Szombaton egyáltalán nem a mártír Esterházy János gróf végakaratának a teljesítéséről lesz szó Alsóbodokon!

Balkó Gábor | 2017. szeptember 12. - 17:07
Ez a válaszom az évek óta tartó, s főleg az idei és szombati szemfényvesztésére.

Bárcsak ilyen felhajtás lett volna az ezredfordulón a Gímesi Alapiskola magyar részlege önállósulásának kezdeményezése idejében, s főleg a magyar óvodai foglalkozások hivatalosításának kezdeményezésekor, melyek megfúrása, a „hülyeség magyar óvodát kezdeményezni”, épp a Ladányi-Paulisz társaság lelkén szárad!!

Ha csak feleakkora támogatása van a kezdeményezéseinknek, mint amiben Paulisz Boldizsár részesül 2000 óta, akkor lennének magyar óvodáink, ezáltal nem lennének az alapiskoláink végveszélyben, tavaly nem zárt volna be a zsérei alsótagozat, előtte néhány évvel a kálazi alsótagozat, nem lenne a gímesi és pogrányi AI végveszélyben, és Alsóbodokon nem csak 2 diák lenne az alsótagozatos iskolában!
Az utóbbi 8 évben 6-ban egyetlen magyar beíratott nem volt Alsóbodokon, ha jók az információim, és ebben biztosan benne van a Paulisz rancs Esterházy János központtá fejlesztése!!!

Szombaton egyáltalán nem a mártír Esterházy János gróf végakaratának a teljesítéséről lesz szó, csakis Paulisz Boldizsár akaratáról, a 90-es években pénzhiány miatt leállt turista vállalkozásának beindításáról, amire először a zoboralji magyar iskolák és magyarság megmentését használta ürügynek, azért kellett a középiskola, mert csakis erre jöhettek a millió forintok, mely iskolát Halzl József 2007-ben Esterházy díjra javasolt, ekkor mondta Ladányi, "...az, hogy most az iskola megkapta az emlékdíjat, azt jelenti, hogy jó és helyes úton haladunk, a magyar középiskolával tudjuk ösztönözni a magyar szülőket arra, hogy magyar alapiskolába írassák gyermeküket", ez hazugság volt, a valóság épp a fordítottja.

A szálláshelyek elkészülte után pedig meg kell tölteni ezeket turistákkal, erre pedig kisajátították Esterházy János nevét turistacsalogatónak, vagyis Boldizsár vállakozásának lett az eszköze, kelléke Esterházy János.

S miért lehetséges mindez, mert sajnos nincs szlovákiai magyar oknyomozó újságíró, aki felfigyelt volna Zoboralja szakadékba juttatására, melyre lassan 20 éve figyelmeztetek, és megírta volna a valóságot?!

Esterházy János hamvainak temetése a valóságban Zoboralja magyarságának temetése lesz, az unokáinknak magyar siralomházat teremtett a Duray Miklós-Halzl József-Ladányi Lajos-Paulisz Boldizsár megélhetési társaság, a résztvevők pedig jelenlétükkel ezt a siralomházat hagyják jóvá, vagyis akarva-akaratlanul cinkosaivá válnak Kárpát-medence legnagyobb szélhámosságának, melyet Zoboralja magyarságával elkövettek.

Nagyon sok zoboralji nem ismeri a valóságot, hogy mi történt a rendszerváltás óta Zoboralján, főleg az ezrdeforduló óta, csak a hatalmas propaganda ébresztette fel bennük a nemzettudatot, ezért szándékoznak részt venni, a nem zoboraljiak pedig végképp nem tudják mi van Zoboralján. Vannak akiket bizonyos körülmények kényszerítenek a részvételre, de azért sokan vannak, akik ismerik a valóságot, de hallgattak és csendesen besorakoztak Paulisz és Ladányi mögé.

Mindenki felel cselekedeteiért, véleményéért, nézeteiért, én vállalom minden szavamat és tettemet, mert ezek csakis a magyarságunk féltéséből, a magyarság megmaradásáért születtek!

Ez a válaszom a másik oldal évek óta tartó, s főleg az idei és szombati szemfényvesztésére!

Egy Esterházy János idézet, jó ha ismerik:

Az igazságot ki kell mondani mindig, még akkor is, ha kedvezőtlen visszhangra talál, és az igazságot minden kínálkozó alkalommal annyiszor kell hangsúlyoznunk, amíg azt mindenki tudomásul veszi.

 

Balkó Gábor, www.zoboralja.sk