tagholnap blogja


Nagy a tét Európának, még nagyobb a jogállam védelmének, a demokrácia erősítésének

Európa jelene egy útelágazás, ahol a jövő derűsebb, vagy borúsabb az európai polgárok, így a magyar emberek számára. Magyarországon már 2010-ben tett le Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata, Orbán Viktor felé egy komplex javaslatot az átlátható lobbi intézményére. Mérsékelt demokrata politikai nézetek az európai vitában is az átláthatóságot támogatják.

2014. május 16. - 11:33 | tagholnap

Legjobb politika az emberek számára a mérsékelt demokrata politika

Sokan és legkülönbözőbb módon magyarázzák a magyar 2014-es választások eredményét! A mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán a választási győztes sikere titkát a jogi és politikai konszolidáció utáni elementáris igényben látja. Erre erősebb. markánsabb politikai karaktert rajzolt fel a FIDESZ, mint az ellenzéki "Összefogás".

2014. április 30. - 09:00 | tagholnap

Mérsékelt demokrata szemmel: a konszolídáció igénye adott még 4 évet a FIDESZ számára

A túlzó média területén lévő kampányolási fölény, az előző 8 éves kormányzási ciklus baloldalról - az új politikai igényeket, a legmérsékeltebb módon a FIDESZ politizálásának részévé és belülről várttá tette a 2014-es országgyűlési választásokon Magyarországon. Új politika idő igénye egyértelmű, de a legkevesebb megrázkódtatással, így a politikai és jogi konszolidáció erőteljes megfogalmazódásával jelent meg a győztes politikai erő felé adott szavazatokban. Csalódásra igazán oka a külföldön élő európai magyaroknak lehetett a választás módja és lehetősége miatt.

2014. április 12. - 10:43 | tagholnap

Mérsékelt demokrata nézőpontból tanulságot adhat a szlovákiai elnökválasztás!

Közép-Európában a politikai tudatosság, a pártok politikai "túlnyomása ellen" való tudatos választói fellépés és döntés egyre gyakoribb. Mérsékelt demokrataként Országbíró Zoltán tanulságokban gazdagnak tekinti a szlovákiai elnökválasztást. Magyarországon a sajtó és a médiumok egy része függönyt von az egyszerű életvitelű választók köré - ez nem hasznos a társadalom egészének.

2014. március 31. - 07:45 | tagholnap

Elég a két nagy magyar pártból? A mérsékelt demokraták bölcsnek látják a magyar választókat.

Európában már ismert és erősödő korszerű politikai igényt fogalmaz meg Országbíró Zoltán a mérsékelt demokrata politika hazai vezető képviselője. A felelős választási ígéretek, a józan kampány igényét. Súlyos tapasztalatokat eredményezett Magyarországon a választási ígéretekkel, választási hazugságokkal kapcsolatban Gyurcsány Ferenc választási hadjárata és kiszivárgott beszéde, majd 2010 után a választást követő és megelőző Orbán Viktor vezette politikai retorika. 31 párt szavazói bizalma a mérsékelt demokraták szerint ezt bizonyítja.

2014. március 5. - 08:51 | tagholnap

Tolerancia és társadalmi részvétel jogos igény Magyarország felé Colleen Bradley Bell részéről

Az új, kijelölt amerikai nagykövet meghallgatásán megtett felvetéseit a napi Magyarországon zajló politikai gyakorlat és a társadalmi részvétel erősítése, a közmédiumok valódi társadalmi nyitottsága kell, hogy feleslegessé tegye - véli Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata.

2014. január 23. - 08:29 | tagholnap

Az élő munka terhei (foglalkoztatás és vállalkozás) drasztikus csökkentése mérsékelt demokrata gazdaságpolitika egyik oszlopa

A mérsékelt demokrata gazdaságpolitika Országbíró Zoltán nyilatkozata alapján az ÁFA mérséklése mellett a legjelentősebbnek a kisvállalkozások által foglalkoztatottak utáni járulékok markáns lecsökkentését tartja.

2014. január 16. - 06:48 | tagholnap

Politikai idők változnak Magyarországon? Választói tudatosság írhatja át a 2014-es választásokat.

A rendszerváltásban kiérlelődött pártpolitizálás lassan alkonyul - ez az üzenete a mérsékelt demokrata politikai gondolkodás új irányvonalának.

2014. január 12. - 09:00 | tagholnap

Népesedés és mikrovállalkozási jogi-pénzügyi környezet hibái összefüggnek a mérsékelt demokraták szerint

Generációs hatásokat, károkat okoz a 2007 óta késlekedő kormányok mulasztása a népesedésben! Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata, Róna Péter közgazdász az USA súlyos tapasztalataira időben irányították a közvélemény figyelmét.

2013. november 23. - 11:23 | tagholnap

Európai ügy a székely autonómia - a mérsékelt demokrata és Európa barát politika segíti a törekvéseket

Éppen Brüsszel adja jó példáját az autonómia különböző lehetőségeinek fogalmazza meg álláspontját Országbíró Zoltán. A mérsékelt demokrata politikus, szakemberként az európai parlament egyik magyar érdekérvényesítője, aki a székely autonómia fokozatosságáért és megvalósulásáért fordul Jose Manuel Barroso az Európai Bizottság elnökéhez európai lobbi indítvánnyal.

2013. október 26. - 16:14 | tagholnap

Minden politikai radikalizmus helyett: Józan, mérsékelt politizálás az egyetlen valós alternatíva Magyarországon

Döbbenetes élmény a nehéz sorsban élő magyar állampolgároknak a radikalizmust hírdető Gyurcsány Ferenc, az Európával virtuálisan hadakozó radikális és "szabadságharcos" Orbán Viktor minden TV csatornát bejáró tudósításai.

2013. október 12. - 19:21 | tagholnap

Politikai termékek és tudatos választói döntések Magyarországon - ez 2014 kihívása!

Mérsékelt politikai nézőpontból a politikai kommunikáció helyett a tettek és társadalmi veszteségek mértéke az irányadó a politikai állásfoglalásnál, vagy szavazásnál.

2013. október 10. - 07:46 | tagholnap

Magyarország esélyei Közép-Európában mérsékelt demokrata szemmel

Sokadszorra újből politikai szónoklatok és politikai magyarázkodások tárgya magyar politikusok nem megfelelő földrajzi, vagy társadalmi környezetben elmondott gondolatai, szavai. Ezek összhatása sem Európában, sem szűkebb környezetünkben nem erősítette Magyarország befolyását, diplomáciai elfogadottságát.Mérsékelt demokrata politika egyik eleme a mértéktartó diplomácia, Országbíró Zoltán ennek magasabb színvonalát tartja fontosnak pártvezetők, politikusok esetében.

2013. augusztus 18. - 17:18 | tagholnap

Azzal lehet kooperálni a kormányfőnek, akinek van elképzelése a társadalomról és Európáról

Döntési deficitek terhelik a magyar társadalmat a magyar kormányok részéről lassan egy évtizede a devizahiteles ügyben. Azzal kell a kormányfőnek kooperálni akinek társadalompolitikai víziói és megoldásai vannak.

2013. július 26. - 08:22 | tagholnap

Nemzeti közérzet javulása egyben a mérsékelt demokrata politika elvárása a kormányzattól

Az Eurostat legfrissebb adatai a magyar állampolgárok életminőségének és vásárlóerő paritásának lehangolóan valós képét mutatják. Ezek tükrében a nemzeti közérzet, mint gazdaságpolitika formáló tényező javítása egyértelműen Magyarország közérdeke erősíti meg a mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán.

2013. június 3. - 08:31 | tagholnap

Politikai feudalizmus helyett életminőség politikát szorgalmaznak a mérsékelt demokraták

Korszakos fordulat állhat be a magyar választásokon. Megértheti a magyar választó, hogy egyéni érdekeire, jogainak védelmére helyezze a hangsúlyt az urna magányában a zajos pártkampányok helyett - véli Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus. Két világkép között bizonytalankodik a magyar választó.

2013. május 18. - 10:29 | tagholnap

Életminőség és deregulációs európai lobbi Budapesten a magyar emberekért

Felelős politikai erőtől a magyarság érdekében különösen elvárható, hogy felismerje saját maga által létrehozott rendszer káros túltengéseit. Életminőség javítása a deregulációnál, a naponta emberek ezreinek kárt okozó jogszabályok gyors módosításánál kezdődik el. Hasonlóan közérdek Magyarországon egy jól szervezett KKv támogatás és kedvezményes hitel könnyű elérhetősége a vállalkozások számára - állítja Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus.

2013. április 13. - 13:20 | tagholnap

Mértékadó politikai vélemény és állampolgárok jogai a mérsékelt demokraták világa

Eltűnődve a Budapesti Szemle 1905-ben kiadott elemzésén, nyilvánvaló párhuzamnak tűnik Orbán Viktor és a Kossuthról elmondottak, Kossuthra jellemzőnek tartott politikai jellemvonások azonosságai.

2013. március 15. - 10:37 | tagholnap

Magyarországot mérsékelt politikával az emberek felé kell fordítani - politikai számmisztika kevés!

Mérsékelt demokrata álláspontjában Országbíró Zoltán az intézményi és társadalmi teherelosztási arányosság,kiegyensúlyozottság és megfontolt jogalkotás hiányát érzi a legjobban lesújtónak a jelen Magyarországában. Az állampolgár, az egyén jogait és érdekeit újra hangsúlyosan figyelembe kell venni európai módon állítja a politikus.

2013. március 7. - 09:58 | tagholnap

Mérsékelt demokrata vélemény - egy új politikai pólus többet ér Magyarországnak, mint egy tehetetlen parlamenti frakció

A mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán értékes folyamatnak tartja az LMP-ben zajló változásokat. Egy új, akár a választásokon igen sikeres politikai pólus jöhet létre az átalakulásokat követően.

2013. február 9. - 06:42 | tagholnap

Politikai térkép - Mérsékelt demokrata politika nem összetéveszthető

Az Országbíró Zoltán által képviselt mérsékelt demokrata politikai irányzat útelágazást jelenthet a 89'-es rendszerváltó politikai erők és az új társadalmi generációk politikai tapasztalata és igényei között! Múlt, vagy jövő?

2013. február 1. - 13:59 | tagholnap

Mérsékelt demokrata politikus a jogalkotás társadalmi párbeszédét valóssá tenné

Az egész magyar kormány és a Fidesz frakció hitelességét rombolják azok a jogszabályok, melyek előkészítése mellőzte a hatástanulmányokat, a valódi társadalmi párbeszédet Országbíró Zoltán mérsékelt politikus megfogalmazása szerint.

2013. január 5. - 08:31 | tagholnap

Új irányba forog a politikai tájoló? - Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán

A mérsékelt politizálás újra és újra felbukkant a magyar politika áramlataiban, majd a radikálisabb politikai erők rendre teret nyertek Magyarországon. Mérsékelt politikai erők 1848-1849, vagy éppen a bécsi emigráció idején a társadalomban a mérsékelt politizálás iránti igényre létrejött válaszok voltak. Magyarországon a választói érdek és a pártérdek messze elszakadt egymástól az utolsó 10-12 évben.

2012. december 22. - 10:49 | tagholnap

Mérsékelt politikus Országbíró Zoltán az európai integráció és a fiatalok felsőoktatási esélyei mellett

Egy értékelhető állami támogatási elosztási rendszer kerül nem valós társadalmi feltételekről alkotott vízió szerint bevezetésre - állítja Országbíró Zoltán mérsékelt politikus. Rendre tapasztalható - a mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán véleménye szerint - hogy a kormányzat elveszti a kapcsolatot az egyes társadalmi csoportok valódi körülményeivel, valódi nehézségeinek megítélésével kapcsolatban.

2012. december 7. - 08:32 | tagholnap

A józan, magyar szavazó tudja - új politikai törésvonalak mellet teheti le voksát a magyar politikai életben!

Magyarnak lenni, Magyarországon élni ma több, mint szociális és gazdasági kihívás. 1989 óta zajló terhelések és elvonások együttesen a még alkotni, dolgozni akaró emberek ellehetetlenítését eredményezték. Józan, mérsékelt politikai erők látják a régi út nem járható!

2012. november 20. - 09:51 | tagholnap