HUF: 385 Ft

CZK: 24.74 Kč

28 °C

13 °C

2022. 05. 16. hétfő

Botond, Svetozár

tagholnap blogja


Új irányba forog a politikai tájoló? - Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán

A mérsékelt politizálás újra és újra felbukkant a magyar politika áramlataiban, majd a radikálisabb politikai erők rendre teret nyertek Magyarországon. Mérsékelt politikai erők 1848-1849, vagy éppen a bécsi emigráció idején a társadalomban a mérsékelt politizálás iránti igényre létrejött válaszok voltak. Magyarországon a választói érdek és a pártérdek messze elszakadt egymástól az utolsó 10-12 évben.

2012. december 22. - 10:49 | tagholnap

Mérsékelt politikus Országbíró Zoltán az európai integráció és a fiatalok felsőoktatási esélyei mellett

Egy értékelhető állami támogatási elosztási rendszer kerül nem valós társadalmi feltételekről alkotott vízió szerint bevezetésre - állítja Országbíró Zoltán mérsékelt politikus. Rendre tapasztalható - a mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán véleménye szerint - hogy a kormányzat elveszti a kapcsolatot az egyes társadalmi csoportok valódi körülményeivel, valódi nehézségeinek megítélésével kapcsolatban.

2012. december 7. - 08:32 | tagholnap

A józan, magyar szavazó tudja - új politikai törésvonalak mellet teheti le voksát a magyar politikai életben!

Magyarnak lenni, Magyarországon élni ma több, mint szociális és gazdasági kihívás. 1989 óta zajló terhelések és elvonások együttesen a még alkotni, dolgozni akaró emberek ellehetetlenítését eredményezték. Józan, mérsékelt politikai erők látják a régi út nem járható!

2012. november 20. - 09:51 | tagholnap

Mérsékelt demokrata politikus Országbíró Zoltán szerint - Többet ésszel, mint erővel!

Magyar vezető politikusok a múlt században és azt megelőzően Franciaország és Anglia politikai világa, mint példák között osztották meg politikai vonzalmukat. A fontolva haladás igénye a szélsőséges központosítás konzervatívizmusa, vagy éppen a szélsőséges liberális elgondolások között korhűen bukkantak fel.

2012. november 12. - 12:20 | tagholnap

Társadalompolitikus nézőpontja - Mikrovállalkozások tehermentesítése, a jogszabályok deregulációja lehet a gazdaságélénkítés előfeltétele 2012-2013-ban

2012 őszi jogalkotásának két iránya minden körülmények között hatással lesz a 2013 év várható makrogazdasági adataira. Mikrovállalkozások bátor léptékű tehermentesítése az Országbíró Zoltán által közérdekű érdekérvényesítés útján jegyzett javaslatok egyik fő iránya, amelyhez a munkahelyvédelmi program alá bevonandó vállalkozási kör erőteljes kiszélesítése csatlakozik az indítványokban.

2012. november 7. - 08:47 | tagholnap

Választónak lenni, állampolgárnak lenni nehéz - Die Wähler in Ungarn

Számos politológus, politikus jelezte a választások jogi átszabályozása belföldön és külföldön igen komoly eltérő véleményekre ad majd okot.(Wählerregistrierung - Választói regisztráció külföldi véleményekkel)

2012. november 4. - 19:34 | tagholnap

Karlsruhei döntés hatással lesz az elkövetkező évtizedre Országbíró Zoltán politikusi álláspontja szerint

Németország alkotmánybírái olyan többoldalú döntést hoztak, amely Németország fejlődését nem akadályozza, így erős támasz maradhat az európai integráción belül. Gazdasági és Pénzügyi Unió kereteiben olyan konkrét megoldások lépnek életbe, amely minden tagállam számára egy új időszámítást jelenthet az Európához való tartozásban.

2012. szeptember 28. - 09:02 | tagholnap

Társadalompolitika Magyarországon - Magyar vállalkozók, magyar fiatalok nélkül nem megy!

Európa átszervezni készül önmagát, tagállamai helyzete változatos. Magyarország a kormánypártok által választott útján a központi média tájékoztatás nagyobb politikai támogatással dolgozik, mint amilyen erkölcsi támogatással él a magyar kisvállalkozó, vagy a magyar fiatalság.

2012. szeptember 22. - 08:00 | tagholnap

Magyar közérdek a parlamenti korrekció a rossz jogszabályok esetében

Magyarország gazdasága és munkavállalói foglalkoztatása nem áll olyan jól, hogy működő mikro és kisvállalkozásokat rossz törvények és túlbürokrácia mellett tegye tönkre, azok hibás jogszabályi tartalmak miatt kerüljenek felszámolásra - jelezte Országbíró Zoltán társadalompolitikus az őszi lobbi indítványok parlamenti előterjesztése előtt.

2012. szeptember 9. - 11:19 | tagholnap

Külpiacra lépés a közérdekpolitikus szerint jó irány Magyarországon - ahogy a bürokrácia csökkentés szükséges irány

Jó irányú politikai szándék - számos előző bejelentéssel szemben - nem szabad, hogy hitelét veszítse a részletek felesleges korlátozásain, a károkat előidéző döntések bősége után, a gazdasági kárenyhítés szűkmarkúságán - fogalmazta meg Országbíró Zoltán a mikrovállalkozások érdekeit az akciótervvel kapcsolatosan. Közérdek politikus figyelmét nem kerülheti el a döntéseknél gazdasági válság idején sem.

2012. augusztus 18. - 12:00 | tagholnap

Több fokozat Európában - Magyarország esélyei a magyar kormány és a magyar országgyűlés kezében vannak egy érdemi jogi deregulációval

Parlament kezében Magyarország esélyei - jogi dereguláció a kormánytól indulhat az országgyűlésben végződhet! Az európai érdekérvényesítők, Országbíró Zoltán képviseletével az átlátható magyar lobbi időben tette meg indítványait a magyar parlament hivatalos iratrendszerén keresztül a képviselők felé.

2012. június 26. - 08:09 | tagholnap

Félúton a választási időszakban és az egykor legvidámabb barakk ma roncstemető?

Különösen káros jelenség, hogy az elmúlt két évtized és jelen idő téves szakpolitikai döntései miatt 2012-re elsivárosodott belső nemzeti piac szereplőit nem segíti meg a parlament, s ez már a történelmi lehetőség helyett a történelmi lehetőség elszalasztásának esélyét veti fel. Ma a családi vállalkozások, alapítványi intézmények elsősorban a hazai piac hiányát szenvedik meg, s erre a jogszabályok megfelelő patrióta védőhálót kellene, hogy létrehozzanak válaszul, a hatóságok szemléletbeli változását el kell érni kormányzati és parlamenti eszközökkel.

2012. május 26. - 09:40 | tagholnap

Európai mércével nézve - hiányzik a gyerek, a munka és a vállalkozásokat segítő környezet

Országbíró Zoltán társadalompolitikus az Erdélyi Polgár Info cikkében, önkritikusan állapitja meg, hogy számos olyan döntés születik, amely a vállalkozás szabadságát, a gyermekvállalás lehetőségét veszi el a magyaroktól. Átlátható és felelős jogalkotási döntéselőkészítéssel, a civilek bevonásával, társadalmi párbeszéddel és önkritikával a magyarság céljai sokkal jobban szolgálhatók lennének.

2012. május 4. - 11:19 | tagholnap

Új alkotmány próbatétele a plágium ügy - nemzetközi fókuszban Magyarország

Az MTV-ben bemutatott felvétel-riport Magyarország általános állapotára volt jellemző. Országbíró Zoltán társadalompolitikus a magyarországi közérdek szempontjából az új alkotmány súlyos próbatételének tekinti az ügyet.

2012. április 2. - 10:36 | tagholnap

Állampolgárok együttműködésének ösztönzése a Nemzeti Együttműködés Programjának pillére

Magyarország egy nehéz és demokratikus jogállamiságában kisebb zavarokat felidéző időszakon van túl. Az új. Ptk, a kapcsolódó perrendtartás változásai megyőzhetik az aggódókat - Magyarország demokratikus és az állampolgárok együttműködésére épít. Egy jó döntéssel a pereskedés helyett a perenkívüli egyezségek eljárása kerülhet előtérbe.

2012. március 5. - 08:38 | tagholnap

Társadalompolitikus a társadalom praktikus értékmegőrzésén dolgozik Országbíró Zoltán véleménye szerint

Egészen más érdekek mentén dönt a pártpolitikus és egészen más értékekre van figyelemmel a társadalompolitikus. Európa volt szocialista tagállamaiban a kihívást az jelenti, hogy a pártérdekeket kordába tudja-e tartani a társadalmi igény és társadalmi párbeszéd.

2012. február 28. - 08:46 | tagholnap

Brüsszel - Bécs - Pozsony, de hol marad Budapest a korrupció elleni döntésnél?

Bécsben új lobbitörvény készült 2011 őszén, Pozsonyban megszületett a miniszterelnöki gondolat - Budapesten nagy a várakozás az Országbíró Zoltán közérdek politikus által már 2010-ben a választások után azonnal kezdeményezett új lobbitörvénnyel kapcsolatban!

2012. február 9. - 07:54 | tagholnap

Horvátország leadta a voksát - Akiket a magyarok segítettek az Európai Unióban politikai előnyt szereznek

Ahol az ország érdeke forog kockán ott a népszavazás egyértelmű eredménnyel zárul. Horvátország választ adott az euroszkeptikusoknak Közép-európában.Magyarország sokat segített Horvátország csatlakozásában - most ne kerüljünk politikai hátrányba.

2012. január 23. - 13:02 | tagholnap

Magáncsőd intézménye, vagy jóhiszemű lakossági vagyonvesztés - IMF ösztönzés a svéd modellre

Magáncsőd és vele szemben a jóhiszemű hajléktalanság Magyarország dilemmája 2012-ben? - Miért az IMF, miért nem a magyar parlament?

2012. január 13. - 09:13 | tagholnap

Átlátható lobbi 2012-ben az államháztartási adatok kedvező változásában segíthet

Magyarország adatai hűen tükrözik a kormányzás nehézségeit, a jogszabályok tömeg

2012. január 11. - 09:43 | tagholnap

Európa a világgazdasági térben keresi helyét - Budapest és Brüsszel mennyire érti egymás nyelvét?

 Érdekes átváltozáson ment át a magyar kormány álláspontját megjelenítő sajtó Br

2011. december 12. - 10:03 | tagholnap

Recesszió ellenlépések - bürokrácia csökkentése, magyar vállalkozások ösztönzése

Recesszió trendje körvonalazódik Közép-Európában több tagállamnál, így Magyarors

2011. november 29. - 08:43 | tagholnap

Megnőtt a bizonytalan csendes többség Magyarországon

Történelmi kihívások állnak Európa előtt, ahogy ezzel párhuzamosan, s ettől elté

2011. október 30. - 14:06 | tagholnap

Magyar vállalkozások védelme a joghézagoktól Országbíró Zoltán szerint az országvédelem fontos része

 Magyarország eljutott oda, hogy  a felsőoktatástól az adóhatósági e

2011. szeptember 28. - 12:45 | tagholnap
Napi friss