Választani kell, de nem a gyűlöletet!

Rigó Konrád | 2020. február 14. - 18:23
Nem lehet elsiklani a közvéleményben egyre inkább erősődő politikai változtatás igénye mellett. Változásra kétségtelenül szükség van. Nem egyszerűsíthető azonban le úgy a képlet, hogy minden politikus korrupt és hazug, aki épp hatalmon van, az egyszerű állampolgár pedig tehetetlen és kiszolgáltatott. A demokrácia nem erről szól.

30 éve társadalmi rendszert váltottunk. De felnőttünk ahhoz az eszményhez, aminek szellemében rendszert váltottunk? Ismerjük a demokrácia alapértékeit? Egyenlőség, személyi szabadság, tolerancia, szolidaritás, vita- és érveléskultúra. Tudjuk gyakorolni azokat a mindennapjainkban is? Miért gondoljuk, hogy az eszmék és a hétköznapok valósága összeférhetetlen?

 

https://parameter.sk/sites/default/files/blog/img_07201.jpeg

 

A szabadság és demokrácia nemcsak lehetőség és jog, hanem felelősség is. A politikáé, a társadalomé, a közösségeké és az egyéneké egyaránt. Ez jelenti a demokráciát. 2020 februárjában választunk. Nem egyszerűen pártokat, hanem szemléletet és cselekvési utakat. Ez alkotmányos jogunk, amit az állam biztosít. Dönteni azonban csakis az egyén dönt. Magáról, környezetéről, jövőjéről. Dönt, hogy milyen világszemléletben hisz, és milyen megoldásokat tart megvalósíthatónak.

A választás lehetősége szabadság. Épp ezért nagy felelősség is.

Tisztában vagyok azzal, hogy ebben az érzelmek, indulatok és vágyak is szerepet játszanak. Ezért is tartom veszélyesnek, ha a politikában - főként kampányidőszakban - az érzelmi azonosulást használják fel a hatalomgyakorlás elérésének céljából. Propaganda- és olcsó populista szólamokkal találkozunk nap mint nap. Szeretem a hazámat, szeretem a nemzetem... ismerős? Nincs ezzel gond, hiszen

a szeretet nemcsak a privát életünk része, hanem a közéletben is helye van. A baj akkor kezdődik, ha a másik iránti gyűlölet, a kirekesztés, a mások ellenében meghatározott fölényesség is képbe jön.

Márpedig az elmúlt időszakban ez vált hangsúlyossá. Bizonyos csoportok, egyének jogaik érvényesítését követelik, a másik kárára. Képviselői csak a saját véleményüket ismerik el.

Szereden Holokauszt Múzeumunk van. Nem véletlenül. Európának, ennek az országnak, mindannyiunknak van tapasztalata a nácizmussal és a fasizmussal. És mindez szavakkal kezdődött. Úgy, hogy valakik elkezdték terjeszteni, hogy jobbak mint a többiek. Ma ugyanezeket a szavakat halljuk. A szeretet köntösében gyűlölet terjed. Ezért kell hangosan és egyértelműen NEM-et mondanunk! Ebben az országban mindenki egyenlő.

Nem dőlhetünk be a gyűlöletkeltésnek.

Ám amilyen erővel elutasítjuk ezt másoknál, ugyanazon a szemüvegen keresztül nézzünk magunkra is. Nem fogadhatjuk el ugyanazokat a mondatokat hozzánk közel álló emberektől, politikusoktól csak azért, mert hozzánk közel állnak, vagy azért, mert egy nemzethez tartozunk.

Van választás.

A politikai közéletben igenis van még tisztesség, tettvágy, felelősségtudat, jóakarat és hozzáértés. Hiszem, hogy a demokrácia szellemében a közjót csakis a szakmai konstruktív párbeszéd, a józan gondolkodás és racionális megoldások képesek szolgálni. Cél nélküli szeretettől vezérelve. Szeretetben csak akkor élhetünk, ha megszabadulunk a gyűlölettől. Induljunk el ezen az úton.

POLITIKAI HIRDETÉS