Sosem volt még olyan fontos, mint most az, hogy ne adjuk fel!

Bindics László | 2024. március 13. - 07:54

A szlovákiai magyar politika feladata az, (lenne), hogy megfelelő parlamenti képviseletet biztosítson a közösségünk számára, és hogy az általa képviselt értékek és célok előtérbe kerüljenek a közéletben. Ezért szükség van olyan vezetőkre, akik képesek összehangolni az erőket és előmozdítani a változást. Ezért, sosem volt még olyan fontos, mint most az, hogy ne adjuk fel!

Mert az elszigetelődés, amit jelenleg láthatunk Szlovákia kormánya részéről az nem vezet semmi jóra. Inkább egy olyan ország képét vetíti elő, amely nemcsak strukturálisan, hanem hatalomközpontilag is egy ember kezében összpontosul. Ez az út amin jelenleg Szlovákia jár, a demokratikus alapelvek és az emberi jogok elhanyagolásához, valamint az autokratikus hatalom kialakulásához vezethet és nagyban veszélyezteti a szlovákiai magyar közösség és más kisebbségek jogait és érdekeit is.

Azt amit most látunk a szlovák kormány részéről, az Oroszországgal való szorosabb kapcsolatok keresése vagy az orosz befolyás elfogadása sok esetben kétségeket vethet fel bennünk.
Az elnyomás és az ellenségeskedés minden kritikus vagy ellenzéki hanggal szemben, a szabad sajtó, az alkotmánybíróság és más demokratikus intézmények támadása mindenképpen aggasztó jelenség, amely figyelmeztető jele lehet egy totalitárius rendszer létrejöttére.

Sajnos, napjainkban sok helyen valóban a harag és csalódottság dominál a politikai palettán. Az emberek sokszor úgy érzik, hogy a hatalommal rendelkezők nem képviselik valódi érdekeiket.
Mindezek fényében fontos, hogy a politikusok és a választók egyaránt kritikusan értékeljék a politikai palettán zajló eseményeket, és törekedjenek a közös érdekek és a társadalmi összetartozás előmozdítására. Így lehetünk képesek megbirkózni a valódi problémákkal.
Ezért szükség van egy olyan politikai erőre, amely a gyűlölet és harag helyett a megoldásokra helyezi a hangsúlyt. Ez az erő képes lenne áthidalni a társadalmi és politikai megosztottságokat, valamint elősegítené a demokrácia és az emberi méltóság tiszteletben tartását, nem engedné, hogy az uszító retorika és a megosztó politikai cselekedetek nagy mértékben befolyásolják a közösségünket. Nem lenne játékszere más külföldi hatalmaknak, hanem szilárdan elkötelezné magát  a szlovákiában élők jogai és érdekei iránt. Ezért fontos, hogy az emberek támogassák és előmozdítsák egy ilyen politikai erő létrehozását és fejlődését, és hogy a választók aktívan részt vegyenek ezekben a demokratikus folyamatokban annak érdekében, hogy egy valódi képviseletet teremtsenek, ne olyat ami nem képes elérni a parlamenti küszöböt és csak a saját anyagi javai felhalmozásán dolgozik! 

szerző: a Fórum alelnöke.