, amely feleslegesen lefoglal egy értékes, Pozsony központjában lévő épületet. És ezzel valamit kezdenie kellett, mégpedig nagyon gyorsan. A legnagyobb tragédia pedig az, hogy Igor Federič ezt is megteheti. Egy hivatalnok, akinek hatalmat adtak a kezébe.