HUF: 368.56 Ft

CZK: 25.662 Kč

28 °C

13 °C

2021. 11. 28. vasárnap

Stefánia, Henrieta

tagholnap blogja


Magyarország esélyei Közép-Európában mérsékelt demokrata szemmel

Sokadszorra újből politikai szónoklatok és politikai magyarázkodások tárgya magyar politikusok nem megfelelő földrajzi, vagy társadalmi környezetben elmondott gondolatai, szavai. Ezek összhatása sem Európában, sem szűkebb környezetünkben nem erősítette Magyarország befolyását, diplomáciai elfogadottságát.Mérsékelt demokrata politika egyik eleme a mértéktartó diplomácia, Országbíró Zoltán ennek magasabb színvonalát tartja fontosnak pártvezetők, politikusok esetében.

2013. augusztus 18. - 17:18 | tagholnap

Azzal lehet kooperálni a kormányfőnek, akinek van elképzelése a társadalomról és Európáról

Döntési deficitek terhelik a magyar társadalmat a magyar kormányok részéről lassan egy évtizede a devizahiteles ügyben. Azzal kell a kormányfőnek kooperálni akinek társadalompolitikai víziói és megoldásai vannak.

2013. július 26. - 08:22 | tagholnap

Nemzeti közérzet javulása egyben a mérsékelt demokrata politika elvárása a kormányzattól

Az Eurostat legfrissebb adatai a magyar állampolgárok életminőségének és vásárlóerő paritásának lehangolóan valós képét mutatják. Ezek tükrében a nemzeti közérzet, mint gazdaságpolitika formáló tényező javítása egyértelműen Magyarország közérdeke erősíti meg a mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán.

2013. június 3. - 08:31 | tagholnap

Politikai feudalizmus helyett életminőség politikát szorgalmaznak a mérsékelt demokraták

Korszakos fordulat állhat be a magyar választásokon. Megértheti a magyar választó, hogy egyéni érdekeire, jogainak védelmére helyezze a hangsúlyt az urna magányában a zajos pártkampányok helyett - véli Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus. Két világkép között bizonytalankodik a magyar választó.

2013. május 18. - 10:29 | tagholnap

Életminőség és deregulációs európai lobbi Budapesten a magyar emberekért

Felelős politikai erőtől a magyarság érdekében különösen elvárható, hogy felismerje saját maga által létrehozott rendszer káros túltengéseit. Életminőség javítása a deregulációnál, a naponta emberek ezreinek kárt okozó jogszabályok gyors módosításánál kezdődik el. Hasonlóan közérdek Magyarországon egy jól szervezett KKv támogatás és kedvezményes hitel könnyű elérhetősége a vállalkozások számára - állítja Országbíró Zoltán mérsékelt demokrata politikus.

2013. április 13. - 13:20 | tagholnap

Mértékadó politikai vélemény és állampolgárok jogai a mérsékelt demokraták világa

Eltűnődve a Budapesti Szemle 1905-ben kiadott elemzésén, nyilvánvaló párhuzamnak tűnik Orbán Viktor és a Kossuthról elmondottak, Kossuthra jellemzőnek tartott politikai jellemvonások azonosságai.

2013. március 15. - 10:37 | tagholnap

Magyarországot mérsékelt politikával az emberek felé kell fordítani - politikai számmisztika kevés!

Mérsékelt demokrata álláspontjában Országbíró Zoltán az intézményi és társadalmi teherelosztási arányosság,kiegyensúlyozottság és megfontolt jogalkotás hiányát érzi a legjobban lesújtónak a jelen Magyarországában. Az állampolgár, az egyén jogait és érdekeit újra hangsúlyosan figyelembe kell venni európai módon állítja a politikus.

2013. március 7. - 09:58 | tagholnap

Mérsékelt demokrata vélemény - egy új politikai pólus többet ér Magyarországnak, mint egy tehetetlen parlamenti frakció

A mérsékelt demokrata Országbíró Zoltán értékes folyamatnak tartja az LMP-ben zajló változásokat. Egy új, akár a választásokon igen sikeres politikai pólus jöhet létre az átalakulásokat követően.

2013. február 9. - 06:42 | tagholnap

Politikai térkép - Mérsékelt demokrata politika nem összetéveszthető

Az Országbíró Zoltán által képviselt mérsékelt demokrata politikai irányzat útelágazást jelenthet a 89'-es rendszerváltó politikai erők és az új társadalmi generációk politikai tapasztalata és igényei között! Múlt, vagy jövő?

2013. február 1. - 13:59 | tagholnap

Mérsékelt demokrata politikus a jogalkotás társadalmi párbeszédét valóssá tenné

Az egész magyar kormány és a Fidesz frakció hitelességét rombolják azok a jogszabályok, melyek előkészítése mellőzte a hatástanulmányokat, a valódi társadalmi párbeszédet Országbíró Zoltán mérsékelt politikus megfogalmazása szerint.

2013. január 5. - 08:31 | tagholnap

Új irányba forog a politikai tájoló? - Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán

A mérsékelt politizálás újra és újra felbukkant a magyar politika áramlataiban, majd a radikálisabb politikai erők rendre teret nyertek Magyarországon. Mérsékelt politikai erők 1848-1849, vagy éppen a bécsi emigráció idején a társadalomban a mérsékelt politizálás iránti igényre létrejött válaszok voltak. Magyarországon a választói érdek és a pártérdek messze elszakadt egymástól az utolsó 10-12 évben.

2012. december 22. - 10:49 | tagholnap

Mérsékelt politikus Országbíró Zoltán az európai integráció és a fiatalok felsőoktatási esélyei mellett

Egy értékelhető állami támogatási elosztási rendszer kerül nem valós társadalmi feltételekről alkotott vízió szerint bevezetésre - állítja Országbíró Zoltán mérsékelt politikus. Rendre tapasztalható - a mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán véleménye szerint - hogy a kormányzat elveszti a kapcsolatot az egyes társadalmi csoportok valódi körülményeivel, valódi nehézségeinek megítélésével kapcsolatban.

2012. december 7. - 08:32 | tagholnap

A józan, magyar szavazó tudja - új politikai törésvonalak mellet teheti le voksát a magyar politikai életben!

Magyarnak lenni, Magyarországon élni ma több, mint szociális és gazdasági kihívás. 1989 óta zajló terhelések és elvonások együttesen a még alkotni, dolgozni akaró emberek ellehetetlenítését eredményezték. Józan, mérsékelt politikai erők látják a régi út nem járható!

2012. november 20. - 09:51 | tagholnap

Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán szerint - Többet ésszel, mint erővel!

Magyar vezető politikusok a múlt században és azt megelőzően Franciaország és Anglia politikai világa, mint példák között osztották meg politikai vonzalmukat. A fontolva haladás igénye a szélsőséges központosítás konzervatívizmusa, vagy éppen a szélsőséges liberális elgondolások között korhűen bukkantak fel.

2012. november 12. - 12:20 | tagholnap

Társadalompolitikus nézőpontja - Mikrovállalkozások tehermentesítése, a jogszabályok deregulációja lehet a gazdaságélénkítés előfeltétele 2012-2013-ban

2012 őszi jogalkotásának két iránya minden körülmények között hatással lesz a 2013 év várható makrogazdasági adataira. Mikrovállalkozások bátor léptékű tehermentesítése az Országbíró Zoltán által közérdekű érdekérvényesítés útján jegyzett javaslatok egyik fő iránya, amelyhez a munkahelyvédelmi program alá bevonandó vállalkozási kör erőteljes kiszélesítése csatlakozik az indítványokban.

2012. november 7. - 08:47 | tagholnap

Választónak lenni, állampolgárnak lenni nehéz - Die Wähler in Ungarn

Számos politológus, politikus jelezte a választások jogi átszabályozása belföldön és külföldön igen komoly eltérő véleményekre ad majd okot.(Wählerregistrierung - Választói regisztráció külföldi véleményekkel)

2012. november 4. - 19:34 | tagholnap

Karlsruhei döntés hatással lesz az elkövetkező évtizedre Országbíró Zoltán politikusi álláspontja szerint

Németország alkotmánybírái olyan többoldalú döntést hoztak, amely Németország fejlődését nem akadályozza, így erős támasz maradhat az európai integráción belül. Gazdasági és Pénzügyi Unió kereteiben olyan konkrét megoldások lépnek életbe, amely minden tagállam számára egy új időszámítást jelenthet az Európához való tartozásban.

2012. szeptember 28. - 09:02 | tagholnap

Társadalompolitika Magyarországon - Magyar vállalkozók, magyar fiatalok nélkül nem megy!

Európa átszervezni készül önmagát, tagállamai helyzete változatos. Magyarország a kormánypártok által választott útján a központi média tájékoztatás nagyobb politikai támogatással dolgozik, mint amilyen erkölcsi támogatással él a magyar kisvállalkozó, vagy a magyar fiatalság.

2012. szeptember 22. - 08:00 | tagholnap

Magyar közérdek a parlamenti korrekció a rossz jogszabályok esetében

Magyarország gazdasága és munkavállalói foglalkoztatása nem áll olyan jól, hogy működő mikro és kisvállalkozásokat rossz törvények és túlbürokrácia mellett tegye tönkre, azok hibás jogszabályi tartalmak miatt kerüljenek felszámolásra - jelezte Országbíró Zoltán társadalompolitikus az őszi lobbi indítványok parlamenti előterjesztése előtt.

2012. szeptember 9. - 11:19 | tagholnap

Külpiacra lépés a közérdekpolitikus szerint jó irány Magyarországon - ahogy a bürokrácia csökkentés szükséges irány

Jó irányú politikai szándék - számos előző bejelentéssel szemben - nem szabad, hogy hitelét veszítse a részletek felesleges korlátozásain, a károkat előidéző döntések bősége után, a gazdasági kárenyhítés szűkmarkúságán - fogalmazta meg Országbíró Zoltán a mikrovállalkozások érdekeit az akciótervvel kapcsolatosan. Közérdek politikus figyelmét nem kerülheti el a döntéseknél gazdasági válság idején sem.

2012. augusztus 18. - 12:00 | tagholnap

Több fokozat Európában - Magyarország esélyei a magyar kormány és a magyar országgyűlés kezében vannak egy érdemi jogi deregulációval

Parlament kezében Magyarország esélyei - jogi dereguláció a kormánytól indulhat az országgyűlésben végződhet! Az európai érdekérvényesítők, Országbíró Zoltán képviseletével az átlátható magyar lobbi időben tette meg indítványait a magyar parlament hivatalos iratrendszerén keresztül a képviselők felé.

2012. június 26. - 08:09 | tagholnap

Félúton a választási időszakban és az egykor legvidámabb barakk ma roncstemető?

Különösen káros jelenség, hogy az elmúlt két évtized és jelen idő téves szakpolitikai döntései miatt 2012-re elsivárosodott belső nemzeti piac szereplőit nem segíti meg a parlament, s ez már a történelmi lehetőség helyett a történelmi lehetőség elszalasztásának esélyét veti fel. Ma a családi vállalkozások, alapítványi intézmények elsősorban a hazai piac hiányát szenvedik meg, s erre a jogszabályok megfelelő patrióta védőhálót kellene, hogy létrehozzanak válaszul, a hatóságok szemléletbeli változását el kell érni kormányzati és parlamenti eszközökkel.

2012. május 26. - 09:40 | tagholnap

Európai mércével nézve - hiányzik a gyerek, a munka és a vállalkozásokat segítő környezet

Országbíró Zoltán társadalompolitikus az Erdélyi Polgár Info cikkében, önkritikusan állapitja meg, hogy számos olyan döntés születik, amely a vállalkozás szabadságát, a gyermekvállalás lehetőségét veszi el a magyaroktól. Átlátható és felelős jogalkotási döntéselőkészítéssel, a civilek bevonásával, társadalmi párbeszéddel és önkritikával a magyarság céljai sokkal jobban szolgálhatók lennének.

2012. május 4. - 11:19 | tagholnap

Új alkotmány próbatétele a plágium ügy - nemzetközi fókuszban Magyarország

Az MTV-ben bemutatott felvétel-riport Magyarország általános állapotára volt jellemző. Országbíró Zoltán társadalompolitikus a magyarországi közérdek szempontjából az új alkotmány súlyos próbatételének tekinti az ügyet.

2012. április 2. - 10:36 | tagholnap

Állampolgárok együttműködésének ösztönzése a Nemzeti Együttműködés Programjának pillére

Magyarország egy nehéz és demokratikus jogállamiságában kisebb zavarokat felidéző időszakon van túl. Az új. Ptk, a kapcsolódó perrendtartás változásai megyőzhetik az aggódókat - Magyarország demokratikus és az állampolgárok együttműködésére épít. Egy jó döntéssel a pereskedés helyett a perenkívüli egyezségek eljárása kerülhet előtérbe.

2012. március 5. - 08:38 | tagholnap
Napi friss